Nyelvtanulóknak 📖

Német nyelvtan: Melléknévragozás

Gyenge melléknévragozás

Erős melléknévragozás

Vegyes melléknévragozás

Tegyük fel, hogy nyelvtanulóként hellyel-közzel már tudjuk, milyen végződések milyen nemmel ruházzák fel a főnevet, és ismerjük a szavak jelentés szerinti besorolását, valamint egy csomó kivételt. A magyar ember úgy fejezi ki, ha úgy gondolja, hogy valamivel már eleget foglalkozott: "Ne ragozzuk tovább!" Pontosan ez az, amire a német nyelvet hiába kéri.

Ugyanis attól függően, hogy a jelzős szerkezet (melléknév + főnév) előtt névmás, számnév vagy névelő áll, a melléknévragozásnak gyenge, erős és vegyes eljárásait különböztetjük meg. Az így kialakított táblázatok teszik ki a német nyelvtanulás nagy részét.

Eltekintve a tanulási ráfordításoktól, az anyanyelvi beszélők számára is mindennapos problémát jelentenek az újrakezdések (false starts). Ha a beszélő menet közben meggondolja magát, és egy soron következő főnevet másikra cserélne, ha az történetesen másik nemű, az egész névmásból, névelőből és / vagy melléknevekből álló konstrukciót ismételheti megfele.

Mark Twain: Az a fránya német nyelv (részlet)

Nomármost nézzük csak a melléknevet. Az egyszerűség itt igazán előnyös lett volna - következésképpen a nyelv feltalálója annyira összekuszálta a dolgot, amennyire csak telt tőle. Amikor mi tulajdon felvilágosult nyelvünkön "jó barátunkról vagy barátainkról" akarunk beszélni, kitartunk egyetlen alaknál, és se bajunk, se bosszúságunk nincs vele - csakhogy a német nyelvben ez másként van ám. Amikor a német ráteszi a kezét egy melléknévre, tüstént elkezdi deklinálni, és addig deklinálja, amíg minden józan észt ki nem deklinál belőle. Pont olyan rémes, mint a latin. Azt mondja például:

EGYES SZÁM

Nominatívusz: Mein guter Freund - jó barátom
Genitívusz: Meines guten Freundes - jó barátomnak a
Datívusz: Meinem guten Freunde - jó barátomnak
Akkuzatívusz: Meinen guten Freund - jó barátomat

TÖBBES SZÁM

N.: Meine guten Freunde - jó barátaim
G.: Meiner guten Freunde - jó barátaimnak a
D.: Meinen guten Freunden - jó barátaimnak
A.: Meine guten Freunde - jó barátaimat

Mármost bízzuk csak a tébolyda várományosára, próbálja emlékezetébe vésni ezeket a variációkat, aztán meglátjuk, milyen hamar bekerül. Az ember alighanem jobban elboldogul Németországban barátok nélkül, mintha ennyi bajt vesz a nyakába miattuk. Bemutattam, milyen vesződséges eldeklinálni egy jó (hímnemű) barátot; ám ez csak egyharmada a munkának, hiszen a melléknévnek különféle más facsarulatait kell megtanulnunk, amikor a főnév nőnemű, és megint másokat, amikor semleges nemű. Mármost ebben a nyelvben több a melléknév, mint Svájcban a fekete macska, és mindet szakasztott olyan műgonddal kell deklinálni, mint a fentebb bemutatott példában. Nehéz? Fáradságos? Ezek a szavak halovány képet sem adhatnak róla. Hallottam, amint Heidelbergben egy kaliforniai diák kijelentette, hogy szívesebben deklinál, azaz hajtogat tíz korsó meleg sört, mint egyetlen német melléknevet.

