Német idiómák (frazeológiák)

Állandósult szókapcsolatok és magyar megfelelőik
Keresés: Ctrl-F vagy az oldalsávval

Ha egy idegennyelv nyelvtanát hellyel-közzel elsajátítottuk, egyre inkább a szókincs bővítése lesz a cél. Egyidejűleg minden beszélgetéssel, minden lektűrrel nyelvi nüanszok sokaságát sajátítjuk el, s természetesen a nyelvi ökonómia eszközeit, a célszerű útlevágásokat. Az egyik ilyen a jellemző helyzetek körülírása helyett használatos idióma vagy frazeológia: a hasonlatra épülő, más műveltségi területre hivatkozó állandósult szókapcsolat.
Az idióma két másik nyelvi jelenséggel rokon:

  • "A többi, néma csend."

Ez egy közmondás, mert mindig változatlanul szerepel.

  • "Az ezredes elnémult."

Ez csak egy egyszavas hasonlat, állhatott volna helyette az elhallgatott szó is.

  • "A teljes vezérkar hallgatott, mint a sír."

Ez egy idióma, állandósult szókapcsolat, amely tetszőlegesen szőhető bele új mondatokba.

Formailag az idióma gyakran egy személy és cselekvésének vagy cselekvés és tárgyának kapcsolata. Eredetük változatos, de egy gyűjteményt áttekintve kirajzolódik néhány fő forrásuk:

  • földművelés, házimunkák, mesterségek

kiteszik a szűrét

  • eszközök, használati tárgyak

szegre akasztja hivatását

  • hétköznapi és életesemények

bekötik a fejét

  • katonaélet és hadászat

a sajtó kereszttüzében áll

  • irodalmi művek

otthagy csapot-papot

  • bibliai, görög és római történetek

utánam a vízözön

  • kártya- és egyéb játékok

kijátssza az adut

Sok idiómát – ahogy közmondást is – egész kultúrkörök használnak, de vannak nyelv-specifikusak is. Használatuk meggyőzik idegennyelvű partnerünket, hogy ismerjük kultúráját – esetleg osztozunk vele azon, ami tiszteletet és szimpátiát ébreszt. Képzeljük csak el, hogy egy osztrák üzlettársunk – pl. egy tárgyalást lezárandó – megjegyezné, hogy "több is veszett Mohácsnál…" Az idióma a kultúra márkajelzése a beszédünkön. Mivel színesebbé és élvezetesebbé teszik a beszédet, bátorítjuk, használjon anyanyelvén is minél több idiómát!

Deutsches IdiomErklärung, Herkunft Magyarázat, eredet Magyar megfelelő
almát a körtével

A

das A und O

das Wesentliche, Wichtigste, bleibend Gültige

"az A és az O"

a lényeg, a legfontosabb, a maradandóan érvényes

"alfája és omegája"

sich etwas abschminken

Das kannst du dir abschminken.

eine Tätigkeit wird unterlassen

"lesminkelheted"

hanyagolni

kb.="Kend a hajadra!"

mit Ach und Krach, mit Ächzen und Krächzen

kb. "jajjal és zajjal"

üggyel-bajjal

"üggyel-bajjal"

Auf Achse sein

Er ist ständig auf Achse.

unterwegs sein, nicht greifbar sein

"tengelyen lenni"

úton lenni, elérhetetlennek lenni

sich vom Acker machen

sich davonstehlen

"eltávolodni a szántóföldről"

meglépni

den Affen für jmden spielen

einer anderen Person gehorchen, sich für diese lächerlich machen

"vkinek eljátszani a majmot"

vkinek engedelmeskedni, érte nevetségessé válni

ein Affentheater aufführen

ein übertriebenes Gebaren zeigen

"majomszínházat bemutatni"

eltúlzott viselkedést tanúsítani

einen Affenzirkus veranstalten

viel Getue um eine Sache machen

"majomcirkuszt csinálni"

nagy erőfeszítést tenni egy dologért

"Sok hűhó semmiért."

sich zum Affen machen

sich lächerlich machen

"majmot csinál magából"

nevetségessé teszi magát

"bolondot csinál magából"

Äpfel mit Birnen vergleichen

unvergleichbares miteinander vergleichen

"almát körtével összehasonlítani"

összehasonlíthatatlan dolgokat összehasonlítani

in den sauren Apfel beißen

etwas Unangenehmes notgedrungen tun

"savanyú almába harap"

a szükségben kellemetlen dolgot megtenni

"citromba harap"

Das ist ein Armutszeugnis für ihn.

das zeigt, wie unfähig er ist

"szegénységi bizonyítvány"

a németben annak demonstrációja, mennyire nem ért vki vmihez

ua.

sich etwas aus dem Ärmel schütteln

etwas erfinden, sich etwas schnell ausdenken, um sich aus einer schwierigen Situation zu befreien

"vmit kiráz a gallérjából"
kitalál vmit, amivel kiszabadul egy nehéz helyzetből

"vmit kiráz az ujjából"

mit Argusaugen bewachen

gut beobachten

aus der griechischen Mythologie: Die Göttin Hera ließ Io, die in eine Kuh verwandelte Geliebte ihres Göttergatten Zeus, von dem Riesen Argos (latinisiert Argus) bewachen. Sie wollte so verhindern, dass es zu Schäferstündchen zwischen Zeus und Io kam. Argus hatte hundert Augen, von denen jeweils ein Teil schlief, während der Rest wachte.

"Árgus-szemekkel figyel"

koncentráltan figyel

A görög mitológiában Héra istennő Zeusz tehénné változtatott szeretőjének, Ionak őrzését egy Argos (Argus) nevű óriásra bízta. Így akarta elejét venni a férje, Zeusz és Io közötti pásztoróráknak. Árgusnak 100 szeme volt, aminek mindig csak egy része aludt, míg a többi őrködött.

ua.

am Arsch der Welt (vulgär)

abseits der Zivilisation, abgelegen

"a világ seggén"

"a halál f***án"

etwas geht jmdem am Arsch vorbei (vulgär)

etwas ist ihm egal

"a segge mellett megy el"

"fütyül rá"

"magasról / nagy ívben sz**ik rá"

"pont lesz**ja"

Asche auf dein Haupt!

Schäm dich!

"Hamut a fejedre!"

Szégyelld magad!

A vezeklő emberek hamut szórtak a fejükre.

ein Ass im Ärmel haben

etwas Großes/ein überzeugendes Argument zurückhalten, um es im richtigen Moment zur Überraschung einzubringen

"egy ász van az ingujjában"

vmilyen jelentős tényt/döntő érvet visszatartani, hogy a megfelelő pillanatban a meglepetés erejével bevethető legyen

Az ász sok kártyajátékban a legértékesebb (jól felhasználható) lap.

"aduval rendelkezik"

ein Auge auf jmden/etwas werfen

Gefallen an jmdem oder etwas finden

"szemet vet vmire/vkire"

tetszik neki

ua.

jmden aus den Augen verlieren

jdn, den man hätte beobachten müssen, verlieren

"vkit elveszít a szemeiből"

elveszíteni vkit, akit figyelni kellett (volna)

"szem elől téveszt vkit"

mit einem blauen Auge davonkommen

eine Situation ungeschoren zu überstehen, welche hätte schlimmer enden können

"kék szemmel eljönni"

"olcsón megúszni vmit

etwas ausbaden müssen

für etwas übermäßig oder ungerechtfertigt bestraft werden

in öffentlichen Bädern war es früher die Pflicht des letzten Badegastes, das von mehreren benutzte Wasser auszuschütten und das Bad zu reinigen

"kifürödni vmit"

vmiért túlzott büntetést kapni, méltatlanul büntetést kapni

A nyilvános fürdőkben egykor az utolsó vendég kötelessége volt a sokak által használt víz kiöntése és a fürdő megtisztítása.

"elvinni a balhét"

jmden ausstechen

ihn übertreffen oder verdrängen

"kiszúrni vkit"

túlszárnyalni vagy kiszorítani vkit

NEM: ,észrevenni', mint a magyarban

"überelni"

annyit ért, hogy pályaudvar

B

auf die schiefe Bahn kommen

in eine unvorteilhafte Lebenslage, etwa in die Kriminalität geraten

"ferde pályára jönni"

előnytelen élethelyzetbe, pl. bűnözői pályára kerülni

"kisiklani"

nur ,Bahnhof' verstehen

nichts verstehen oder verstehen wollen

"annyit érteni: pályaudvar"

(adott nyelven) semmit nem érteni

Idegen városban csak a pályaudvarra találna el, tehát nem ismeri az adott nyelvet, ezért orientálatlan.

"kukkot nem érteni"

am Ball bleiben

an einer Sache dranbleiben

"a labdán maradni"

rajtamaradni egy ügyön

den Ball flach halten

sich zurückhalten, kein Risiko eingehen, keine Aufmerksamkeit erregen

"alacsonyan tartani a labdát"

visszafogja magát, nem megy bele kockázatba, nem kelt feltűnést

mit harten Bandagen kämpfen

unerbittlich und hart kämpfen

Vor der Zeit der Boxhandschuhe kämpften die Boxer mit Bandagen um die Fäuste. Je fester die Bandagen gewickelt waren, desto härter traf der Fausthieb.

"kemény kötéssel küzdeni"

keményen (kegyetlenül) küzdeni

A boxkesztyű ideje előtt a bokszolók egyszerű kötést tettek az öklükre. Minél feszesebben kötötték meg, annál keményebb volt az ütés.

etwas auf die lange Bank schieben

die Bearbeitung/Erledigung wird stark verzögert

Vermutlich aus der Gerichtssprache; Bank ist hier wohl gleichzusetzen mit dem später für die Verwahrung von Prozessakten üblichen Aktenschrank.

"a hosszú padra tolni vmit"

halogatni vmit

Valószínűleg a bírósági nyelvezetből; a ,pad' itt egyet jelent a peraktákat tároló szekrénnyel.

nicht die Bank von England sein

nicht alle Wünsche erfüllen können

Die Bank of England war lange Zeit der Inbegriff unermesslicher finanzieller Reserven, als Großbritannien noch Weltmacht war.

"nem vagyok a Bank of England"

Nem tudok minden kívánságot teljesíteni.

Amikor Nagy-Britannia világhatalom volt, a Bank of England a korlátlan pénzügyi tartalékok szinonimája volt.

"nem vagyok én Rócsild / fejőstehén"

jmdem einen Bärendienst erweisen

eine schlechte Hilfe erweisen, die häufig das Gegenteil des Angestrebten bewirkt

Vermutlich nach einer Tierfabel des La Fontaine, in der ein gezähmter Bär seinen Herrn erschlug, weil er ihm die lästigen Fliegen abwehren wollte.

"vkinek medveszolgálatot tenni"

Rosszul segíteni, ami inkább ellenkező eredménnyel jár.

La Fontaine egyik meséjében egy medve agyoncsapja a gazdáját, amikor egy legyet szeretne elhessegetni róla.

etwas in Bausch und Bogen verwerfen

etwas uneingeschränkt ablehnen

Aus der Flurvermessung, wo die nach außen verlaufende Grenze als "Bausch" (d. h. Gewinn), die nach innen verlaufende als "Bogen" (d. h. Verlust) bezeichnet wird.

"dudor és kanyar elvetése"

teljesen elutasítani vmit

A telkek kiszámításakor a telekhatár kidudorodása hasznot, a befelé ívelő kanyar veszteséget jelentett.

über dem Berg sein

die schlimmste Phase von etwas überwunden haben

"túl lenni a hegyen"

Túl lenni a nehezén

"látni a fényt az alagút végén"

NEM: "túl van a zenitjén"

gut beschlagen in etwas sein

kenntnisreich in einer Sache sein

"vmiben jól beborított lenni"

járatos lenni vmiben

Da fress ich einen Besen.

etwas absurd finden oder für äußerst unwahrscheinlich halten

"Megeszem a seprűt."

abszurdnak találni vmit

"Megeszem a kalapomat."

kein Blatt vor den Mund nehmen

eine Meinung deutlich vertreten

"nem vesz levelet a szája elé"

véleményét világosan kimondja

"nem kerülgeti a forró kását"

"kerek-perec kimond vmit"

Blaumachen

schwänzen, ohne triftigen Grund nicht zur Arbeit/Schule erscheinen

"kékíteni"

különösebb ok nélkül kerülni az iskolát/munkahelyet

"lógni"

blau sein

betrunken sein

"kéknek lenni"

ittas lenni

"betintázott", "felöntött a garatra", "a pohár fenekére nézett", "rágyógyult az üvegre", "be van b*szva"

das Blatt hat sich gewendet

"fordult a lap"

"fordult a kocka"

etwas durch die Blume sagen

etwas nur andeutungsweise, indirekt oder kryptisch kundtun

"a virágok között mondani vmit"

vmit csak célzásszinten, közvetve vagy rejtjelezve mondani

"virágnyelven mondani vmit"

Blut und Wasser schwitzen

große Angst vor dem ungewissen Ausgang einer Sache haben

"vért és vizet izzadni"

bizonytalan kimenetelű dologtól aggódni

NEM a magyar "vért izzadni"

"kiveri a (hideg) veríték"

einen Bock schießen

"bakot lőni"

hibát véteni

Az íjászok nyelvében az elhibázott lövés.

ua.

"elbaltázni"

bakot lő

den Bock zum Gärtner machen

den Ungeeignetsten für eine Aufgabe auswählen

"megteszi a bakot kertésznek"

egy feladatot a legalkalmatlanabbra bízni

majdnem: "kecskére bízni a káposztát"

den Braten riechen

rechtzeitig stutzig oder aufmerksam werden

"megérzi a sült illatát"

időben felfigyelni pl. vmi aggasztóra

ein Bratkartoffelverhältnis mit jmdem haben

in wilder Ehe zusammenleben, uneheliches Zusammenleben auf Zeit

"sültkrumplivszonyt" ápolni vkivel

vadházasságban élni

breit sein

betrunken sein, so stark unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dass man schwankt und an seitlichen Hindernissen anstößt

"széles lenni"

annyira alkohol- vagy drogbefolyás alatt áll, hogy támolyog és minden oldalsó akadálynak nekimegy, emiatt érzi magát túl szélesnek

a részegség említett szinonimái helyett ("betintázott", stb.) itt már inkább a "leitta magát a sárga földig" vagy a "készen van (mint a házi feladat)" helyénvaló

dicke Bretter bohren

große Anstrengungen unternehmen, bis man ein Ziel erreicht

"vastag deszkákat fúrni"

nagy erőfeszítéseket tenni egy cél érdekében

"nagy fába vágja a fejszéjét"

Brief und Siegel darauf geben

jmdem etwas versichern

"levelet és pecsétet adni rá"

vkinek biztosítani vmit

"írásba adni vmit"

kleine(re) Brötchen backen müssen

in eine schlechtere Position geraten

"kisebb zsemléket kell sütnie"

rosszabb helyzetbe kerülni

"összébb kell húzni a nadrágszíjat"

in die Brüche gehen

zu Ende gehen, kaputtgehen, meist im Zusammenhang mit Ehe und Freundschaft benutzt

kb. "darabokra hullik"

befejeződik, elromlik; legtöbbször házasságra vagy barátságra

"tönkre megy"

jmdem goldene Brücken bauen

jmdem die Möglichkeit bieten, unbeschadet aus einer misslichen Situation zu entkommen

"aranyhidakat építeni vkinek"

felkínálni vkinek a lehetőséget, hogy visszás helyzetéből kár nélkül távozhasson

alle Brücken hinter sich abbrechen

alle Verbindungen dauerhaft brechen, indem man sich den Rückweg bewusst selbst verbaut

"minden hidat föléget maga után"

minden kapcsolatot tartósan megszakít, tudatosan leépíti a visszautat

ua.

wie ein Buch reden

ununterbrochen reden, als würde man pausenlose aus einem Buch vorlesen

"úgy beszél, mint egy könyv"

szakadatlanul beszélni, mintha felolvasna egy könyvből

"úgy beszél, mint a vízfolyás"

wie es im Buche steht

mustergültig, vorbildlich; bezieht sich auf die Bibel

"ahogy a nagy könyvben meg van írva"

példás, mintaszerű; utalás a Bibliára

ua.

Rutsch mir doch den Buckel runter!

Lass mich endlich in Ruhe, ich nehme dich nicht mehr ernst.

"Csússz már le a púpomról!"

Hagyj már békén! Nem tudlak komolyan venni.

"Szállj / szakadj le rólam!"

~"agyára / idegeire megy"

bei jmdem auf den Busch klopfen

etwas vorsichtig zu ergründen versuchen

"a bokron kopogtat vkinél"

megpróbál vmit óvatosan kideríteni

Alles in Butter.

Alles in Ordnung.

"Minden vajban."

Minden rendben.

