Hiteles német cégirat-fordítás

A hitelesség jogszabályi háttere

A 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról szerint:

2. § *  Szakfordítást vagy tolmácsolást munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban díjazás ellenében az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.

5. § Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

6/A. § *  Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

A fordítóiroda Hivatalos Fordítóiroda Kft. munkatársai rendelkeznek szakfordító képesítéssel, így a cégeljárásokban a cégbírósághoz benyújtandó iratokat hitelesen fordítjuk. A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról II. fejezet 10. § (1) bekezdés szerint cégiratnak minősül minden olyan okirat, amelynek benyújtására a céget – közérdekből, illetve a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából – törvény kötelezi. Ezek listáját alábbiakban közöljük. A fordítás hitelességéről mind nyomtatott, mind elektronikus formában nyilatkozunk: Igazoljuk, hogy jelen, általunk magyar nyelvre lefordított dokumentum a csatolt német nyelvű eredetivel tartalmilag megegyezik. Jelen fordítás a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet értelmében hiteles cégirat-fordítás.

Hiteles fordítás nyomtatásban

Előlap:

Hátlap:

hiteles cégirat fordítás hiteles cégirat fordítás
 • célnyelvi fordítói záradék
 • széles bélyegző
 • cél- és forrásnyelvi fordítói záradék
 • keltezés
 • aláírás
 • széles bélyegző
 • körbélyegző
 • eredeti és fordítása trikolor zsinórral fűzve

Hiteles fordítás elektronikus dokumentumként

hiteles cégirat fordítás
 • fordítóiroda emblémája és web-URL-je
 • záradék
 • használati útmutatás
 • a tanúsítványkibocsátó Netlock Kft. emblémája
 • a vonatkozó uniós (eIDAS) rendelet emblémája

A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szerint az alábbiak minősülnek cégiratnak:

A cégkivonatnak alábbi formáit különböztetjük meg:

Ajánlatkérés hiteles cégirat fordításra

Kért szolgáltatás* (Több kiválasztása: CTRL-katt)

Több file kiválasztása: CTRL-katt

Biztonsági kód

Adatkezelési tájékoztató felugró ablakban 🗔*

német hivatalos fordítás
angol zászló német zászló