E nyelv feltalálójának láthatólag gyönyörűsége telt benne, hogy a lehető legbonyolultabbá tegye. Például ha csak úgy szóba kerül egy ház, Haus, egy ló, Pferd vagy egy kutya, Hund, az ember úgy ejti ezeket a szavakat, ahogy leírtam. Igen ám, de ha datívuszban emlegeti őket, menten hozzáragaszt egy ostoba és fölösleges e-t, és úgy ejti őket, hogy Hause, Pferde, Hunde. Mivel pedig a szó végére tett e gyakran a többes számot jelzi, a kezdő nyelvtanuló valószínűleg egy álló hónapig ikrekké szaporítja a datívuszba tett kutyát, mire rájön a tévedésére; ugyanakkor sok kezdő nyelvtanuló két kutyát vásárol és fizet ki, de csak egyet kap, mivel tudatlanságában egyes szám datívuszban vásárolta az ebet, holott azt hitte, többes számban beszél [...].

Vissza

A gyenge melléknévragozás

A melléknevet akkor ragozzuk "gyengén", ha előtte állnak a...

névmások vagy az...

határozatlan számnevek.

  Egyes szám
Hímnem Nőnem Semleges
Alanyeset
Tárgyeset
Részes eset
Birtokos eset
der alte Mann
den alten Mann
dem alten Mann
des alten Mannes
die alte Frau
die alte Frau
der alten Frau
der alten Frau
das alte Haus
das alte Haus
dem alten Haus
des alten Hauses
  Többes szám
Hímnem Nőnem Semleges
Alanyeset
Tárgyeset
Részes eset
Birtokos eset
die alten Männer
die alten Männer
den alten Männern
der alten Männer
die alten Frauen
die alten Frauen
den alten Frauen
der alten Frauen
die alten Häuser
die alten Häuser
den alten Häusern
der alten Häuser

A gyenge ragozású melléknévre a welcher / welchen / welche / welches? kérdő névmással kérdezünk:

Vissza

Az erős melléknévragozás

A melléknevet akkor ragozzuk "erősen", ha előtte...

Egyes szám
Hímnem Nőnem Semleges
Alanyeset
Tárgyeset
Részes eset
Birtokos eset
alter Mann
alten Mann
altem Mann
alten Mannes
alte Frau
alte Frau
alter Frau
alter Frau
altes Haus
altes Haus
altem Haus
alten Hauses
Többes szám
Hímnem Nőnem Semleges
Alanyeset
Tárgyeset
Részes eset
Birtokos eset
alte Männer
alte Männer
alten Männern
alter Männer
alte Frauen
alte Frauen
alten Frauen
alter Frauen
alte Häuser
alte Häuser
alten Häusern
alter Häuser

Az erős ragozású melléknévre a was für? kérdő névmással kérdezünk:

Vissza

A vegyes melléknévragozás

A melléknevet akkor ragozzuk "vegyesen", ha előtte áll...

Egyes szám
Hímnem Nőnem Semleges
Alanyeset
Tárgyeset
Részes eset
Birtokos eset
mein alter Mann
meinen alten Mann
meinem alten Mann
meines alten Mannes
meine alte Frau
meine alte Frau
meiner alten Frau
meiner alten Frau
mein altes Haus
mein altes Haus
meinem alten Haus
meines alten Hauses
Többes szám
Hímnem Nőnem Semleges
Alanyeset
Tárgyeset
Részes eset
Birtokos eset
eure alten Männer
eure alten Männer
euren alten Männern
eurer alten Männer
eure alten Frauen
eure alten Frauen
euren alten Frauen
eurer alten Frauen
eure alten Häuser
eure alten Häuser
eure alten Häusern
eurer alten Häuser

A vegyes ragozású melléknévre egyes számban a was für ein? stb, többes számban a was für? kérdő névmással kérdezünk:

Vissza

A melléknévragozás néhány sajátossága

1. Az -el és az -er végződésű mellékneveknél az e kiesik:

2. A hoch melléknév ch hangja néma h hanggá változik, ha a végződés -e-vel kezdődik:

3. Az idegen eredetű, színeket jelölő melléknevek ragozhatatlanok:

4. A városnevekből -er-rel képzett melléknevek ragozhatatlanok (nagy kezdőbetű!), csakúgy, mint a -lei képzős melléknevek ill. határozatlan számnevek:

Vissza

angol zászló német zászló