Az értékes tárgyakat, pl. porcelánt szállításhoz folyékony vajba tették, így óvták meg a töréstől.

sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen

selbstbewusst sein, sich nicht beirren lassen

"nem engedi a vajat elvenni a kenyeréről"

magabiztos, nem hagyja magát megtéveszteni

jmdem etwas aufs Butterbrot schmieren

einer Person (in der Öffentlichkeit) die Meinung sagen

"vkinek a vajaskenyerére kenni vmit"

megmondja vkinek a véleményét (a nyilvánosság előtt)

Canossa-járást tesz

C

einen Gang nach Canossa machen

unter demütigenden Bedingungen Abbitte leisten

Im Jahre 1077 musste König Heinrich IV. ins italienische Canossa reisen, um dort von Papst Gregor VII. die Aufhebung des Kirchenbannes zu erbitten.

"Canossa-járást tenni"

megalázó feltételek mellett kérelmezni vmit

1077-ben IV. Henrik királynak az itáliai Canossába kellett utaznia, hogy ott VII. Gergely pápától kérje egyházi kiközösítése feloldását.

die Chemie stimmt

die Beziehung ist harmonisch, zwei Menschen passen gut zusammen

"megfelel a kémia"

harmonikus a kapcsolat, két ember jól összeillik

nicht alle auf dem Christbaum haben

nicht bei Verstand sein

"nincs meg minden a karácsonyfáján"

nincs észnél

"nincs ki a négy kereke"

D

jmdem aufs Dach steigen

ihn schelten oder bestrafen

"vki tetőjére mászni"

megdorgál vagy megbüntet vkit

"megmossa a fejét"

einen Dachschaden haben

geistig nicht ganz normal sein

"tetőkára van"

szellemileg nem normális

unter Dach und Fach bringen

das Wesentliche fertigstellen

"tető és doboz alá vinni"

elkészülni a lényegessel,

tető alá hozni

etwas aus Daffke tun

etwas aus Trotz oder Mutwillen tun

Bei dieser Berliner Redensart wurde das deutsche Wort Trotz ersetzt durch das jiddische davko "sicher".

"dafkéből csinálni vmit"

dacból csinálni vmit

A dac német szavának a jiddis "davko" (biztos) szóra cseréje által.

"csakazértis"

ein Dauerbrenner

ein Dauererfolg

"hosszan égő vmi"

tartósan sikeres termék

Ei der Daus!

Ausdruck der Verblüffung, des Zorns oder der Verwunderung.

Der/das Daus ist im deutschen Kartenspiel das Ass. Vermutlich hat der Ausdruck aber nichts damit zu tun, sondern eher mit dem niederdeutschen "Dus" für Tausend. Daus könnte auch vom mittellateinischen Wort "dusius"=Dämon abstammen und einem Ausruf wie "Zum Teufel (nochmal)!" nahekommen.

lefordíthatatlan - ld. magyarázatokat

megütközés, harag vagy csodálkozás kifejezése

Der / das Daus: német kártyajátékban az ász. Feltételezhetősen a kifejezésnek azonban nincs hozzá köze, hanem inkább az alsónémet "Dus" (ezres) szóhoz. Származhat a középlatin dusius szóból is (démon), és az "Az ördögbe (is)!" kifejezéssel rokon.

"Afene!"

unter einer Decke stecken

im Geheimen mit jmdem zusammenarbeiten

"egy lepedő alatt dekkolni"

titokban vkivel együttműködni

"egy követ fújni vkivel"

einen Denkzettel verpassen

eine Lektion erteilen

"vkinek gondolatébresztő cetlit hátrahagyni"

megleckéztetni

mit jmdem durch dick und dünn gehen

in guten und in schlechten Zeiten zu ihm halten

"vkivel kövéren és soványon átmenni"

kitartani vki mellett jóban-rosszban

"tűzön-vízen át"

wenn es dick kommt

wenn es schlimm wird

"ha kövérség lesz"

ha baj lesz

hier herrscht dicke Luft

die Stimmung ist schlecht oder bedrückend

"itt sűrű a levegő"

rossz vagy nyomasztó a hangulat

jmdem ein Dorn im Auge sein

jmdes Störenfried zu sein

Aus der Bibel: "Werdet ihr aber die Einwohner nicht vertreiben vor eurem Angesicht, so werden euch die, die ihr überbleiben lasset, zu Dornen werden in euren Augen und Stacheln in euren Seiten und werden euch drängen aus dem Lande, darinnen ihr wohnet."

"szálka lenni vki szemében"

zavarni vkit

A Bibliából. "Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre?"

ua.

auf Draht sein

aufmerksam, wachsam sein

"dróton lenni"

figyelmes lenni

einen Drahtseilakt vollführen

ein gefährliches oder schwieriges Unterfangen, bei dem der Durchführende die Balance zwischen zwei Gegensätzen halten muss

"kötéltánc-mutatványt véghezvinni"

veszélyes vagy nehéz vállalkozás, ahol két ellentét között kell egyensúlyozni

Drahtzieher

jmd, der im Verborgenen alles steuert

Der Drahtzieher bewegt eine Marionette an Fäden oder Drähten.

"dróthúzó"

vki, aki a háttérből irányítja a szálakat

A bábmester marionettjeit drótok meghúzásával irányítja.

Dreck am Stecken haben

Schuld (auf sich geladen) haben, keine makellose Vergangenheit haben

Dreck am Wanderstab verrät, ob jmd sich beschmutzt hat, auch dann noch, wenn er sich die Schuhe bereits gesäubert hat.

"mocsok van a botján"

bűnös vmiben, nem makulátlan a múltja

A szennyezett vándorbot akkor is elárulta, hogy vki bepiszkolódott, ha a cipőit már megtisztította.

"vaj van a füle mögött"

im Dunkeln tappen

unsicher Vermutungen stellen, nach einer Lösung im Ungewissen suchen

"sötétben tapogatózni"

bizonytalanul feltételezéseket tenni, megoldást keresni a bizonytalanságban

ua.

der Dünnbrettbohrer

jmd, der mit einem Minimum an Aufwand und Anstrengung arbeitet, auch: wenig Inhalt, aber viel Verpackung

"vékonydeszkafúró"

minimális erőfeszítéssel dolgozik; szintén: kevés tartalom, nagy csomagolás

elefánt a porcelánboltban

E

jmden in die Ecke stellen

ihn beschämen, bestrafen

"sarokba állítani vkit"

megszégyeníteni, megbüntetni

"pellengérre állítani"

etwas aus dem Effeff beherrschen

etwas perfekt können

Zwei Erklärungen bieten sich an: ff stand in der italienischen Kaufmannssprache als Abkürzung für finissimo, also "sehr fein". Andere vermuten ff als falsche Schreibweise des griechischen Buchstabens "Π" (Pi), der bei der Zitierung von altrömischen Rechtsgrundsätzen verwendet wurde.

"vmit az FF-ből tud"

vmit tökéletesen tudni

Két magyarázat van rá: az ff az olasz kereskedelmi nyelvben 'finissimo', azaz "nagyon finom" minőséget jelentetett. Másik feltételezés: a görög Pi elírása, amelyet római jogszabályok idézésekor használtak.

"kisujjából kirázza"

ein gehörnter Ehemann

ein betrogener Ehemann

"felszarvazott férj"

megcsalt férj

ua.

das Ei des Kolumbus

einfache Lösung für ein verzwickt erscheinendes Problem

"Kolumbusz tojása"

egyszerű megoldás egy komplikáltnak tűnő problémára

"Kolumbusz tojása"

alle Eier in einen Korb legen

das Risiko nicht streuen; wie: alles auf eine Karte setzen

"minden tojást egy kosárba rak"

nem osztja meg a kockázatot

"mindent feltesz egy lapra" (a németben is létezik)

Eier (in der Hose) haben

mutig sein

"vannak tojásai (a nadrágban)"

bátor

"van vér a pucájában"

es ist im Eimer

es ist kaputt, schiefgegangen, verkorkst

"vödörben van"

elromlott, félresikerült, el lett szúrva

das Eis ist gebrochen

die Hemmungen sind weg, endlich herrscht (gute) Stimmung

"megtört a jég"

eltűntek a gátlások, végre (jó) hangulat keletkezett

ua.

es ist/wird (aller)höchste Eisenbahn

es muss dringend etwas passieren, da sonst bildlich der Zug abgefahren ist und nicht mehr erreicht werden kann

"itt a legfőbb vonata"

vminek sürgősen történnie kell, máskülönben képszerűen elindul a vonat; vmit nem lehet később pótolni

"legfőbb ideje" "vminek az utolsó órájában vagyunk"

sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen

rücksichtslos, unklug oder taktlos auftreten

"mint az elefánt a porcelánboltban"

tapintatlan, ostoba fellépés

ua.

eine graue Eminenz

Person, die im Hintergrund die Fäden zieht

"szürke eminenciás"

a szálakat a háttérből irányító személy

ua.

das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht

wir sind noch nicht am Ziel angekommen

"még nincs elérve a zászlórúd vége"

még nem értük el a célt; a zászlófelvonás még nem érte el a tetőpontját

Ende Gelände

etwas ist vorbei oder nicht mehr möglich

"a terep vége"

vminek vége van vagy már nem lehetséges

"vége a dalnak"

Ein Entenklemmer sein

sehr geizig sein; der Entenklemmer ist ein Tierbesitzer, der der Ente vor dem Verkauf noch schnell ein Ei abpresst, um dieses selbst zu behalten

"kacsaszorítónak lenni"

kapzsi, zsugori; kacsaszorító alatt olyan állattartót értettek, aki a kacsából annak eladása előtt még gyorsan kipréselt egy tojást, amit megtarthatott

"fogához veri a garast"

sich eine Eselsbrücke bauen

komplexe Vorgänge oder Themen werden durch gedankliche Umwege leichter eingeprägt

"szamárhidat építeni"

a könnyebb megtanulás/megjegyzés érdekében gondolati utakat építeni

Eulen nach Athen tragen

etwas Unsinniges, Überflüssiges tun

"baglyokat hordani Athénbe"

feleslegesen, értelmetlenül cselekedni; az ókori Athén tele volt bagollyal, ezért lett volna botorság baglyokat még importálni is

"vizet hordani a Dunába"

selyemszálon függ

F

den Faden verlieren

(in der Rede) nicht mehr weiter wissen

"elveszíteni a fonalat"

(beszéd közben) elfelejteni a folytatást

ua.

es zieht sich wie ein roter Faden hindurch

das Ganze hängt miteinander zusammen, ist miteinander verwoben; Goethe erwähnt in Wahlverwandschaften den roten Faden in der Taue der britischen Marine

"vörös szálként húzódik végig"

vmi az egész témán belül folyamatosan előkerül, szerves része az egésznek; eredete Goethe: Vonzások és választások c. műve, amelyben megemlíti a brit tengerészség hajóköteleinek vörös szálát

es hängt an einem seidenen Faden

die Situation ist bedrohlich oder nicht einschätzbar

"selyemszálon függ vmi" (pl. vki élete)

fenyegető vagy kevéssé kiszámítható szituáció

"hajszálon függ"

sein Fähnlein nach dem Winde drehen

sich opportunistisch verhalten

Das Windrad der Mühlen wurde immer in den Wind gestellt, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

"szélirányba állítani a zászlócskát"

opportunista magatartás

A malmok szélkerekét a legjobb hatásfok érdekében célszerű volt szélirányba állítani.

"vki olyan, mint a napraforgó/szélkakas"

Farbe bekennen

ehrlich seine Meinung sagen;

in vielen Kartenspielen muss die Farbe der ausliegenden Karte nachgespielt werden

"színt vall"

kimondja az őszinte véleményét; sok kártyajátékban az asztalon szereplő kártya színét kell megjátszani

"színt vall"

das schlägt dem Fass den Boden aus

ein letzter zusätzlicher Umstand bringt eine Sache zur Eskalation

"ez kiüti a hordó alját"

egy utolsó hozzáadott körülmény miatt a helyzet eszkalálódik

"az utolsó csepp a pohárban"

das passt wie die Faust aufs Auge

zwei Dinge passen absolut nicht zusammen

"úgy kell, mint ököl a szemre"

két dolog egyáltalán nem illik össze

sich mit fremden Federn schmücken

den Erfolg eines Anderen als eigenen ausgeben

"idegen tollakkal ékeskedni"

vki másnak a sikerét sajátként eladni

ua.

jmdem den Fehdehandschuh hinwerfen

mit ihm Streit anfangen, ihn herausfordern

"vkinek odavetni a vívókesztyűt"

vita eldöntését nyíltan kezdeményezni, kihívni vkit

einen Fehler ausmerzen

etwas gut machen, ausbügeln;

in März wurden Schafe aussortiert, die zur weiteren Zucht nicht taugten

"hibát kigyomlálni"

vmit jóvátenni, elsimítani; márciusban (März) szelektálták ki azokat a juhokat, amelyek további szaporításra alkalmatlanok voltak

weg vom Fenster sein

nichts mehr zu sagen haben, etwas verpassen oder tot sein; Berglaute, die unter Tage arbeiteten, genossen am Feierabend die letzten Sonnenstrahlen am Fenster. War einer nicht mehr am Fenster zu sehen, war er krank oder tot.

"távol lenni az ablaktól"

vkinek nincs több mondanivalója, vmit elszalasztott vagy meghalt; a vájárok a munkanap végeztével az ablakban élvezték az utolsó napsugarakat. Ha vki nem volt az ablaknál, az vagy beteg volt, vagy halott.

sein Fett weg bekommen

seine Rüge oder Strafe erhalten;

bei einer Schlachtung bekam jede Helfer als Belohnung (s)ein Stück Fett ab

"megszabadul a zsírjától"

megkapja a feddését / büntetését; állatok vágásakor minden segítő kapott egy szelet zsírt

ins Fettnäpfchen treten

sich blamieren, aus Versehen etwas Peinliches tun, unabsichtlich jmdes Unwillen erregen, es mit jmdem verderben; in Bauernstuben stand früher zwischen Tür und Ofen ein Fettnapf, mit dem nasse Stiefel wieder eingefettet wurden. Man sollte nicht aus Versehen hineintreten.

"zsírtálba lépni"

blamálja magát, tévedésből elkövet vmi kínosat, akaratlanul nemtetszést vált ki, vkivel elrontja a kapcsolatát

Parasztházakban volt korábban az ajtó és a kemence között egy zsírostál, amellyel a nedves csizmákat zsírozták újra. Kellemetlen volt, ha vki véletlenül belelépett.

"elcsúszni egy banánhéjon"

wie Feuer und Wasser sein

überhaupt nicht zusammenpassen, nicht harmonieren

"vkiknek tűz és víz lenni"

egyáltalán nem összeilleni

ua.

die Feuertaufe erhalten

das erste Mal ins Gefecht ziehen

"átesni a tűzkeresztségen"

először csatába menni

ua.

da ist der Film gerissen

von diesem Zeitpunkt an kann ich mich an nichts mehr erinnern; im Kino riss oder brannte der Filmstreifen manchmal durch

"elszakadt a film"

egy ponttól nem emlékezni semmire

A mozik vetítőgépében néha elszakadt vagy átégett a film.

"vkinek filmszakadása van"

im falschen Film sein

in eine völlig unerwartete, verrückte oder schlechte Situation geraten sein

"rossz filmben van vki"

teljesen váratlan, bolond vagy rossz szituáció

kb. "köpni-nyelni nem tud vki" egy szituációval konfrontálódva

fix und fertig sein

völlig entkräftet sein

"kész lenni"

teljesen kimerült lenni

ua. "mint a házifeladat"

die Fliege machen

weggehen

"legyet játszani"

lelépni

zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

zwei Sachen mit einer Handlung erledigen

"két legyet ütni egy csapóval"

egy cselekvéssel két ügyet is elintézni

"két legyet (ütni) egy csapással"

jmdem einen Floh ins Ohr setzen

ihn mit einer Nachricht oder einer Idee in lang andauernde Unruhe versetzen

"bolhát ültet vki fülébe"

egy üzenettel vagy ötlettel tartósan nyugtalan állapotba hozni vkit

Fünfe gerade sein lassen

ein Problem auf sich beruhen lassen, sich nicht durch einen Mangel aus der Ruhe bringen lassen

"meghagyja az ötöst párosnak"

belenyugszik egy problémába, nem firtatja, egy hiányosság miatt nem jön ki a sodrából

mit Fug und Recht behaupten

mit vollem Recht sagen

"illetékességgel és joggal állítani"

teljes joggal állítani

mit dem linken Fuß aufgestanden sein

schlecht gelaunt oder nicht konzentriert sein

"bal lábbal kelt fel"

rossz napja van, rosszkedvű vagy dekoncentrált

ua.

in jmdes Fußstapfen treten

ihm nachfolgen (im Amt, im Beruf oder in einer Rolle)

"vki lábnyomaiba lépni"

követni vkit (hivatalában, hivatásban, vagy egy szerepben)

ua.

fünf vor zwölf

höchste Zeit; es bleibt wenig Zeit, eine Sache in Ordnung zu bringen

"5 perccel 12 előtt"

az utolsó pillanatban vagyunk; egy ügy elintézéséhez kevés idő van

"a 24. órában"

ajándék gebének ne nézd a fogát

G

ihm läuft die Galle über

er gerät in Zorn, ist wütend; bei Erregung erhöht die Leber ihre Galleproduktion

"elönti az epe"

mérges lesz; izgatott állapotban a máj növeli az epetermelést

ua., "elgurult a gyógyszere"

etwas ist gang und gäbe

so ist es üblich

"vmi szokás és lenne"

ez a szokás

einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul

man soll Geschenke nicht bemängeln, kritisieren

"ajándék gebének ne nézd a fogát"

ajándékokat értelmetlen kritizálni

"ajándék lónak ne nézd a fogát"

das geht mir auf den Geist

es stört mich, ärgert mich

"a szellememre megy"

zavar, bosszant

"az agyamra megy"

ein langes Gesicht machen

sichtlich traurig sein

"hosszú arcot vág"

láthatóan szomorú lenni

"lógatja az orrát"

zu tief ins Glas blicken

zu viel trinken

"a pohár fenekére nézni"

bepiálni

ua.

etwas an die große Glocke hängen

etwas ausposaunen, großes Theater/einen Skandal daraus machen

"vmit a nagy harangra akasztani"

szétkürtölni vmit, nagy botrányt csinálni vmiből

"nagy dobra verni"

das hat ihm den Gnadenstoß gegeben

er hat komplett die Fassung verloren

"megadta neki a kegyelemdöfést"

vki teljesen elveszítette önuralmát

NEM: véget vetett a szenvedésének

"betelt neki a pohár"

etwas auf die Goldwaage legen

etwas (vor allem Worte) übergenau nehmen, etwas zu wichtig nehmen

"vmit aranymérlegen mérni"

vmit (különösen szavakat) a legpontosabban venni, vmit túlértékelni

"vmit patikamérlegen mérni"

bei jmd/etwas auf Granit beißen

auf vehementen Widerstand mit einem Vorschlag / einer Bitte stoßen. Granit ist eine der härtesten Gesteinsarten.

"vkinél / vminél gránitra harapni"

vehemens ellenállásba ütközik a javaslatával / kérésével; a gránit a legkeményebb kőzetek egyike

"falakba ütközik"

ins Gras beißen

sterben; schwer Verwundete bissen vor Schmerzen buchstäblich ins Gras

"fűbe harap"

meghal; a csatamezők súlyos sérültjei fájdalmaikban szó szerint a füvet harapták

ua., "beadja a kulcsot"

"bedobja a törülközőt"

"kiadja a páráját / kileheli a lelkét"

"feldobja a talpát"

"elpatkol"

"jobblétre szenderül"

"bemondja az unalmast"

"befellegzik neki"

"megadja magát"

"felmondja a szolgálatot"

das Gras wachsen hören

Ahnungen haben, die andere nicht nachvollziehen können

"hallja nőni a füvet"

olyan sejtései vannak, amelyeket mások nem képesek megérteni

die Gretchenfrage stellen

die Frage nach dem Entscheidenden stellen; ursprünglich in Goethes Faust Gretchens Frage an Heinrich: "Wie hast du's mit der Religion?"

"felteszi a Gretcheni kérdést"

felteszi a döntő kérdést; eredetileg Goethe: Faust c. drámájából Gretchen kérdése Heinrich felé: "Hogy állsz a vallással?"

das geht unter die Gürtellinie, das ist unter der Gürtellinie

das ist unfair oder unsittlich; mit sub cingulo waren im Kirchenlatein die Geschlechtsteile gemeint, deren Benennung eher tabu war. Beim Boxsport gelten Schläge unterhalb des Bauchnabels als grob unsportlich.

"övön aluli"

nem igazságos, unfair, nem sportszerű; 'sub cingulo" volt az egyházi latinban a nemi szervek gyűjtőneve, amelyekről tabu volt beszélni. A boxban a köldök alatti ütés durva sportszerűtlenségnek minősül.

ua.

H

das Haar in der Suppe suchen/finden

etwas Missfälliges suchen oder bemerken; nur das Schlechte oder Negative sehen

"keresi/megtalálja a hajszálat a levesben"

vmi tökéletlenséget, nemtetszőt keres vagy észrevesz; csak a rosszat vagy negatívat látja

Haare auf den Zähnen haben

dominant und herrschsüchtig sein

"szőrös a fogsora"

domináns és uralkodni vágyó

an den Haaren herbeigezogen

unlogisch, unpassend, absurd

"a hajánál fogva előrángatott"

logikátlan, nem odaillő, abszurd

ua.

da kräht doch kein Hahn nach

das interessiert niemanden

"nincs kakas, ami elkukorékolja"

senkit sem érdekel

"fütyül rá"

"(pont) lesz**ják"

"b***nak rá"

Hahn im Korb

der einzige Mann in einer Gruppe von Frauen

"a kakas a kosárban"

nők közötti egyetlen férfi

etwas hat einen Haken

etwas bringt einen unangenehmen Umstand mit sich

"vminek van egy kampója"

vmi egy kellemetlen körülménnyel jár

bökkenő, bibi

Jetzt mal halblang!

sei nicht so voreilig, sei nicht so stürmisch

"Most aztán fele olyan hosszan!"

ne kapkodj, ne meggondolatlankodj

"álljon meg a (nász-)menet!"

"nem oda Buda!"

den Hals nicht voll kriegen

unersättlich sein, immer noch mehr haben wollen

"nem tud betelni a torka"

telhetetlennek lenni, mindig többet akarni

etwas Hals über Kopf tun

etwas ohne Nachzudenken, hastig, überstürzt tun

"fej fölött nyakkal cselekedni"

gondolkodás nélkül, kapkodva, elhamarkodva cselekedni

"hanyatt-homlok"

eine Hand wäscht die andere

es wird eine angemessene Gegenleistung erwartet

"egyik kéz mossa a másikat"

vmiért megfelelő ellenszolgáltatást várnak; a római "manus manum lavat" mondásból

ua.

für jmden die Hand ins Feuer legen

voll Vertrauen für jmden bürgen

"tűzbe teszi érte a kezét"

teljesen megbízni vkiben, kezeskedni vkiért

ua.

das hat weder Hand noch Fuß

das ist untauglich, unausgegoren

"ennek se keze - se lába"

alkalmatlan, kiforratlan; használják az ellentétét is: "Das hat Hand und Fuß" azaz vmi nagyon is átgondolt és elfogadható

"se füle - se farka"

das Handtuch werfen

aufgeben; aus dem Boxen entlehnt

"bedobja a törülközőt"

feladni; a box sportból

ua.

im Handumdrehen

Aufgabe in kürzester Zeit erledigen

"kézfordultával"

egy feladatot a legrövidebb idő alatt elvégezni

"bal kézzel megcsinálni" "kirázza a kisujjából"

da liegt der Hase im Pfeffer

das genau ist das Problem

"ott van a nyúl a borsban"

pontosan ez a probléma; a 'Hasenpfeffer' nyúlaprólékból készült ragu - a már megfőzött nyúlon nem lehet segíteni.

"itt van a kutya elásva"

unter die Haube kommen

heiraten

Kennzeichen der verheirateten Frauen war früher eine Haube.

"főkötő alá kerülni"

megházasodni

Régebben a férjezett nők jele a főkötő volt.

majdnem: "vkinek bekötik a fejét"

Haus und Hof verspielen

seinen gesamten Besitz bei einem Glücksspiel verlieren

"eljátssza a házat udvarostul"

teljes vagyonát elveszíti (pl. szerencsejátéknál)

"utolsó fillérét" is eljátssza

das Heft in der Hand haben bzw. behalten bzw. aus der Hand geben

über Macht verfügen bzw. verlieren

Mit Heft ist hier der Schwertgriff gemeint.

"kezében tartja / kiadja a kezéből a nyelet"

hatalommal rendelkezni, ill. azt elveszíteni

A Heft egyik régebbi jelentése: (kard-)nyél.

"ászt / adut tart a kezében"

für jmden sein letztes Hemd geben

sich für jmden aufopfern

"utolsó ingét is odaadja vkinek"

feláldozza magát vkiért

ua.

zum Henker

Bestandteil zahlreicher Redewendungen bzw. Flüche

"Wer zum Henker hat sich das jetzt wieder ausgedacht?" - steht in solchen Redewendungen als Ersatzwort für "Teufel", weil man "Teufel" nicht benutzen wollte.

"a hóhérba"

számos szólásmondás és káromkodás része; a hóhér az ördögöt helyettesíti, amikor azt nem volt szabad mondani

pl. "Ki a hóhér találta ki ezt (már megint)?"

aus seinem Herzen keine Mördergrube machen

offene Worte finden, mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg halten

"nem csinál gyilkostanyát a szívéből"

nyílt szavakkal beszél, nem tartja vissza a véleményét

ihm ist das Herz gebrochen

freudlos, ohne Interesse irrt er durchs Leben, nichts kann ihn mehr erheitern oder anregen

"összetört a szíve"

örömtelen, érdektelenül kallódik az életben, semmi nem deríti fel; jelentése tehát NEM: 'szerelmi csalódás érte' - mint angol filmfordításokban

Blinder Hesse

Schimpfwort für einen kurzsichtigen oder geistig behinderten Menschen

"vak hesseni"

rövidlátó vagy értelmi akadályozott emberre alkalmazott szitokszó

kein Hexenwerk

nicht besonders kompliziert

"nem boszorkánymű"

nem különösebben bonyolult

"nem ördöngősség"

im siebten Himmel schweben

überglücklich sein

"hetedik mennyországban lebegni"

boldog lenni

"a hetedik mennyországban lenni"

auf zwei Hochzeiten tanzen

zwei sich gegenseitig ausschließende Dinge gleichzeitig tun wollen

"két esküvőn táncol"

két, egymást kizáró dolgot (akar) csinálni

"egy fenékkel két lovat / széket megülni"

einer Frau den Hof machen

sie umwerben

"egy hölgynek csinálni az udvart"

udvarolni

"udvarolni"

Eher friert die Hölle zu!

etwas gilt als äußerst unwahrscheinlich

"Előbb fagy be a pokol!"

vmi nagyon valószínűtlen

"Majd ha fagy!"

auf dem Holzweg sein

falschliegen, im Irrtum sein

"faúton lenni"

tévedésben lenni

dem Ehemann Hörner aufsetzen

einen Seitensprung machen, also den Ehemann betrügen

"felszarvazni"

megcsalni a férjet

ua.

sie hat die Hosen an

sie hat in der Ehe oder der Familie das Sagen, ihr Mann hat nichts zu sagen

"ő hordja a nadrágot"

a házasságban vagy a családban nála van a szó, ő mondja meg, mi legyen

ua.

etwas geht in die Hose

das geht (in aller Regel) schief

"a nadrágba megy"

félresikerül

"balul sül el"

Hummeln im Hintern haben

nicht ruhig sitzen bleiben können, immer in Bewegung sein

"dongó van a hátsójában"

nem tud nyugodtan ülni, izeg-mozog; Luther is használta

"zabszem van a seggében"

"mint a sósseggű tyúk"

da liegt oder hier ist der Hund begraben

das ist die Ursache oder das ist das Wichtige an der Sache

"Hunde" bedeutete im Mittelhochdeutschen Beute oder Schatz.

"itt van a zsákmány (rossz, de elevenebb asszociáció: kutya) elásva"

ez a legfontosabb a dologban, vagy ez az oka

A "Hunde" a középfelnémetben zsákmányt vagy kincset jelentett.

"itt van a kutya elásva"

sie sind wie Hund und Katz(e)

sie vertragen sich nicht, sie streiten sich dauernd

Katzen und Hunde missdeuten meist die (Körper)sprache des jeweils anderen.

"olyanok, mint kutya és macska"

nem tudnak megférni egymással, állandóan veszekednek

A kutyák és a macskák rosszul értelmezik egymás testbeszédét.

vor die Hunde gehen

verkommen, verludern

Kranke oder schwache Tiere werden schnell zur Beute von Jagdhunden.

"a kutyák elé megy"

lezüllik, lepukkan

A beteg, gyenge állatokat gyorsan elintézik a vadászkutyák.

van némi átfedés az "ebek harmincadjánnal"

am Hungertuch nagen

hungern, darben, ärmlich leben

Verballhornung des religiösen Brauches, in der Fastenzeit ein Altartuch für die Kirche zu nähen.

"az éhségkendőt rágja"

éhezni, szegényesen élni

Annak a szokásnak a kiforgatása, hogy a böjt idején terítőt varrtak a templom oltárára.

"nyeli az éhkoppot"

"felkopik az álla"

I

jmden in flagranti erwischen

jmden auf frischer Tat ertappen

Aus dem lateinischen "in flagranti crimine", wörtlich "in flammendem Verbrechen".

"vkit in flagranti rajtakapni"

vkit bűncselekményen kapni; a latin "in flagranti crimine" kifejezésből, szó szerint: "lángoló bűnben".

ua.

J

dazu kommen wie die Jungfrau zum Kind

ohne eigenes Zutun/ahnungslos an diese Sache kommen

Wo Aufklärung noch ein Tabu ist, erkennt manche Jungfrau den Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft zu spät.

"úgy jön hozzá, mint a szűz a gyermekhez"

saját cselekvés nélkül, ártatlanul

Ahol a felvilágosítás tabu, némely szűzlány a nemi érintkezés és a terhesség közötti összefüggést csak későn érti meg.

mit kanonen auf spatzen schießen

K

jmden durch den Kakao ziehen

sich (meist in dessen Abwesenheit) über jmden lustig machen

Bei Kakao handelt es sich vermutlich um eine euphemistische Umschreibung von Kacke.

"vkit végighúzni a kakaóban"

kibeszélni vkit, szórakozni vkin (általában annak távollétében)

A kakaó valószínűleg a sz**t helyettesítő eufemizmus.

"vkit savazni"

eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr

unmögliches Unterfangen

"előbb megy át a teve a tű fokán"

lehetetlen vállalkozás

"könnyebb a tevének a tű fokán átmenni."

wo kämen wir hin, wenn...

Ablehnung ungewohnter bzw. neuer Ideen und Methoden

"hova jutnánk, ha..."

új ötletek, ill. módszerek elutasítása

ua.

alles über einen Kamm scheren

nach einem einheitlichen Verfahren vorgehen, ohne auf Unterschiede Rücksicht zu nehmen

Vermutlich aus dem germanischen Recht, wo das Scheren des Kopfhaares eine Entehrung bedeutete.

"mindent egy fésűvel fésülni"

mindent egyféleképpen kezelni, tekintet nélkül a különbségekre

Feltehetően a germán jogból, ahol a fejbőr nyírása megbecstelenítést jelentett.

"egy kalap alá venni"

~"egy nap alatt említeni"

mit Kanonen auf Spatzen schießen

vollkommen überreagieren, die Verhältnismäßigkeit nicht wahren

"ágyúval lőni a verebekre"

túlreagálni, arányosság nélkül - itt eltérés van a magyarral, ahol ez a szólás a problémák eltúlzott megoldását jelenti

"ágyúval a verebekre"

etwas auf die hohe Kante legen

etwas sparen, zurücklegen für schlechtere Zeiten

Die hohe Kante bezeichnet ein Platz im Baldachin eines Bettes, an dem früher wohlhabende Menschen ihr Erspartes versteckten.

"a magas élre tenni vmit"

félretenni, szűkösebb időkre eltenni

A magas él egy olyan hely az ágy baldachinján, ahol régebben a tehetősek pénzüket tartották.

eine scharfe (auch: klare) Kante zeigen

klare, geradlinige Meinung vertreten, zu erwartende Dispute darüber nicht scheuen

"éles (világos) élt mutatni"

világos, egyenes véleményt képviselni, nem tartva a várható vitától

"színt vallani"

neben der Kappe sein/stehen

geistesabwesend, verwirrt oder hilflos sein

"a sapka mellett állni"

nincs lélekjelenléte, összezavarodott vagy tehetetlen

"el van veszve"

jmdem in die Karten sehen

die geheimen Absichten des Anderen mit unlauteren Mitteln zu ergründen

"belelát a lapjaiba"

ismerni vki titkos szándékait

ua.

mit offenen Karten spielen

nichts verheimlichen

"nyílt lapokkal játszani"

semmit sem titkolni

ua.

die Karten werden (jetzt) neu gemischt

es beginnt ein neues Spiel, mit der Aussicht, vorherige Verluste wettzumachen

"újrakeverik a lapokat"

új játék kezdődik, amelyben az előzőek veszteségeit vissza lehet nyerni

ua.

mit gezinkten Karten spielen

betrügen, ein falsches Spiel treiben

"cinkelt lapokkal játszani"

csalni

ua.

alles auf eine Karte setzen

das Risiko eingehen, alles zu verlieren

"mindent feltenni egy lapra"

belemenni abba a kockázatba, hogy mindent elveszít az ember

ua.

wie ein Kartenhaus zusammenfallen

eine Lüge oder eine Illusion wird auf einen Schlag entlarvt

"kártyavárként dől össze"

a hazugság / illúzió egy csapásra lelepleződik

ua.

die Kastanien aus dem Feuer holen

einem anderen die unangenehmen Dinge abnehmen

Nach einer Fabel von Jean de La Fontaine.

"kiszedni a gesztenyét a tűzből"

a németben: vki más helyett elvégezni egy kellemetlen feladatot

Jean de La Fontaine meséjéből

A "kikaparja a gesztenyét" jelentése a magyarban inkább: "megtalálja a számítását".

die Katze aus dem Sack lassen

offenbaren, welche Absichten man hatte, ehe man das Geheimnis lüftete

"kiereszti a macskát a zsákból"

kinyilvánítja addig eltitkolt szándékait

negatív szándékait:

"kimutatja a foga fehérjét"

die Katze im Sack kaufen

unüberlegt oder ungeprüft ein Risiko eingehen

"zsákbamacskát vesz"

ellenőrizetlen kockázatot vállal

ua.

wie die Katze um den heißen Brei herumgehen

anstatt direkt auf die Sache zu kommen, lange mit vorsichtigen Deutungen herumreden

"kerülgetni, mint macska a forró kását"

közvetlenül a tárgyra térés helyett sokáig fecsegni óvatos célzásokkal

ua.

etwas ist für die Katz

vergeblich

"vmi már a macskáé"

hiába

"vminek annyi"

Katzenjammer haben

sich elend fühlen, meist nach einer übel durchzechten Nacht mit anschließendem "Kater"

"macskajajban szenved"

rosszul érzi magát, általában átmulatott éjszaka után

A német a "másnapost" úgy fejezi ki, hogy, hogy "kandúrja van" ("Kater haben").

mit jmd Katz und Maus spielen

jmden über eine - im Endeffekt doch negative Entscheidung - im Ungewissen lassen

"vkivel macska-egér játékot játszani"

vkit bizonytalanságban hagyni egy - végül mégiscsak negatív - döntéssel kapcsolatban

ua.

wie Hund und Katze sein

sich nicht vertragen

"mint kutya és macska"

nem tudják elviselni egymást

einen Kater haben

Unwohlsein beim Ausnüchtern nach Alkoholkonsum

"kandúrja van"

másnapos

etwas in Kauf nehmen

Unangenehmes akzeptieren, weil gleichzeitig auch Vorteile entstehen

"vmit vásárba venni"

elfogadni egy körülményt, mert egyidejűleg előnyök is keletkeznek

auf den Keks / Geist gehen

lästig sein

"vki kekszére/szellemére menni"

bosszantó lenni

"vki agyára menni"

in dieselbe Kerbe hauen

jmden bei einem Vorhaben unterstützen

Holzfäller erzielten die optimale Wirkung, wenn Axthieb für Axthieb in der gleichen Kerbe landete.

"ugyanabba a rovátkába csapni"

vkit a vállalkozásában támogatni;

A favágók akkor dolgoztak optimálisan együtt, ha minden fejszecsapással sikerült ugyanoda ütni.

etwas auf dem Kerbholz haben

etwas verbrochen oder ausgefressen haben

Zu Zeiten des Analphabetentums wurden Schulden häufig durch Kerben in einem Holzstab dokumentiert.

"vmi van a rovófáján"

vmit elkövetett

Az analfabetizmus idején az adósságokat egy falapba vésett rovátkákkal dokumentálták. Ezt a dokumentumot a magyar egyébként a "vki rovása", "lerója adósságát (kegyeletét)", "megró vkit" szavakban őrzi

etwas (nicht) auf die Kette kriegen

etwas (nicht) schaffen / erledigen

"nem képes vmit a láncra vinni"

nem sikerül neki vmi

das Kind mit dem Bade ausschütten

etwas übereilt tun, ohne die möglichen negativen Konsequenzen oder Vorteile genügend zu bedenken

"kiönteni a gyermeket a fürdővízzel"

elhamarkodva cselekedni, a lehetséges rossz következményekkel - vagy előnyökkel - nem számolva

"a gyereket is kiönti a fürdővízzel"

er wurde als Kind zu heiß gebadet

er ist nicht normal, "er hat einen Dachschaden"

"túl forrón fürdették gyerekként"

nem normális

für jmden die Kindsmagd spielen

ihm alle Klein- oder Drecksarbeiten abnehmen müssen

Die Kindsmagd hatte die Kinder zu beaufsichtigen und alles aufzuräumen.

"vkinek eljátszani a pesztonkát"

minden piszkos munkát elvégezni vki helyett

A pesztonka feladata a gyermek felügyelete volt, mindent rendbe kellett raknia utána.

die Kirche ums Kreuz tragen

umständlich sein, einen unnötigen Umweg machen

"a templomot a kereszt körül hordozni"

körülményes lenni, felesleges köröket tenni

Wolln wir mal die Kirche im Dorf lassen!

nichts über Gebühr tun (verlangen)

"Hagyjuk már a templomot a faluban!"

díjazás felett semmit nem csinálni (ill. venni)

Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen.

Warnung vor einer unverträglichen Person

"Nem jó vele cseresznyézni."

figyelmeztetés kibírhatatlan személy

Halt die Klappe!

Sei still!

"Tartsd a pofád!"

Kérlek, maradj csendben!

"Fogd be a szád/pofád/lepénylesőd"

jmden über den grünen Klee loben

ihn über alle Maßen preisen

Im Mittelalter galt den Minnesängern die Kleeblume als außerordentlich edle Blüte.

"vkit a zöld lóherék fölött dicsérni"

mértéktelenül dicsérni

A középkorban a lóhere a lovagi költők számára rendkívül nemes virág volt.

jmden über die Klinge springen lassen

ihn zu Fall bringen, ihn stürzen oder beseitigen

Mit Klinge war das Henkerschwert gemeint.

"vkit a pengén átugrasztani"

vkit megbuktatni vagy eltávolítani

A penge alatt a hóhér kardja/bárdja értendő

"vkit letaszítani a trónról"

Knall und Fall

plötzlich, ohne Vorankündigung

"csattanás és zuhanás"

hirtelen, bejelentés nélkül

"dérrel-durral"

"ripsz-ropsz"

"pikk-pakk"

"durrbele"

eine Sache übers Knie brechen

etwas vorschnell und zu wenig überlegt durchführen

"vmit eltör a térdén"

vmit elhamarkodottan elvégezni

einen Knopf dran machen

fertigstellen, abschließen

"gombot varrni rá"

befejezni, lezárni

"feltenni az i-re a pontot"

NEM az "Erre varrjál gombot!" megfelelője

Knoten geplatzt

etwas verstanden haben

"szétpukkan a csomó"

vmit megérteni, felfogni

"leesett a tantusz"

einen Koffer stehen lassen

eine übel riechende Blähung absondern

"állva hagyni a koffert"

megszabadulni egy rossz szagú szélszorulástól

"elereszteni egy galambot"

Es geht um Kopf und Kragen.

Es geht um Leben und Tod. Es geht ums Ganze.

"fejről és gallérról van szó"

A tét: minden.

"élet-halál kérdése"

Er redet sich um Kopf und Kragen.

Er verliert mit seiner Aussage alle Chancen auf ein mildes Urteil.

"feje és gallérja körül beszél"

kijelentésével az enyhe ítélet minden esélyét elveszíti

~"az életével játszik"

den Kopf in den Sand stecken

die Sache einfach ignorieren und hoffen, dass sie dann an uns vorbei geht

Angeblich, aber nicht wirklich, stecken Strauße bei Gefahr ihren Kopf in den Sand.

"homokba dugja a fejét"

ignorálni a dolgot, és reménykedni, hogy elmúlik

Egy mendemonda szerint a struccok veszély esetén homokba dugják a fejüket - ténylegesen persze nem.

ua.

jmdem den Kopf waschen

ihn zurechtweisen, ihm deutlich die Meinung sagen

"megmosni vki fejét"

megdorgálni

ua.

seinen Kopf durchsetzen

seinen Willen durchsetzen, auf seiner Meinung beharren, stur sein

"keresztülviszi a fejét"

keresztülviszi az akaratát, ragaszkodik álláspontjához, makacs

man wird dir nicht gleich den Kopf abreißen

du hast zwar einen Fehler gemacht, aber es gibt Schlimmeres

"nem tépik le (mindjárt) a fejed"

elkövettél vmi rosszat, de mivel van rosszabb is, elnézik neked

"nem harapják le (mindjárt) a fejed"

den Korb, auch Brotkorb, höher hängen

etwas schwieriger machen, den Zugang erschweren

"feljebb akasztani a kosarat"

vmit megnehezíteni, a hozzáférést akadályozni

einen Korb bekommen

abgewiesen werden, eine Bitte nicht erfüllt bekommen

"kosarat kapni"

ha elutasítják az embert, kérelmének nem adnak helyt

ua.

etwas oder jmden aufs Korn nehmen

auf jmden oder etwas zielen

Beim Gewehr bildet das Korn zusammen mit der Kimme die Zielvorrichtung.

"gabonamagra venni vkit"

vkire célozni

A Korn a puskák célzóeszközének szemhez közelebb eső része.

"célba venni vkit"

Da platzt mir der Kragen!

jmd ist wütend

"Szétpukkan a gallérom!"

mérges lenni

"Felrobbanok!"

Es sieht hier aus wie Kraut und Rüben.

es herrscht ein wildes Durcheinander/eine heillose Unordnung

"úgy néz ki, mint gaz és répa"

összevisszaság / áldatlan rendetlenség

Auf Krawall gebürstet

latent bereit, Auseinandersetzungen in Kauf zu nehmen

"rendbontásra van kefélve"

potenciálisan kész konfrontációkra

Kreide fressen

entgegen der eigenen Absicht oder Gesinnung Friedfertigkeit vortäuschen

Aus dem Märchen Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, in dem geschildert wird, wie der Wolf Kreide frisst, um seine Stimme zarter zu machen.

"krétát evett"

a saját szándék vagy érzelmek ellenére békülékenységet mutatni

A farkas és a hét kecskegida c. meséből, amelyben a farkas krétát eszik, hogy a hangja finomabb legyen.

jmden aufs Kreuz legen

jmden bezwingen, auch auf unfaire Art und Weise

"vkit keresztre feszíteni"

vkit méltatlan módszerekkel kényszeríteni vmire

ua.

Krokodilstränen weinen

unechte Tränen der Rührung, des Schmerzes oder der Trauer vergießen

krokodilkönnyeket hullat

az érintettség, a fájdalom, a szomorúság nem valódi könnyei

ua.

etwas setzt einer Sache die Krone auf

das ist die Höhe / der Gipfel

"fölteszi a dologra a koronát"

ez a csúcs

"fölteszi az I-re a pontot"

"hab a tortán"

kein Krösus sein

nicht reich sein, nicht genug Geld haben

"nem vagyok krőzus"

nincs pénze

"nem vagyok én Rócsild / fejőstehén"

eine Kröte schlucken müssen

etwas Unangenehmes akzeptieren müssen

"le kell nyelni a békát"

vmi kellemetlent megtenni / elfogadni

ua.

Der Kuckuck soll dich holen! auch: "Zum Kuckuck (nochmal)!", "Zum Kuckuck damit!"

Scher dich zum Teufel! Böser Fluch.

"A kakukk vigyen el!"

szintén:

"A kakukkba!"

"A kakukkba vele!"

Menj az ördögbe!

"vinne el a rossznyavalya / az ördög"

Den Kürzeren ziehen

verlieren, unterliegen

Soldaten entscheiden mit Streichhölzer, wer von ihnen eine gefährliche Aufgabe übernehmen muss.

"a rövidebbet húzni"

veszíteni, alulmaradni

A katonák gyufákat használtak, hogy eldöntsék, kinek kell vállalni egy veszélyes küldetést.

ua.

beleidigte leberwurst

L

für jmden eine Lanze brechen

ihn verteidigen, ihm beistehen

Aus der Rittersprache, wo sich bei Zweikämpfen der Sekundant im Falle einer bedrohlichen Situation schon mal einmischte und dabei den Bruch seiner Lanze, wenn nicht mehr, riskierte.

"lándzsát tör vkiért"

megvédeni, kiállni vki mellett

A lovagkori párbajokon a segéd a veszélyes helyzetekben beavatkozott és kockáztatta lándzsájának törését (vagy többet is).

"lándzsát tör vki mellett"

"teljes vállszélességgel kiáll vki mellett"

Ich bin mit meinem Latein am Ende.

Hier weiß ich nicht mehr weiter, das kenne ich zu wenig.

"ennyire futotta a latintudásomból"

Innentől nem tudom, mi legyen, nem ismerem ki magam.

gerne lau baden

keinen Mumm haben, Konflikte scheuen

"szívesen fürdik langyosban"

nincs bátorsága a konfrontációhoz

"nincs vér a pucájában"

jmdem den Laufpass geben

ihn entlassen oder mit ihm brechen

Soldaten erhielten im 18. Jahrhundert bei ihrer Entlassung eine Urkunde, die ihnen bei Bewerbungen um Arbeit helfen sollte.

"vkinek kiadni az elbocsátását"

felmondani vkinek vagy szakítani vkivel

A 18. században a katonák elbocsátásukkor kaptak egy iratot, ami segített nekik a munkára jelentkezéskor.

"meneszteni vkit"

"kiadni vki útját"

"kirakni vki szűrét"

Die beleidigte Leberwurst sein / spielen

zeigen, dass man gekränkt ist

Ursprünglich war nur von der "Leber" die Rede, die als Sitz von Gefühl und Temperament galt.

"sértett májashurka lenni"

vki nem rejti véka alá, hogy megsértődött

Eredetileg csak "sértett májról" beszéltek, mert az számított az érzések és a temperamentum székhelyének.

frei von der Leber weg; auch: Frisch von der Leber

freimütig, ohne Scheu sprechen

"szabadon / frissen a májból"

nyíltan, aggályok nélkül beszélni

die alte Leier

immer dasselbe Thema

Mit der Drehleier, einem Musikinstrument aus dem Mittelalter, spielte man immer dieselbe Musik ab.

"régi verkli"

mindig ugyanaz a téma

A verkli a középkor automata hangszere, mindig ugyanazt a dalt játszotta.

"régi lemez"

"mindig ugyanaz a nóta"

jmdem auf den Leim gehen

von ihm hereingelegt / betrogen werden

"vki enyvére menni"

amikor becsapják az embert

megfordítva vkit "lépre csalnak"

Leine ziehen

das Feld räumen, verschwinden

Vermutlich aus der Binnenschifffahrt. "Zieht Leine!" war demnach der Befehl, das Schiff in Bewegung zu setzen.

"kötelet húzni"

eltűnni, lelépni

Feltehetően a belvízi hajózásból. "Kötelet húzz!" volt a parancs, hogy a hajót hozzák mozgásba.

"olajra lépni"

jmdem Leine lassen

ihm mehr Freiheit geben, ihn weniger kontrollieren

"hosszú pórázra engedni"

vkinek sok szabadságot engedélyezni, kevéssé kontrollálni

frazeológiának még kevéssé beépült, de megértenék ua.

alles über einen Leisten schlagen

alles nach dem gleichen Schema bearbeiten

"mindent egy kaptafára verni"

mindent azonos séma szerint kezelni

"egy kaptafára húzni"

jmdem die Leviten lesen

ihn heftig tadeln

"vkinek felolvasni a Levitákat"

vkit erőteljesen feddni, elmarasztalni

"megmosni a fejét"

aus (oder auf) dem letzten Loch pfeifen

am Ende sein, nicht mehr können

Das letzte Loch auf der Flöte ist deren höchster Ton.

"az utolsó lyukból sípol"

készen lenni, tovább nem bírni vmit

A furulyán az utolsó lyuk a legmagasabb hangé.

"készen lenni (mint a házifeladat)"

majdnem: "100 sebből vérzik"

den Löffel abgeben

sterben

"leadni a kanalat"

meghalni

beadni a kulcsot

további szinonimákért ld. "fűbe harap"

hinter dem mond leben

M

Makulatur reden

Unsinn von sich geben

Makulatur ist unbrauchbares Druckpapier.

"selejtet beszélni"

badarságot beszélni

A makulatúra nyomtatásra alkalmatlan papír.

"zöldséget beszélni"

mit Mann und Maus untergehen

mit allem in den Fluten versinken

Die Maus ist die Verballhornung des niederländischen "Meisje"=Mädchen.

"emberrel és egérrel elsüllyedni"

mindenestül elsüllyedni a vízben

A Maus itt a holland "Meisje"=lány elhallása.

mindenestül "elnyelte a hullámsír"

den Mantel des Schweigens über etwas legen

nichts verraten, etwas verheimlichen

"a hallgatás köpenyét teríti vmire"

semmit nem árul el, eltitkol vmit

"hallgat, mint a sír"

"vmiről nem szól a fáma"

"(mély) hallgatásba burkolózik"

er steht bei mir auf der Matte

er will etwas von mir

Matte=Teppich oder die Matte vor der Haustür

"a lábtörlőmön áll"

akar vmit tőlem

Matte=szőnyeg vagy küszöb előtti lábtörlő

~"fáj a foga vmire"

~"feni a fogát vmire"

sie ist ein Mauerblümchen

ein Mädchen, welches von Männern kaum beachtet wird - analog zu einer Blume, welche unauffällig an einer Mauer wächst

"sárga viola / falon nőtt virág"

olyan lány, akit a férfiak alig vesznek észre - hasonlóan a virághoz, ami egy falból nőtt ki

"vki árulja a petrezselymet"

weiße Mäuse sehen

Wahnvorstellungen haben, vor allem im Rausch

"fehér egereket látni"

hallucinálni, tévképzeteket látni, pl. ittasan

auf des Messers Schneide stehen

in großer Gefahr sein zu sein; vor einer Entscheidung stehen, in der die beiden Alternativen gleich wahrscheinlich sind

"kés élén lenni"

nagy veszélyben lenni; vmi döntésnek van kitéve, kétesélyes

~"borotva-/ pengeélen táncol" (inkább személy)

ein Methusalem

ein sehr alter Mensch;

laut Tora lebte M. 969 Jahre

"Matuzsálem"

nagyon idős ember;

a Tóra szerint M. 969 évet élt

ua.

das ist nicht auf meinem Mist gewachsen

stammt nicht von mir, ich habe damit nichts zu tun

"ez nem az én szemétdombomon nőtt"

nem tőlem származik, semmi közöm nincs hozzá

"nem az én saram"

der letzte der Mohikaner

das letzte Exemplar von irgend etwas;

nach dem gleichnamigen Roman von J.F. Cooper

"az utolsó mohikán"

az utolsó példánya bárminek

J.F. Cooper azonos c. regénye alapján

ua.

"az utolsó dinoszaurusz"

hinter dem Mond leben

wirklichkeitsfremd sein

"a Hold mögött élni"

életidegen lenni

jmden Mores lehren

Anstand, Benehmen beibringen

Aus dem Lateinischen, das Wort mos (plur.: mores) bedeutet "Sitte, Anstand" bzw. "Moral".

"móresre tanítani vkit"

vkit megtanítani tisztességre

A latinból, a mos (többesszám: mores) jelentése: "illem, tartás, erkölcs".

ua.

die Motten kriegen

fassungslos oder genervt sein

"molyt kapni"

megdöbbent vagy zavarodott lenni

"lehidalok"

aus einer Mücke einen Elefanten machen

eine unbedeutende Sache ungemein aufbauschen / maßlos übertreiben

"szúnyogból elefántot csinálni"

jelentéktelen dolgot aránytalanul felfújni

"bolhából elefántot csinálni"

etwas für bare Münze nehmen

etwas ernst nehmen, obwohl nur im Scherz gesprochen

"vmit készpénznek venni"

vmit komolyan venni, pedig csak viccből mondták

ua.

sich den Mund verbrennen

das Falsche sagen, unbequeme bzw. peinliche Dinge offen aussprechen

"megégeti a száját"

rosszat mond, kellemetlen vagy kínos dolgokat mond ki

nicht auf den Mund gefallen sein

redegewandt oder schlagfertig sein

"nem esett a szájára"

jó beszédkészségű, ütőképes vitatkozó

"felvágták a nyelvét"

a varródobozból beszél

N

dann gute Nacht!

das wäre fatal

"akkor jó éjt!"

ha vmi bekövetkezik, az végzetes lenne

eine Nachteule

jmd, der besonders nachts aktiv ist

"vki bagoly"

olyan ember, aki éjjel különösen aktív

ua.

in einer Nacht-und-Nebel-Aktion

heimlich, vor der Öffentlichkeit verborgen

1941 ordnete die Wehrmacht an, Widerstandskämpfer und Nazigegner in den besetzten Gebieten kurzerhand nach Deutschland zu verfrachten, um sie so spurlos verschwinden zu lassen. Dieser Erlass wurde dann als Nacht-und-Nebel-Erlass tituliert.

"éjszaka-és-köd-akcióban"

titokban, a nyilvánosság elől elrejtve

1941-ben a német hadsereg elrendelte a megszállt területeken aktív ellenállók és náci-ellenségek Németországba szállítását, ahol nyomtalanul eltüntették őket. Ezt hívták éjszaka-és-köd-rendeletnek.

"az éj leple alatt"

die Nadel im Heuhaufen suchen

Es ist praktisch ausgeschlossen, dass die Suche erfolgreich sein wird.

"tűt a szénakazalban keresni"

Gyakorlatilag kizárt, hogy a keresés sikerrel jár.

ua.

den Nagel auf den Kopf treffen

genau das Richtige sagen oder erraten

"fején találja a szeget"

pontosan megfogalmazni vagy eltalálni a lényeget

ua.

etwas an den Nagel hängen

mit etwas (z.B. dem Beruf) aufhören

"vmit szegre akasztani"

felhagyni vmivel (pl. hivatással)

ua.

sich etwas unter den Nagel reißen

sich etwas (auch widerrechtlich) aneignen

"vmit a körme alá ragad"

vmit (akár törvénytelenül) megszerez, kisajátít

"megkaparint vmit"

etwas brennt mir unter (seltener: auf) den Nägeln

Umschreibung einer inneren Situation der Ungeduld

"vmi a körmeim alatt (ritkábban körmeimen) ég"

a türelmetlenség érzésének leírása

NEM: "körmére ég (a munka)", de eredete azonos; az égő gyertya, tehát a korlátozott ideig működő fény siettette az írnokot.

die Nagelprobe bestehen

eine entscheidende Prüfung bestehen

Prüfung eines leergetrunkenen Trinkgefäßes, indem man dieses so umdreht, dass eventuell verbliebener Inhalt auf den Daumennagel rinnt. Ist mehr enthalten, als auf dem Nagel Platz findet, so gilt das Gefäß als nicht hinreichend leergetrunken und die Probe als nicht bestanden.

"kiállja a körömpróbát"

egy lényeges vizsgán megfelel

Az üres italos korsó próbája; úgy fordítják meg, hogy az esetleg benne maradt tartalom a hüvelykujj körmére kerüljön. Ha több, mint ami elfér a körmön, akkor még nincs elfogyasztva és a próba nincs kiállva.

aus dem Nähkästchen plaudern

etwas sagen, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist

Bei Effi Briest werden nach vielen Ehejahren im Nähkästchen verfängliche Briefe entdeckt.

"a varródobozból fecsegni"

olyasmiről beszélni, ami nem tartozik a nyilvánosságra

Az Effi Briest c. regényben sokéves házasság után a varródobozból kerülnek elő kényes tartalmú levelek.

~"szájára / nyelvére veszi a falu / világ"

~"(nagy) dobra verik"

~"hírbe hozzák"

seine Nase in alles stecken

neugierig auf Dinge sein, die einem wenig angehen

"mindenbe beledugja az orrát"

olyan iránt kíváncsiskodni, amihez az embernek kevés köze van

"mindenbe beleüti az orrát"

Ach du grüne Neune!

Ausdruck einer meist unangenehmen Überraschung

Vermutlich zurückzuführen auf die Pik-9 im Kartenspiel

"Ó, te zöld kilences!"

egy általában kellemetlen meglepetés kifejezése

Feltehetően a pik 9-es lap a kártyajátékban.

etwas ist ein Notnagel

eine Notlösung

"vész-szög"

vészmegoldás

Null-acht-fünfzehn/fuffzehn

mittelmäßig, einfach, gewöhnlich, standardisiert, nichts Außergewöhnliches

Das Maschinengewehr Typ MG 08/15 war das Standard-MG der Deutschen im Ersten Weltkrieg.

"nulla-nyolc-tizenöt"

középszerű, átlagos megoldás, szabvány, semmi különleges

A 08/15-ös géppuska az első világháborúban a németek szabványfegyvere volt.

"kaptafa"

eine Nullnummer

ein Vorhaben, das entgegen den Erwartungen erfolglos verlaufen ist

Im Fußball: ein abfälliger Ausdruck für ein Spiel, das 0:0 endete.

"nullás mutatvány"

olyan szándék, ami az elvárással szemben sikertelenül végződött

A labdarúgásban olyan meccs, ami 0:0-s eredménnyel zárult.

"nem nagy szám"

den Nullpunkt erreichen

einen Tiefstpunkt erreicht zu haben

"eléri a nullát"

vmi eléri a mélypontját

"eléri a fagypontot"

bámul, mint borjú az új kapura

O

wie der Ochs vorm Berg

(oder: wie der Ochs vorm Scheunentor / vor der Apotheke)

dumm oder unwissend, wie es weiter gehen soll

"mint az ökör a hegyről"

("mint ökör az istállókapu / patika előtt")

buta vagy tudatlan

~"bámul, mint borjú az új kapura"

eine Odyssee

eine sehr lange (Irr-)fahrt

"egy Odüsszeia"

nagyon hosszú (tévelygő) utazás

nicht ohne sein

(bei Menschen) auffällige Eigenschaften haben

"vki nincs nélküle" [hiányzó tárgy]

vkinek vmilyen feltűnő tulajdonsága van

sich etwas hinter die Ohren schreiben

sich etwas gut merken

"vmit a füle mögé ír"

jól megjegyez vmit

"fejébe vési"

es faustdick hinter den Ohren haben

durchtrieben oder raffiniert sein

"ökölvastagon van a fülei mögött" [hiányzó tárgy]

agyafúrt, rafinált

"minden hájjal megkent"

~"minden lében kanál"

noch grün hinter den Ohren sein

jung, unerfahren sein

"még zöld a fülei mögött"

fiatal és tapasztalatlan

"még fenekén a tojáshéj"

Öl ins Feuer gießen

anstacheln, ein Übel noch vermehren

"olajat a tűzre önteni"

felbujtani, a felborzolt kedélyeken tovább rontani

"vmi olaj a tűzre"

"rátesz még egy lapáttal"

auf dem Olymp sitzen

sich über alle Anderen erhaben fühlen, überheblich sein

"az Olümposzon ül"

mindenki más fölé emelkedik, felfuvalkodott

"felfuvalkodott hólyag / béka"

paragrafuslovag

P

das sind zwei Paar Stiefel

das verhält sich ganz anders, das sind zwei unterschiedliche Dinge

"ez két pár csizma"

ez egész más, ez két külön dolog

"más tészta"

"más lapra tartozik"

zu Paaren treiben

in die Flucht schlagen, in die Enge treiben

Abgeleitet von "Barn"=Futterkrippe, zu dem man ausgerissene Herden zurücktrieb.

"az etetőhöz terelni"

vkit elüldözni vagy sarokba szorítani

A Barn=etető jászol szóból levezetve, amelyhez az elszabadult csordákat visszaterelték

"vályúhoz terelni"

das bringt mich auf die Palme

da werde ich wütend

"ez a pálmára visz engem"

ettől dühös leszek

"falra mászni vmitől"

"idegeire megy"

"fölbassza az agyát"

er steht unter dem Pantoffel, er ist ein Pantoffelheld

er steht unter dem Regiment seiner Frau, er hat nichts oder wenig zu sagen

"papucs alatt van / tartják"

"papucshős"

a felesége irányítása alatt álló férj, akinek nincs beleszólása

ua.

"papucsférj"

stur wie ein Panzer sein

uneinsichtig sein, sich auch durch gute Argumente nicht von seiner Überzeugung abbringen lassen

Der Panzer machte den Ritter unverwundbar, aber auch unbeweglich.

"makacs (csökönyös) mint egy páncél"

nem belátó, jó érvek által sem engedi magát a meggyőződésétől elállni

A páncél a lovagot sebezhetetlenné tette, de egyúttal mozgásában is korlátozta

"csökönyös szamár"

jmdem in die Parade fahren

seine Pläne durchkreuzen oder abblocken

"vki védelmébe (vívó szakszóval: parádjába) betörni"

vki terveit meghiúsítani

"beleköp a levesébe"

"keresztülhúzza a terveit"

"áthúzza a számítását"

ein Paragraphenreiter

jmd, der sich hinter dem Wortlaut von Vorschriften verschanzt

"paragrafuslovag"

a törvény betűjével (nem szellemével) védi álláspontját

(etwas) auf die Pauke hauen

sich gewaltsam Gehör verschaffen, sich lauthals aufspielen

Die Pauke ist im Orchester das lauteste und beeindruckendste Schlaginstrument.

"üstdobra verni vmit"

erőszakkal hallgattatja meg magát, hangoskodik

Az üstdob a leghangosabb és leghatásosabb ütőhangszer.

NEM: "nagy dobra verni vmit"

Perlen vor die Säue werfen

sinnlos vergeuden

Aus der Bibel: "Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen."

"disznók elé veti a gyöngyeit"

eltékozolni vmit, arra érdemtelen közönséggel osztani meg vmi fontosat és magasztosat

A Bibliából: "Ne adjátok a szentet a kutyáknak, és ne dobjátok gyöngyeiteket a disznók elé!"

vagy:

"Ne rakjatok a kutyákra karikát, és ne aggassátok gyöngyeiteket a disznók orrára!"

ua.

den schwarzen Peter zugeschoben bekommen

unberechtigt die Schuld für etwas zugewiesen bekommen

"odadugták vkinek a feketepétert"

méltatlanul hibáztatnak vkit

méltatlanul írnak vmit "a rovására / számlájára / terhére" vagy "vetik / hányják a szemére"

das hat ihm die Petersilie verhagelt

es hat seine Pläne durchkreuzt

"vmi elverte a petrezselymét"

keresztülhúzta a számításait

"vki beleköp a levesébe"

"vki / vmi keresztülhúzza a terveit"

"áthúzza a számítását"

Pi mal Daumen

ungefähr

"piszer (π-szer) hüvelykujj"

körülbelül

"sacc per kábé"

jmden in die Pfanne hauen

jmden verraten

"vkit serpenyőre tenni"

elárulni vkit

~"hátba támadni vkit"

du kannst da hin gehen, wo der Pfeffer wächst

Geh weg und komm nicht wieder!

"odamehetsz, ahol a bors nő"

Menj, vissza se gyere!

"Menj a francba / fenébe / pokolba / ördögbe / picsába / Kukutyinba (zabot hegyezni)!"

nach jmdes Pfeife tanzen

Befehle unkritisch befolgen

"vki sípja szerint táncolni"

parancsokat kritikátlanul végrehajtani

"úgy táncol, ahogy XY fütyül"

das Pferd von hinten aufzäumen

in der verkehrten Reihenfolge arbeiten (und damit scheitern)

Pferde werden zuerst am Kopf angeschirrt.

"hátulról nyergeli a lovat"

fordított sorrendben dolgozni (és kudarcot vallani)

A lovakat először a fejüknél fogják be.

ihm sind die Pferde durchgegangen

er hat unbeherrscht gehandelt, die Nerven verloren

"elszabadultak a lovai"

elvesztette az önuralmát

"elszabadult vele a ló"

"elgurult a gyógyszere"

"méregbe / dühbe gurult

die Sache hat einen Pferdefuß

es gibt einen Nachteil, es wird nicht funktionieren

Nach früherem Glauben hatte der Teufel einen Pferdefuß.

"a dolognak lólába van"

van egy lényeges hátrány, nem fog működni

NEM: "kilóg a lóláb"

etwas ist keinen Pfifferling wert

wertlos

"vmi egy csiperkét nem ér"

értéktelen

"vmi egy fityinget / fillért / lyukas petákot / sz**t nem ér"

sich wie Phönix aus der Asche erheben

ein schon als verloren Abgeschriebener erscheint in neuem Glanze

"felemelkedik, mint főnix a hamvából"

egy már elveszett, leírt dolog új fényben tűnik fel

"főnixmadárként támad fel"

wie Pilze aus dem Boden schießen

sich schlagartig vermehren, überhandnehmen

Vor allem negativ empfundene Dinge werden so charakterisiert.

"gombaként nő ki a földből"

ugrásszerűen megszaporodik (főleg negatív dolgok)

ua.

Pleite machen

bankrottgehen

"csődöt csinálni"

csődbe menni

"csődbe menni"

"tönkremenni"

Dann ist Polen offen.

eine außer Kontrolle geratene Situation

Aus der Zeit der Polnischen Teilung.

"Akkor Lengyelország nyitva."

irányítás alól kiesett helyzet

Lengyelország 120 évig volt megosztottságban, szomszédjai uralma alatt.

~"akkor elszabadul a pokol"

von Pontius zu Pilatus laufen

(meist erfolglos) von einer Stelle/Behörde zur anderen laufen

"Ponciustól Pilátusig szaladni"

egyik hivatalból a másikba szaladgálni (általában eredménytelenül)

ua.

an den Pranger gestellt werden / angeprangert werden

in aller Öffentlichkeit gedemütigt werden

"pellengérre állítja / kipellengérezi"

nyilvánosság előtt megalázza

ua.

kurzen Prozeß machen

schnelles Urteil fällen

"rövid pert / eljárást csinálni"

gyors ítéletet hozni

"rövidre zárni"

als Prügelknabe herhalten

für einen Dritten bestraft werden

An Edelleuten durfte, so sehr sie es auch verdient hatten, die Prügelstrafe nicht vollzogen werden. Stattdessen standen Kinder zur Verfügung, die dann in Anwesenheit des eigentlich zu Bestrafenden die schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen mussten.

"pálcásfiú lenni"

harmadik személy miatt büntetést elszenvedni

Nemes gyerekeken nem lehetett büntetést végrehajtani. Ezért szegény gyerekek álltak rendelkezésre, akik az elkövető jelenlétében elszenvedték a büntetést.

der springende Punkt

das Wesentliche, die Hauptsache

Aristoteles glaubte, der Ursprung des Lebens sei in dem Blutfleck angesiedelt, der sich im Eiklar befindet und sich dort bewegt.

"az ugró pont"

a lényeges pont

Arisztotelész úgy képzelte el, hogy az élet eredete a petében található, mozgó vérfoltban van.

ohne Punkt und Komma reden

ununterbrochen reden, den anderen nicht zu Wort kommen lassen

"pont és vessző nélkül beszél"

szakadatlanul beszélni, a másikat nem engedni szóhoz jutni

"úgy beszél, mint a vízfolyás"

auf den Putz hauen

lautstark schimpfen oder sich beschweren, aber auch prahlen/angeben oder viel Geld ausgeben

"a vakolatra csapni"

hangosan szitkozódni vagy panaszkodni,

de hencegni, sok pénzt kiadni is

a 2. jelentés:

"kirúgni a hámból"

Putz machen

Streit suchen oder anfangen

vakolatot csinálni

keresni vagy kezdeményezni a vitát, veszekedést

Q

die Qual der Wahl haben

eine schwere Entscheidung treffen müssen

"a választás kínja"

nehéz döntést kell meghozni vagy túl sok lehetőség közül kell választani

an der Quelle sitzen

problemlosen Zugang zu Dingen haben, die andere auch gerne hätten

"a forráson ülni"

hozzáférés olyan dolgokhoz, erőforrásokhoz, amelyre mások is vágynak

~"közel a húsosfazékhoz"

eine gute Quelle haben

wissen, wo man etwas erhalten kann

"jó forrása van"

tudja, hol lehet vmit megkapni

ua.

mit jmdem quitt sein

mit jmdem alle ungeklärten Angelegenheiten bereinigt haben

"kvittnek lenni vkivel"

vkivel minden ügyet kitisztáztak, lezártak, a fizetést rendezték

ua.

die Quittung erhalten

die Folgen für ein bestimmtes Verhalten tragen müssen

"megkapni a számlát"

bizonyos viselkedés miatt megkapni a következményeket

~"VKI benyújtja a számlát"

R

das fünfte Rad am Wagen sein

überflüssig sein

"ötödik kerék lenni a kocsin"

felesleges lenni

ein Rad ab haben

Unsinn reden, verrückt sein

"hiányzik egy kereke"

bután beszélni, cselekedni, bolond lenni

ua.

"nincs ki a négy kereke"

die Radieschen von unten betrachten

Im Grab liegen, gestorben sein. Je nach Region ist auch von Kartoffeln oder anderen Pflanzen die Rede.

"alulról szemlélni a retket"

sírban lenni, halott lenni

Régiótól függően használják burgonyával és más növényekkel is.

"alulról szagolja az ibolyákat"

"az örök vadászmezőkön van" - indián eredetű

im Rampenlicht stehen

öffentliche Aufmerksamkeit haben

"rivaldafényben állni"

a nyilvános érdeklődés közepén állni

ua.

die Rechnung ohne den Wirt machen

sich täuschen, nicht die Folgen bedenken

Die Rechnung des Wirts fällt häufig höher aus als erwartet.

"a fogadós nélkül elvégezni a számítást"

tévedni, nem számolni a következményekkel

'Számítás' és 'számla' németül ugyanaz a szó.

A fogadós számlája az elvártnál gyakran magasabb.

recht und schlecht

so gut es eben geht oder mit großer Mühe

"jól-rosszul"

amennyire lehetett vagy nagy igyekezettel

ua.

"úgy-ahogy"

jmden im Regen stehen lassen

ihn mit seinen Problemen und Sorgen allein lassen

"vkit az esőben állni hagyni"

vkit a problémáival magára hagyni

"cserbenhagyni"

alle Register ziehen

alle Möglichkeiten nutzen/alle Hebel in Bewegung setzen

Orgelspieler nutzen Register, um bestimmte Klangfarben zu erzielen. Viele Register bedeuten mehr Lautstärke.

"minden regisztert meghúzni"

minden lehetőséget kihasználni, minden eszközt egyszerre bevetni

Az orgonaművészek az egyes hangszínekhez (pl. angolkürt, harántfuvola) regisztereket használnak. A sok regiszter nagyobb hangerőt jelent.

"össztűz"

vki mindent "elsüt"

aus der Reihe tanzen

eigene Wege gehen, sich nicht unterordnen

Speziell bei Reigentänzen gilt es, die festgelegten Tanzregeln einzuhalten.

"kitáncol a sorból"

a saját útját járja, nem alkalmazkodik

Különösen körtáncoknál be kell tartani az egyeztetett szokásokat.

ua.

wie ein Rohrspatz schimpfen

sehr laut und wütend schimpfen

"úgy káromkodik (zsémbel), mint egy nádirigó"

hangosan és dühödten káromkodik

úgy káromkodik "mint kocsis a lovával"

in die Röhre gucken

leer ausgehen, benachteiligt werden; (abwertend) fernsehen

"a csőbe nézni"

üres kézzel elmenni, hátrányos helyzetben lenni, (leértékelően:) TV-t nézni

"se péz - se posztó"

von der Rolle sein

unkonzentriert, verwirrt oder erschöpft sein, schlechtere Leistungen als gewöhnlich erbringen

"kiesett a szerepből"

koncentrálatlan, zavart vagy kimerült, rosszabbul teljesít, mint általában

"vkinek elmentek otthonról"

S

in Sack und Asche gehen

bußfertig erscheinen bzw. trauern (israelitischer Trauerbrauch aus der Bibel)

"zsákban és hamuban járni"

bűnbánónak látszani, vezekelni ill. gyászolni (zsidó gyász-szokás a Bibliából)

in den Sack hauen

sich verabschieden, vorübergehend oder auch für immer

Beim Aufbruch warf man früher sein Werkzeug in einen Sack.

"a zsákba csapni"

elbúcsúzni, átmenetileg vagy örökre

Induláskor az eszközöket zsákba dobták.

"szedni a sátorfát"

da haben wir den Salat

jetzt ist das Unheil/Missgeschick passiert

"kész a saláta"

megtörtént a baj / balszerencse

"sz**ban lenni"

das Salz in der Suppe

die entscheidende, wichtigste Zutat, die erhebliche Aufwertung verspricht

"a só a levesben"

a legfontosabb, a döntő összetevő, ami lényegesen felértékeli az egészet

~"a hab a tortán"

~"a pont az i-n"

Sand in die Augen streuen

täuschen, irreführen; seit der Antike, vermutlich aus der Fechtersprache

"homokot szór a szemeibe"

félrevezetni, megcsalni; az ókorból, feltehetően a vívósport nyelvéből

etwas in den Sand setzen

mit einer Aufgabe oder einem Projekt scheitern. Aus der Turniersprache.

"vmit homokba tenni"

kudarcot vallani egy feladattal vagy projekttel

"csődöt mond"

die Sau raus lassen

ein lang gehütetes Geheimnis preisgeben

auch: durch Derbheit oder Unanständigkeit auffallen ("sich wie das letzte Schwein benehmen")

"kiengedni a kocát"

rég palástolt titkot elárulni

szintén: feltűnően durván viselkedni

eine andere Sau durchs Dorf treiben

von einer Sache ablenken

"másik kocát végighajtani a falun"

elterelni a figyelmet

vom Saulus zum Paulus werden

eine falsche Einstellung um 180 Grad ändern, vernünftig werden

Nach der Bibel war Saulus ein vehementer Christenverfolger, ehe er ein eifriger Jünger Jesu wurde und den Namen Paulus annahm.

"Saulból Paul lenni"

rossz hozzáállásán 180 fokkal fordítani

A bibliai Saul vehemens keresztényüldöző volt, mielőtt Jézus buzgó tanítványa lett és felvette a Pál nevet.

"pálfordulat"

Gib ihm Saures!

Lass ihn leiden!

"Adj neki savanyút!"

Hadd kínlódjon!

etwas oder jmden in Schach halten

etwas oder jmden unter Kontrolle haben, festhalten oder bedrängen

Wenn die Figur des Königs in Schach gehalten wird, er also droht geschlagen zu werden und somit das Spiel beendet wäre, sind die Handlungsmöglichkeiten des Spielers stark eingeschränkt.

"vmit vagy vkit sakkban tartani"

vmit vagy vkit irányítás alatt tartani, cselekvésképtelen állapotban tartani, szorongatni

Amikor a király sakkban van, tehát leütése és a játék elvesztése fenyeget, a cselekvési lehetőségek korlátozottak.

ua.

"szorongatja a tökeit"

das schwarze Schaf

Außenseiter in einer Familie oder Gruppe

"a fekete bárány"

a család vagy egy csoport olyan tagja, aki kilóg a sorból

ua.

ein Schatten seiner selbst

nur noch ein blasses Abbild seiner früheren Persönlichkeit

"árnyéka önmagának"

csak halvány másolata régebbi személyiségének

ua.

das stellt alles Bisherige in den Schatten

das ist ein neuer Rekord (auch negativ)

"minden addigit árnyékba állít"

új rekord (negatív értelemben is)

"mindent lepipál / überel / visz"

NEM: "beárnyékolja"

über seinen Schatten springen

Etwas (für ihn eigentlich) Unmögliches machen, bisheriges Verhalten zugunsten besserem ändern

"átugrik az árnyékán"

olyat tesz, ami tulajdonképpen lehetetlen (számára), addig viselkedését javára megváltoztatja; leküzdi magát

nach Schema F verfahren

nach einer festgeschriebenen Struktur etwas abarbeiten

F war im preußischen Heer die Abkürzung für "Frontrapport", mit dem in regelmäßigen Abständen die wichtigen Daten bezüglich Ausrüstungsstand und Mannschaftsstärke der Einheiten an das Kriegsministerium zu melden waren.

"az F-séma szerint eljárni"

egy fix eljárásrend szerint (mindig ugyanúgy) eljárni

A porosz hadseregben a 'Frontrapport' rövidítése, amellyel a hadügyminisztériumnak rendszeres időközönként jelentették az egységek létszámát és felszerelését.

"a kaptafa szerint"

schief gewickelt sein

falsche Vorstellungen haben, falsch orientiert sein

"vki ferdén van csomagolva / bepólyázva"

téves elképzelései vannak, rosszul orientált

"el van tájolva / tévedve"

Böses im Schilde führen

schlechte Absichten haben.

Die feindlichen Ritter konnte man meist nur noch an den Wappen auf ihren Schilden identifizieren.

"gonoszat tart a pajzsán"

rossz szándékai vannak

Az ellenséges lovagot

"vmit (rosszat) forgat a fejében"

"rosszban sántikál / jár"

jmden auf den Schild heben

ihn zum Anführer küren

Nach einem altgermanischer Brauch.

"vkit pajzsra emelnek"

vezetővé választják

Régi germán (és magyar) hagyomány.

ua.

jmden auf die Schippe nehmen

ihn verspotten oder mit ihm einen Scherz treiben

"vkit lapátra venni"

kicsúfolni vagy vkivel szórakozni

"vkit jégre / málnásba vinni"

NEM: "vkit lapátra tenni"

einen Schlussstrich (unter etwas) ziehen

eine Sache beenden, zum Abschluss bringen

"záróvonalat húzni (vmi alá)"

befejezni vmit

"rövidre zárni"

die Schnauze voll haben

keine Lust mehr auf etwas haben, von etwas genervt sein

"tele van a pofám"

bosszant vmi, elegem van belőle

"tele van a tököm vmivel"

auf die Schnauze fallen

Misserfolg haben/scheitern

"pofájára esik"

kudarcot vallani

ua.

Schnee von gestern

ist Vergangenheit, gibts nicht mehr

"tegnapi hó"

vmi már a múlté, elmúlt, nem aktuális

"tavalyi hó"

einen Schnitzer machen

einen Fehler begehen

Vom Beruf des Kunsthandwerkers abgeleitet, der mit einer einzigen falschen Bewegung ein Kunstwerk nachhaltig schädigen kann.

"mellévág"

hibát követ el

Az iparművész egyetlen rossz mozdulattal tönkretehette a művet.

Semmi köze a PVC-késhez! Arra a német az angol 'cuttert' használja. J

~"bakot lő"

eine Schraube locker haben

verrückt sein

"laza egy csavarja"

bolond

"nincs ki a 4 kereke"

"nem százas"

(nicht) Schritt halten können

(nicht) mithalten können

"(nem) tudja tartani a lépést vmivel"

(nem) követni tudni vmit

ua.

für die Schublade

ein Werk schaffen, das nicht veröffentlicht werden kann

"az asztalfióknak"

olyan művet készít, amit nem lehet nyilvánosságra hozni

ua.

da wird ein Schuh draus

das ist stimmig, das passt, das ist die Lösung des Problems

"így cipő lesz belőle"

így már helyes, ez passzol, ez a megoldás problémára

wissen, wo jmden der Schuh drückt

über die Probleme eines anderen Bescheid wissen

"tudni, hol szorít vkit a cipő"

ismerni vki problémáit

ua.

das sind zwei Paar (unterschiedliche) Schuhe

das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge

"ez két külön pár cipő"

ez két teljesen különböző dolog

jmdem etwas in die Schuhe schieben

ihn vorsätzlich für etwas beschuldigen, was er nicht getan hat

"vki cipőjébe dugni vmit"

vkit szándékosan gyanúsítani vmivel, amit nem követett el

"ráfogni / rákenni vmit vkire"

einen Schuss ins Blaue abgeben

auf reine Vermutung hin einen Verdacht äußern, ohne den Beweis dafür antreten zu können

"lőni egyet a kékbe"

puszta feltételezés miatt kinyilvánítani egy gyanút, bizonyítás nélkül

részben: "vaktában lövöldözni"

ein Schuss in den Ofen

ein Misserfolg

Verkürzung aus "ein Schuss in den kalten Ofen" wobei mit "Schuss" das Einschieben von Backware gemeint ist, die im kalten Ofen nicht gerät. Auch Ausdruck aus der Druckgießerei, bei der ein misslungenes Stück (als Schuss bezeichnet) wieder im Ofen eingeschmolzen wurde.

"lövés a kemencébe"

kudarc

A "lövés a hideg kemencébe" német mondás rövidítése, ahol is a "lövés" a pékáru betolása, ami hideg kemencében nem sülne meg.

Az öntödében a rosszul sikerült munkadarabokat (lövéseket) ismét beolvasztották.

~"veszett fejsze nyele"

der Schwanengesang

das letzte Werk eines dem Tode nahen Dichters

"hattyúdal"

egy halála közeledtét érző költő utolsó műve, vagy vki utolsó cselekedete leköszönése előtt

ua.

der Schwanz wedelt mit dem Hund

Verdrehung, bzw. Vertauschung von bewährten oder erwarteten Gegebenheiten.

"a farok csóválja a kutyát"

Megszokott vagy bevált dolgok megfordítása.

"a nyúl viszi a vadászpuskát"

"a befőtt teszi el a nagymamát"

"az óvodás tépi szét a pitbullt"

ins Schwarze treffen

mit einer Vermutung oder Aussage genau richtig liegen

Aus der Schützensprache, wo das Zentrum der Zielscheibe ein schwarzer Kreis ist

"a feketébe találni"

egy feltételezéssel vagy kijelentéssel pontosan eltalálni a tárgyat

Az íjászatból, ahol a céltábla közepén fekete kör van.

"fején találni a szeget"

"talált - süllyedt"

Alter Schwede!

Ausdruck des Erstaunens, oder auch der Anerkennung

Nach Ende des Dreißigjährigen Krieges ließ Friedrich Wilhelm bewährte und erfahrene schwedische Soldaten für sein Heer als Ausbilder anwerben.

"Öreg svéd!"

megdöbbenés, rácsodálkozás vagy elismerés kifejezése

A harmincéves háború végén I. Frigyes Vilmos porosz király bevált és tapasztalt svéd katonákat toborozott hadserege kiképzésére.

"Azt a k****!"

"A hétszázát!"

"A mindenit!"

sich hinter schwedischen Gardinen befindet

im Gefängnis sein

Schwedischer Stahl galt lange Zeit als besonders robust.

"vki svéd függönyök mögött van"

börtönben van

A svéd acél hosszú időn át különösen robusztusnak minősült.

"vki rács mögött van"

"vki ül"

"vki az állam vendégszeretetét élvezi"

das falsche Schwein geschlachtet haben

einen unverzeihlichen Fehler begangen haben Von Winston Churchill im Hinblick auf die Sowjetunion.

"rossz disznót vágtak le"

jóvátehetetlen hibát elkövetni

Winston Churchill mondta a Szovjetunióval kapcsolatban: "We have slaughtered the wrong pig".

den inneren Schweinehund überwinden

innere Widerstände überwinden

Aus General Kurt von Schleichers Antrittsrede als Reichskanzler, später von Hermann Göring übernommen.

"legyőzi a belső disznókutyát"

leküzdi belső ellenállását, lustaságát

Kurt von Schleicher tábornok hivatalba lépésekor használta beszédében, később Hermann Göring átvette.

ein armes Schwein sein

ein bedauernswerter Mensch sein

"szegény disznó lenni"szánalomra méltó lenni

"szegény ördög lenni"

Schwein haben

Glück ohne eigenes Zutun oder wider Erwarten Vermutlich aus dem Kartenspiel, wo das Ass vielerorts auch Sau genannt wird.

"disznaja van"

szerencséje van saját cselekvés nélkül vagy az elvárások ellenére

A kártyajátékban az ászt sok helyütt Sau-nak, kocának nevezik.

"malaca van"

"mázlija / mákja van"

wenn Schweine Flügel hätten

Wünsche gehen erst in Erfüllung, wenn Schweine fliegen können.

"ha a disznóknak szárnya lenne"

egy vágy beteljesülése valószínűtlen

seinen Senf dazu geben

seinen Kommentar dazu geben

"hozzáadja a mustárját"

(ő is) hozzászól, elmondja a véleményét

Sisyphusarbeit

trotz großer Anstrengungen nicht zu einem Ende kommen

Nach der griechischen Sage musste König Sisyphos zur Strafe für seine Schuld einen schweren Stein den Berg hinaufrollen, der stets kurz vor Erreichen des Gipfels wieder zu Tal stürzte.

"sziszifuszi munka"

nagy erőfeszítés ellenére nem jutni a munka végére, vagy: a végén kezdheti az ember elölről

A görög monda szerint Sziszifusz királyt arra ítélték, hogy minden nap felgörgessen egy óriási követ egy hegy tetejére, ami röviddel a csúcs előtt visszagurult a völgybe.

ua.

sich auf die Socken machen

schnell verschwinden

Socken waren einst leichte Schuhe, die auf die Schnelle ausreichten.

"vki zoknira veti magát"

gyorsan eltűnni

A zoknik valaha könnyű cipők voltak, amik egy-egy rövid használatra megfeleltek.

~"felveszi a nyúlcipőt"

von den Socken sein

überrascht sein, verblüfft sein

"kivan a zoknijából"

meglepett, megdöbbent

das kommt mir spanisch vor

das ist seltsam

Manche unter Kaiser Karl V. aus Spanien nach Deutschland eingeführte Sitten sorgten hier für Aufsehen und Verwirrung.

"ez nekem spanyolul van"

ez különös

Az V. Károly spanyol származású császár által Németországban bevezetett szokások feltűnést és zavart keltettek.

"ez nekem kínai"

den Spieß umdrehen

die Rollen vertauschen

Wer seinem Gegner den Tod bringenden Spieß entreißen konnte, schlüpfte unversehens aus der Rolle des Angegriffenen in die des Angreifers.

"megfordítja a nyársat"

felcseréli a szerepeket

Aki ellenségétől meg tudta szerezni a halállal fenyegető nyársat, a megtámadott szerepéből hirtelen a támadóéba került.

~"fordult a kocka"

die Spreu vom Weizen zu trennen

Wichtiges von Unwichtigem trennen oder unterscheiden

"elválasztani a pelyvát a búzától"

elválasztani vagy megkülönböztetni a jót a rossztól vagy a fontosat a lényegtelentől

ua.

jmdem auf die Sprünge helfen

ihm entscheidende Hinweise geben, ihm zum Verständnis verhelfen

"vkit az ugrásokra segíteni"

döntő segítséget ad ahhoz, hogy felvegye a fonalat, eszébe juttat vmit

den Stab über jmden brechen

jmden verurteilen oder hart über ihn reden

Über dem zum Tode Verurteilten wurde ein Stab zerbrochen, was symbolisierte, dass er sein Leben verwirkt hatte.

"pálcát tör vki felett"

elítél vkit vagy keményen beszél róla

A halálra ítélt felett eltörtek egy pálcát, ezzel jelképezve, hogy eljátszotta életét.

ua.

Staub aufwirbeln

Aufregung / Unruhe verursachen, Aufsehen erregen

"port kavar"

izgalmat / nyugtalanságot okozni, feltűnést kelteni

"nagy port kavar / ver fel"

aus dem Stegreif

spontan, ohne Vorbereitung

Königskuriere verlasen die Botschaften ohne vom Pferd zu steigen, sondern, um noch größere Aufmerksamkeit zu erzielen, erhoben sie sich aus dem Sattel, sie standen in den Stegreifen.

"kengyelből"

spontán módon, rákészülés nélkül, fejből

A királyi futárok üzenetük felolvasásához nem szálltak le a lóról, hanem, nagyobb figyelmet elérendő, felemelkedtek a nyeregről, a kengyelen álltak.

"csuklóból"

"séróból"

bei jmdem einen Stein im Brett haben

von ihm bevorzugt werden, seine Sympathie genießen

Bei dem Spiel Wurfzabel kommt es darauf an, seine Steine gut zu platzieren. Wem dies gelang, hatte also Aussicht auf Gewinn und Erfolg.

"vkinél köve van a táblán"

vki szimpátiáját élvezi, vkinél előnyben részesül

Az os táblajátékban minél jobban kell helyezi el a játékos a köveket, annál inkább van kilátása nyereményre.

"jó lenni vkinél"

"vki csíp vkit"

jmden im Stich lassen

ihn in Gefahr verlassen, ihm nicht helfen Möglicherweise aus der Rittersprache, wo ein verwundeter Kämpfer ohne Hilfe blieb, aber auch denkbar in Anlehnung an eine Biene, die durch ihren Stich ihr Leben verliert.

"vkit szúrásban hagyni"

vkit veszélyben hagyni, nem segíteni

Talán a lovagi életből, amikor egy sebesült harcos segítség nélkül maradt, talán a méhecskék kapcsán, amelyek szúrást leadva elpusztulnak.

"vkit cserben / a pácban hagyni"

jmdem Stolpersteine in den Weg legen

Hindernisse gegen Pläne oder Aktivitäten von jmdem aufbauen

"vkinek botlóköveket tesz az útjába"

vki tervei vagy cselekvése útjába akadályokat állítani, szabotálni

"vki követ gördít vki elé"

jmden zur Strecke bringen

besiegen, vernichten, töten

Aus der Jägersprache, wo erlegtes Wild in Reih und Glied ausgestreckt abgelegt wird.

"vkit a szakaszhoz vinni"

legyőzni, megsemmisíteni, megölni

A vadászok az elejtett vadakat sorokba terítették ki.

"kinyúvasztani"

jmdem einen Strich durch die Rechnung machen

seine Absicht durchkreuzen

Vermutlich vom Lehrer, der die Rechenlösung des Schülers als falsch durchstreicht.

"vki számláját áthúzni"

megakadályozni a terveit

Valószínűleg a diák számtanfeladat-megoldását áthúzó tanár után.

"keresztülhúzza a számításait"

"beleköp a levesébe"

es geht mir gegen den Strich

ich habe etwas dagegen

Katzen reagieren gereizt, wenn sie entgegen der Wuchsrichtung ihrer Haare (gegen den Strich) gestreichelt werden.

"a vonásom ellenében megy"

nem akarom, nem tetszik nekem

A macskák ingerülten reagálnak, ha a simogatás iránya a szőrük irányával ellentétes.

jmd geht auf den Strich

jmd wirbt und bedient als ProstituierteR Kunden

Aus der Jägersprache, wonach die männliche Waldschnepfe während der Balzzeit in Baumhöhe den Wald durchstreift.

"vki a vonásra megy"

vki (utcai) prostituáltként ügyfeleket akvirál és szolgál ki (germanizmussal élve strichel)

A hím erdei szalonka párzási időben fáról fára bebarangolja az erdőt.

"árulja a seggét"

nach Strich und Faden betrügen

konsequent oder über lange Zeit täuschen

Aus dem Handwerk der Weber, wo gute Ware aus Strich und Faden gewirkt ist.

"vonás és szál szerint becsapni"

következetesen és hosszabb időn át megtéveszteni

A takácsoknál a jó áru vonásból és szálból van hurkolva.

"átvágni / átb***ni a palánkon"

"jégre vinni vkit"

"bevinni vkit a málnásba"

er spielte den Strohmann für jmden

die Interessen eines Dritten, der sich nicht zu erkennen gibt, vorgeblich in Eigenregie oder aber als Treuhänder wahrnehmen

Strohmann ist auch gleichbedeutend mit Vogelscheuche.

"szalmaembert alakított vkinek"

rejtőző harmadik személy érdekében, önirányítottan vagy vagyonkezelőként cselekedni

A szalmaember egyenlő a madárijesztővel.

"strómanja vkinek"

sich auf die Strümpfe machen

eilig verschwinden

Man hat bildlich keine Zeit mehr, sich in Ruhe Schuhe anzuziehen.

s. auch sich auf die Socken machen

"vki harisnyára veti magát"

sietősen eltűnik

Arra sincs ideje, hogy a cipőit felhúzza.

"felhúzza a nyúlcipőt"

"elpárolog"

den Sündenbock spielen

für Verfehlungen Dritter bestraft werden

An Jom Kippur wurde ein Sündenbock in die Wüste gejagt, nachdem ihm der Hohepriester die Sünden des Volkes auferlegt hatte.

"eljátszani a bűnbakot"

harmadik személy hibájáért büntetést elszenvedni

A régi zsidóknál újévkor a rabbi kézrátétellel egy kecskebakra vitte át a nép bűneit; a bakot ezután kikergették a sivatagba.

ua.

"elvinni a balhét"

die Suppe auslöffeln (müssen), die man sich eingebrockt hat

die Verantwortung für ein Vergehen übernehmen (müssen)

"ki (kell) kanalaznia a levest, amit beleaprított"

egy vétségért fel (kell) vállalnia a felelősséget

"egye meg, amit főzött"

jmdem in die Suppe spucken bzw. die Suppe versalzen

seine Pläne durchkreuzen, sein Vorhaben vereiteln.

"beleköp vki levesébe"

"elsózza vki levesét"

meghiúsítja vki terveit

"beleköp vki levesébe"

"keresztülhúzza vki számítását"

Süßholz raspeln

auf plumpe Art schmeicheln

Süßholz ist eine Staude, deren Wurzel Zuckersaft enthält

"édesfát reszel"

olcsó módon hízelegni

Az édesfa egy cserjefajta, amelynek a gyökere cukrot tartalmaz.

~"hájjal kenegetni vkit"

(ami inkább a hízelgés címzettjéről szól)

T

Tacheles reden

etwas offen und ohne Umschweife ansprechen oder diskutieren

Aus dem Jiddischen, abgeleitet vom hebräischen Wort tachlit תכלית (dt. Ziel, Zweck).

"tachelest beszélni"

vmit nyíltan és kerülők nélkül kimondani vagy megbeszélni

Jiddis közvetítéssel a héber tachlit szóból (cél).

"egyenesen beszélni"

den Teufel durch (den) Beelzebub austreiben

ein Übel durch noch ein größeres ersetzen

Aus der Bibel.

"az ördögöt Belzebubbal kiűzni"

vmi rosszat egy még nagyobbra cserélni

~"cseberből vederbe"

den Teufel an die Wand malen

Unheil dadurch heraufbeschwören, dass man darüber spricht

Man ging davon aus, dass der Teufel kommt, wenn man seinen Namen ausspricht oder ein Bild von ihm malt.

"falra festeni az ördögöt"

egy vészt azzal előidézni, hogy beszél róla az ember

Úgy gondolták, hogy az ördög akkor jön, ha kimondják a nevét vagy képet festenek róla.

ua.

mit dem Kopf durch die Wand wollen

ohne Rücksicht auf die Umstände (gewalttätig) zum Ziel zu schreiten, was wohl scheitern wird

"fejjel keresztül akarni a falon"

tekintet nélkül a körülményekre (erőszakkal) haladni a cél felé, ami bizonyára meg fog hiúsulni

"fejjel megy a falnak"

auf Teufel komm raus

mit aller Gewalt, bis aufs Äußerste

So lange an einem Projekt festhalten, bis sogar der Teufel auf den Plan tritt.

"ördög-gyere-ki-re"

minden erővel, a végsőkig

Addig ragaszkodni egy projekthez, amíg maga az ördög is megjelenik.

"ha törik - ha szakad"

"ha megszakad is vki"

"körömszakadtáig"

"orrvérzésig"

"ha beledöglik is"

"erőnek erejével"

"ha a fene fenét eszik is"

ein ungläubiger Thomas sein

etwas nicht glauben, an allem zweifeln

Laut der Bibel glaubte der Apostel Thomas nicht an die Auferstehung Jesu, bis er von diesem aufgefordert wurde, seine Hand an seine Hände und seine Seite zu legen.

"hitetlen Tamás lenni"

nem hinni el vmit, (mindenen) kételkedni

A Biblia szerint Tamás apostol nem hitte el Jézus feltámadását, amíg az fel nem szólította, hogy tegye a kezét tenyerére és oldalára.

"tamáskodni"

jmden über den Tisch ziehen

ihn (eher trickreich) besiegen, ausspielen

Vom bayerischen Volkssport Fingerhakeln abgeleitet, wo nicht allein die Kraft, sondern vor allem die Technik den Ausschlag geben kann.

"vkit áthúzni az asztalon"

vkit (inkább trükkel) legyőzni, kijátszani

A bajorok népsportja, az ujjhúzás kapcsán, amelyben nem egyedül az erő, hanem a technika a döntő. A magyarban az "ujjat húzni vkivel"=kihívni vkit frazeológia őrzi ezt a szokást.

"túljárni vki eszén"

~"átb***ni a palánkon"

~"átvágni / átverni / átrázni"

eine treulose Tomate sein

wortbrüchig oder unzuverlässig sein, Verabredungen nicht einhalten

"hűtlen paradicsom lenni"

szószegő vagy megbízhatatlan lenni, a megbeszélteket nem betartani

alle(s) in einen Topf werfen

miteinander nicht zusammenhängendes vermischen

"mindent egy fazékba dobni"

össze nem tartozókat keverni

"vmit vmivel / mindent egy kalap alá venni"

auf den Trichter kommen

die Lösung des Problems finden / eine Sache begreifen

Die Redensart geht wohl auf den "Nürnberger Trichter" zurück, der fehlender Intelligenz nachhelfen sollte.

"a tölcsérre kerülni"

megtalálni egy probléma megoldását, megérteni vmit

"vkinek leesett a tantusz"

im Trüben fischen

unlauter sein / unfaire Methoden einsetzen

"a zavarosban halászni"

tisztességtelen lenni / sportszerűtlen módszerekkel élni

ua.

Da fehlt noch das Tüpfelchen auf dem i.

es ist noch nicht rund bzw. vollständig

Das i ohne Tüpfelchen ist kein i.

"hiányzik a pontocska az i-ről"

vmi még nem kerek ill. teljes

A pontocska nélkül a kis i betű nem i betű.

mit der Tür ins Haus fallen

sofort und ohne Umschweife zur Sache kommen

"ajtóstul a házba esni"

azonnal, kerülők nélkül a tárgyra térni

"ajtóstul rontani a házba"

einen Türken bauen / etwas türken

etwas vormachen, hinters Licht führen

Möglicherweise bezieht sich die Redewendung auch auf den "Türken", den von Wolfgang von Kempelen gebauten Automaten in Gestalt eines schachspielenden Türken mit Turban, der angeblich wirklich spielen konnte (stattdessen war ein Schachspieler im Automaten versteckt).

"törököt építeni / megtöröközni vmit"

vkit megtéveszteni, vmit megrendezni

A mondás valószínűleg Wolfgang von Kempelen sakkautomatájára vezethető vissza, amelyben valójában egy emberi játékos rejtőzött.

"megrendezni vmit"

"kirakat-"

Das kommt nicht in die Tüte.

das dulde oder akzeptiere ich nicht

Vermutlich Händlersprache, wo der Kunde bestimmte Waren ablehnt.

"Ez nem jön a zacskómba."

ezt nem tűröm / nem tudom elfogadni

Valószínűleg a kereskedelmi nyelvből.

"szóba sem jöhet"

von Tuten und Blasen keine Ahnung haben

der Superlativ von keine Ahnung haben

Die Redewendung hat ihren Ursprung von der im Mittelalter und der Frühen Neuzeit als anspruchslos angesehenen Tätigkeit des Nachtwächters, dessen Arbeit war zu voller Stunde in ein Horn zu blasen.

"fogalma sincs a kürtölésről és a fújásról"

a "fogalma sincs" szuperlatívája

A mondás eredete a középkorban és a korai újkorban keresendő. Az éjjeliőr igénytelennek tartott feladata volt óránként megfújni egy kürtöt.

"sejtelme sincs"

"(halvány) fingja / dunsztja sincs"

U

Nichts für ungut!

abschwächend gemeint: eine vorherige, eventuell zu harte Aussage teilweise zurücknehmend

lefordíthatatlan

Egy előtte kimondott, durvának is érthető kijelentés enyhítése.

A magyarban lehetőség van a kritikus kifejezés ELÉ kitenni az "uram bocsát", de a német "Nichts für Ungutban" benne van egy őszinte "Ne haragudj" is.

kb. "nem rosszbúl mondom"

"nem bántásképpen mondom"

unrasiert und fern der Heimat

ohne den gewohnten Komfort weit weg von der Heimat

Anspielung auf August Graf von Platens Ballade Das Grab im Busento.

"borotválatlanul és távol a hazától"

a szokott komfort nélkül távol a hazától

August Graf von Platen "A Busentoi sír" c.balladájából.

V

sich in etwas verbissen haben

sich (meist irrigerweise) auf etwas festgelegt haben

Der Ausdruck stammt aus der Waidmannssprache.

"vmire ráharapott"

elkötelezte magát vmi mellett

A vadásznyelvből.

NEM ua.

"rákattant vmire"

Verflucht (auch: Verflixt) und zugenäht!

Steigerung von verflucht nochmal. Zitat aus einem Studentenlied: "Als mir mein Liebchen die Folgen unserer Liebe gesteht, da hab' ich meinen Hosenschlag verflucht und zugenäht."

"Átkozott és összevarrott!"

Az Átkozott! fokozása. Idézet egy diáknótából: "Amikor a kedvesem szerelmünk következményét elmondta, elátkoztam és összevarrtam a nadrágszárat."

"Az áldóját / nemjóját / hétszázát / keservit / (k****) mindenit / istenit!"

"A fenébe / francba / istenbe / rohadt / jó (k****) életbe!"

da verließen sie ihn

die Kräfte verließen ihn, er war überfordert, er wusste nicht mehr weiter

Nach der Bibel: "da verließen ihn alle seine Jünger".

"akkor elhagyták őt"

elhagyta az ereje, túl lett terhelve, nem tudta, hogyan tovább

A Bibliából: "Akkor a tanítványok mind elhagyták őt".

etwas vermasseln

etwas verderben

Das jiddische Wort "Masel" bedeutet "Glück".

"elcseszni vmit"

elrontani vmit

A jiddis "Mazel" szó szerencsét jelent.

ua.

"eltolni, elb***ni, elbaltázni, elcseszni vmit"

in jmden verschossen sein

in jmden verliebt/verknallt sein

Anspielung auf die Pfeile des Liebesgottes Amor.

"vkibe lőve lenni"

szerelmes lenni vkibe

Utalás Ámor szerelemisten nyilaira.

"bele van esve vkibe"

verstrahlt sein

durcheinander, unorganisiert und weltfremd, neben der Spur oder spleenig sein

"besugárzott lenni"

összezavart, szervezetlen, életidegen vagy életunt lenni

"el van varázsolva"

keine Verwandten kennen

schonungslos seine Ziele verfolgen

"nem ismer rokonokat"

kíméletlenül követi a céljait

"nem tisztelt se istent, se embert"

~"nem ismer irgalmat"

~"nem volt gyerekszobája" (inkább: rossz a modora)

Vetternwirtschaft

Bevorzugung von Verwandten und Freunden

"unokatestvérgazdaság"

rokonok és barátok előnyökhöz juttatása

"belterjesség"

"uram-bátyám-."

etwas auf Vordermann bringen

etwas verbessern, in Ordnung bringen

Aus dem Militär, wo man sich beim Antreten und Ausrichten in Reih und Glied nach dem Vordermann richten muss. Wenn die Reihe also schief war, wurde sie "auf Vordermann gebracht".

"vmit az elöljáróra vinni"

vmit megjavítani, rendbe tenni

A hadsereg nyelvéből, ahol sorakozónál a legelső emberhez kell igazodni. Ha a sor ferde volt, az elöljáróhoz igazították.

"tisztába tenni vmit"

"ráncba szedni"

"gatyába rázni"

"helyrepofozni"

ums Verrecken

vulgär für "mit allen Mitteln, unter allen Umständen", dezenter: "auf Teufel komm raus"

Meist aber in der Negativform "Nicht ums Verrecken" gebraucht,=derb für "überhaupt nicht". Verrecken=ordinär für sterben.

"megdöglésig"

vulgáris a "minden eszközzel, minden körülmény között" helyett

"ha törik - ha szakad"

"ha megszakad is vki"

"ha beledöglünk is"

"orrvérzésig"

"erőnek erejével"

"ha a fene fenét eszik is"

etwas verschlimmbessern

in der guten Absicht, etwas zu verbessern, die Situation durch sein hinzutun verschlimmern

"vmit eljavítani"

abban a jó szándékban, hogy vmit megjavít, még ront a szituáción

W

etwas ist die Wahl zwischen Pest und Cholera

egal wie man sich entscheidet, geht es schlecht aus

"választás a kolera és a pestis között"

mindegy, hogy dönt, rossz kimenete lesz

den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

sich verzetteln, sich vom Wesentlichen durch viele Nebensächlichkeiten ablenken lassen

"nem látja a fától az erdőt"

elaprózódik, hagyja magát elterelni a lényegről

ua.

auf der Walz sein

auf Wanderschaft sein

Handwerksburschen gingen (und gehen wieder) nach Beendigung ihrer Lehre auf mehrjährige Wanderschaft

"hengeren lenni"

vándorolni

A kézműves inasok tanulóéveik után többéves vándorútra mentek (és mennek manapság ismét).

"barangolni"

Zieh dich warm an!

eine meist scherzhafte Drohung: Mach dich auf etwas Unangenehmes gefasst!

"Öltözz fel melegen!"

általában vicces fenyegetés: Készülj fel vmi kellemetlenre!

"... akkor lesz nemulass!"

das Wasser steht ihm bis zum Hals

er ist in einer sehr bedrohlichen Lage

"nyakáig áll a víz"

nagyon fenyegető helyzetben van

"pácban / sz**ban van"

~"összecsapnak feje fölött a hullámok" (ez inkább végeredmény)

das Wasser läuft ihm im Munde zusammen

er hat großen Appetit; er freut sich sehr

"összefut a szájában a nyál"

örül a közelgő étkezésnek, vagy vmi más tetszik meg neki

ua.

Wasser auf seine Mühle

das kommt ihm sehr gelegen

Aus der Müllersprache, wo Mühlräder auf Wasser angewiesen waren.

"víz a malmára"

kapóra jön neki

A molnár szóhasználatából, akinek őrlő kerekei vízre voltak utalva.

"az ő malmára hajtja a vizet"

mit allen Wassern gewaschen

schlau oder unerschrocken oder durchtrieben

"minden vízzel megmosdatott"

okos és félelmet nem ismerő vagy rafinált

"minden hájjal megkent"

"minden lében (két) kanál"

"dörzsölt"

Da fließt noch viel Wasser den Rhein runter / den Berg hinunter.

das wird noch sehr lange dauern

"addig még sok víz lefolyik a Rajnán"

az még sokáig fog tartani

"addig még sok víz lefolyik a Dunán"

Wasser fließt halt immer bergunter.

so ist der Lauf der Dinge

"A víz már csak lefelé folyik."

ez a dolgok rendje, ez már csak így van

er kocht auch nur mit Wasser

auch er hat keine Zaubermittel, auch er wird es nicht besser machen

ő is csak vízzel főz

neki sincs varázsszere, ő se fog jobbat tudni

jmdem das Wasser nicht reichen können

ihm weit unterlegen sein

Im Mittelalter, als noch mit den Fingern gegessen wurde, reichten Diener nach dem Essen tief verneigt den Gästen Wasser zum Händewaschen. Wer nicht einmal mehr diese Aufgabe übernehmen durfte, stand tief im Ansehen.

"vizet nem képes kínálni vkinek"

vki mögött elmaradni, vkivel szemben alulmaradni

A középkorban, amikor még kézzel ettek, a szolgálók az étkezést követően vizet nyújtottak a kézmosáshoz. Ha vki ezt a feladatot se tudta volna elvégezni, nagyon alacsony lett volna a tekintélye.

Használják az ellentétét is; a "jmdem das Wasser reichen können" jelentése: nagyon is felveszi vele a versenyt.

"nyomába se ér"

~"nem lehet vele egy napon emlegetni"

Wasser predigen und Wein trinken

den anderen sagen, wie man sich zu verhalten hat, sich aber selber nicht daran halten

"bort iszik és vizet prédikál"

másnak /a többieknek megmondja, hogyan viselkedjen/-ek, de nem tartja magát hozzá

ua.

das ist Wasser in den Bach getragen

es ist überflüssig, unsinnig

Vgl. "Eulen nach Athen tragen".

"ez patakba hordott víz"

felesleges, értelmetlen

ld. "baglyot hord Athénba

"vki vizet hord a Dunába"

~"veszett fejsze nyele"

das geht mir auf den Wecker

das stört mich

Wecker stören in der Morgenstunde.

"a vekkeremre megy"

zavar engem

A vekker a korai órákban zavarja az embert.

"agyamra megy"

"a hócipőm / tököm / f***om tele van vele"

Alle Wege führen nach Rom.

jedes Ziel lässt sich auf unterschiedlichsten Wegen erreichen

"Minden út Rómába vezet."

a cél többféle úton is elérhető

ua.

weit hergeholt

unpassend, abwegig, unlogisch, unbegründet, eine Eventualität

"messziről idehozott"

nem ideillő, logikátlan, megalapozatlan, esetleges, erőltetett

~"a hajánál fogva előrángatott"

in ein Wespennest greifen/stechen

eine gefährliche Sache aufgreifen, die noch für ziemlich viel Aufruhr sorgen wird

"darázsfészekbe nyúlni"

veszélyes dolgot felhozni, ami még sok nyugtalanságot fog okozni

ua.

"(fel-)borzolni a kedélyeket"

Wind von der Sache bekommen

Kenntnis von einer Sache erlangen, die andere geheim halten wollten

"szelet kap a dologról"

tudomást szerez vmiről, amit titokban akartak előtte tartani

"neszét veszi"

jmdem den Wind aus den Segeln genommen

man hat ihm wichtige Argumente zerpflückt, seine Position geschwächt

Aus der Schifffahrt, wo gewiefte Segler ihre Gegner damit benachteiligen, dass diese weniger Wind auf ihre Segel bekommen.

"kifogja a szelet vki vitorlájából"

A rafinált vitorlázók ellenfelüket azzal hozták hátrányba, hogy a szelet elfogták előlük.

ua.

gegen Windmühlen kämpfen

gegen bloß eingebildete Gegner kämpfen

Miguel de Cervantes lässt seinen Helden Don Quijote in einer Windmühle einen vermeintlichen Riesen erkennen, gegen den er trotz Warnung seines Schildknappen ein Gefecht beginnt, das nicht gut für ihn ausgeht.

"szélmalmok ellen harcol"

képzelt ellenfél ellen harcolni

Miguel de Cervantes hőse, Don Quijote egy szélmalomban ellenséges óriást vél felfedezni, akivel fegyverhordozója tanácsa ellenére számára rossz kimenetű küzdelembe kezd.

"szélmalomharcot folytat"

jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treiben

Ablenkungs- und Täuschungsmanöver;

die mangelnde Substanz einer Idee oder Maßnahme durch Aktionismus zu überspielen und eine Folge von neuen, ebenfalls unausgereiften Maßnahmen in schneller, überrumpelnder Folge zu verkaufen suchen

"minden héten új kocát hajt végig a falun"

elterelő- és megtévesztő manőverek; megalapozatlan ötletet vagy intézkedést akcionizmussal tetéz, és megpróbálja új, szintén kiforratlan intézkedések gyors sorozatával eladni

Wolf im Schafspelz

böse Absichten haben, sich aber nach außen als gutherzig darstellen

Aus der Bibel; eine Warnung vor falschen Propheten, "die in Schafskleidung zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe".

"báránybőrbe bújt farkas"

rossz szándékú, a külvilág felé jószándékot mutató

A Bibliából; figyelmeztetés a hamis prófétákra, akik "báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok".

ua.

mit den Wölfen heulen

des Vorteils wegen oder um Nachteile zu vermeiden etwas eher Verwerfliches tun

Schon bei den Römern bekannte Redewendung.

"a farkasokkal vonítani"

előnyszerzésért vagy hátrány elkerüléséért tett alantas dolog

Római kori mondás.

auf Wolke sieben schweben

verliebt, in Hochstimmung, freudig entrückt sein

Vermutlich in Anlehnung an den Siebten Himmel in der islamischen Legende entstanden, wo Mohammed auf Abraham traf.

"a 7. számú felhőn lebegni"

szerelmes, eufóriában van

Az iszlám legenda szerint Mohamed a 7. felhőn találkozott Ábrahámmal.

"madarat lehet vele fogatni"

jmdem ins Wort fallen

jmden unterbrechen

"vki szavába esni"

félbeszakítani vkit

"szavába vágni"

"félbevágni vkit"

"közbevágni"

die Würfel sind gefallen

die Entscheidung ist gefallen und unumkehrbar

Julius Cäsar soll mit den Worten "Alea iacta est" den Fluss Rubikon überschritten und damit einen Bürgerkrieg provoziert haben, den die römische Armee dann für sich entschied.

"a kockák el lettek vetve"

egy visszavonhatatlan döntés lett meghozva

Julius Cézár állítólag az "Alea iacta est" szavakkal kelt át a Rubikon folyón, amivel polgárháborút provokált ki.

"a kocka el van vetve"

Das ist mir wurst (wurscht).

das ist mir egal

"Ez nekem virsli."

nekem mindegy

"Felőlem (aztán)."

"tökmindegy"

"sz**ok rá / lesz**om."

in die Wüste schicken

entlassen oder eines Amtes entheben

Geht zurück auf die Bibel (Lev 16,1 ff. EU), wonach einem Sündenbock durch Handauflegen die Sünden des Volkes Israel übertragen wurden und dieser dann in die Wüste vertrieben wurde

"a sivatagba küldeni"

elbocsájtani vagy felmenteni hivatalából

A régi zsidóknál újévkor a rabbi kézrátétellel egy kecskebakra vitte át a nép bűneit; a bakot ezután kikergették a sivatagba.

"elküldeni melegebb éghajlatra"

Z

jmdem auf den Zahn fühlen

schnell und gründlich dessen Wissen und Können überprüfen

Ein Rosshändler erkannte durch einen Griff ins Maul schnell das wahre Alter des ihm angebotenen Pferdes.

"vkinek a fogára érezni"

vki tudását gyorsan és alaposan leellenőrizni

A lókereskedők a ló fogából gyorsan megállapították annak valós életkorát (és értékét).

den Zahn haben wir ihm gezogen

von dieser (komischen) Idee haben wir ihn abgebracht oder ihn von seinen Sorgen befreit

Früher wurden Zähne gezogen, wenn sie zu stark schmerzten.

"kihúztuk a fogát"

sikerült lebeszélnünk botor ötletéről, vagy: megszabadítottuk gondjaitól

Korábban a fájó fogakat egyszerűen kihúzták.

NEM: "kihúztuk a méregfogát"

Wink mit dem Zaunpfahl

überdeutliches Hinweisen auf einen Sachverhalt

Ein Zaunpfahl ist so groß, dass das Winken damit nicht übersehen werden kann.

"intés a kerítésoszloppal"

eltúlzott jelzés vmire

Egy kerítésoszlop akkora, hogy ha azzal integetnének, nem lehetne nem-észrevenni.

sich (mächtig) ins Zeug legen

sich mächtig anstrengen, um ein Ziel zu erreichen

Unter Zeug ist hier das Geschirr der Zugtiere zu verstehen.

"(erősen) hámba teszi magát"

egy cél eléréséhez nagy erőfeszítést tesz

A "Zeug" itt az igavonó állatok hámja.

"nekifekszik"

"odateszi magát"

"belead apait-anyait"

~"ami a csövön kifér"

das Zeug dazu haben

genug Fähigkeiten für eine Herausforderung haben

"megvan hozzá a cucca"

elegendő képessége van egy kihíváshoz

zwischen den Zeilen lesen

den Hintersinn verstehen

"olvasni a sorok között"

érteni az elhangzottak mögöttes tartalmát

"olvasni a sorok mögött"

ein alter Zopf

nicht mehr zeitgemäß/längst überholt

Die preußische Armee lange an einer Haartracht festhielt, obwohl diese für den Dienstbetrieb eher hinderlich war.

"egy öreg copf"

nem korszerű, rég elavult

A porosz hadsereg sokáig ragaszkodott egy hajviselethez, noha szolgálatban inkább hátráltató volt.

Zünglein an der Waage

führt in einer ansonsten unentschiedenen Situation eine Entscheidung herbei

ua.

in der Zwickmühle stecken

vor einer Dilemma stehen

Abgeleitet vom Mühlespiel, wo ein Spieler bei jedem seiner Züge eine Mühle schließen kann, was den Gegner stets einen Stein kostet.

"csípőmalomban lenni"

dilemmában lenni

A malom játékban előállhat olyan helyzet, hogy az egyik játékos minden lépésével malmot zárhat be, amitől az ellenfél rendre elveszíti köveit.

"csiki-csuki állapotban lenni"

angol zászló német zászló