Először is mi az, hogy 'német'?

A németajkúak glottonímái

A glottonímák a népek, nemzetek, nyelvközösségek saját maguk jelölésére használt szavai.

1. A 'Deutsch' szó

A 'Deutsch' szó a germán 'thioda' szóból alakult ki ("nép", melléknévként: thiodisk, diutschiu). Annyit jelent, hogy "a néphez tartozó", és a közép-európai germán törzsek kapcsolatát jelezte, szemben a velük határos latin nyelvű népekkel.

Notker St. Galleni barát a Nagy Károly cselekedeteiről szóló Gesta Karoli c. munkájában olvashatjuk:
"qui Theutonica sive Teutisca lingua loquimur"
"mi, akik a teuton vagy teutsch nyelvet beszéljük"

A német, a germán, a szász szavak eredete

1. ábra: A középkori írnok egyszerre lehetett krónikás, okiratszerkesztő és bibliamásoló, néha irodalmár, sőt városi jegyzőként magas rangú tisztviselő. Az írnokok a kolostorok erre a célra kialakított múhelyeiben, a scriptoriumban dolgoztak.

Az a földrajzi terület, amelyen a teutsch-nak vagy deutsch-nak nevezett, összefüggő dialektus-kontínuumot alkotó nyelvváltozatokat beszélték, eleinte a "diutschiu lant" nevet viselte és a 15. század óta nevezik "Deutschlandnak". Ma inkább a német nyelvterület kifejezést használják rá.

A "deutsch" szót latin formájában (theodisce) elsőként 786-ban találjuk Gregor von Ostia pápai nuncius zsinati jelentésében. Ezt a két, Angliában tartott zsinatról szóló jelentést latinul és a nép nyelvén is felolvasták. Máig nem tisztázott, hogy akkoriban ez alatt valóban a német nyelvterületen élő nép nyelvét értették-e.

A 2 évvel későbbi ingelheimi birodalmi gyűlésről hátramaradt, a dezertálással vádolt Tassilo bajor herceg vádiratában szereplő "quod theodisca lingua harisliz dicitur" egyértelmű bizonyíték arra, hogy ebben az időben már végbement egy átalakulás a "nép nyelvéből" a "német nyelvbe". A "theodisca lingua" Nagy Károly óta az ófrank népi nyelv hivatalos megnevezése volt. A latin "theodiscus" (néphez tartozó) az értelmiség nyelvéből való; alapja a nyugat-frank "theudisk", de kapcsolatba hozható a gót "thiuda", az ófelnémet "diot" (nép), valamint az izlandi "þjóð" (nép) szavakkal is.

A saját nyelv korábbi "fränkisch" megnevezése kb. a 9. század óta nem volt egyértelműen helyes, mert egyrészt a nyugat-frank nemesség a későbbi Franciaországban átvette az őshonos lakosság román dialektusát, másrészt Kelet-Frank-Ország olyan nem-frank törzseket is tartalmazott, mint az alemannok, a bajorok, a türingiaiak és a szászok. Az ófelnémet "diutisc" forma ezidőtájt kezdte kiszorítani a középlatin "theodiscust". A "diutisc" szót csak 1090 körül (a siegburgi kolostorból való Annoliedben) használják először a nyelvre, a népre és az országra:
"Diutschin sprechin, Diutschin liute in Diutischemi lande."
"Németül beszélnek német emberek a német országban."

Az ófelnémet a legidősebb ránk maradt írásbeli nyelvi formája azoknak a népeknek, amelyek magukat deutschnak nevezték. Nem volt egységes, sok tájszólásból állt. Csak a 12. század közepén fejlődött ki a közép-rajnai területen egy középfelnémet költészeti- és irodalmi nyelv, amellyel a klasszikus udvari lovagi irodalomban találkozunk, és amely kelta mondaanyagot is tartalmazott. Ezt a költészetet elsősorban a feltörekvő nemesség alapította és művelte, amellyel felül akartak emelkedni a népen.
"A történelmi forrásokban a 8. század vége óta egyre gyakrabban találkozunk a német nyelv fogalmával, a "lingua theodiscával".
A német nyelvi közösség tehát a nyelvéről kapta népnevét."[1]

Nagy Károly ezt a "lingua theodisca" nyelvet mondta magáénak és ezt tette hivatalossá. "A legmaradandóbb, amit Károly a német nyelvért tett, a 'deutsch' név érvényesítése és beépülésének lehetővé tétele." Károlynak szüksége volt egy a birodalom germán nyelveit jelölő névre, ahogy a román nyelvekre már létezett a lingua Romana (rustica)."[2] "Az új terminust Károly germánságra irányuló figyelme teremtette, és a germánság egy, Károly által meghatározott új részének lett a neve."[3]

2. A német nyelv jelölése más nyelvekben

A német nyelvterület változó politikai története, valamint a román és a szláv nyelvek közötti helyzete miatt a német nyelvre (a Deutsch-ra) több különböző forma létezik, mint a világ legtöbb más nyelvére. Általánosságban a német nyelv megnevezéseit 5 csoportba lehet sorolni:

2.1. A "deutsch" szó

Más germán nyelvekben:

▪ Afrikaans: Duits
▪ Dán: tysk
▪ Feröeri: týskt
▪ Nyugat-fríz: Dútsk
▪ Izlandi: þýska
▪ Jiddis: דײַטש (daytsh)
▪ Luxemburgi: däitsch
▪ Alnémet (Németországban): düütsch
▪ Alnémet (Hollandiában): Duuts
▪ Holland: Duits
▪ Norvég: tysk
▪ Pitcairn-szigeteki angol: doich
▪ Svéd: tyska

Néhány román nyelvben:

▪ Romans: tudestg
▪ Francia: t(h)iois (elavult), tudesque (latinosított)
▪ Friuli: todesc
▪ Olasz: tedesco
▪ Katalán: teutó (nyelv), tudesc (nép)
▪ Ladínó: tudësch
▪ Latin: (lingua) theodisca
▪ Szardíniai és Korzikai: tedescu
▪ Spanyol: tudesco[4] (kevéssé használatos)

2.2. A "Sachsen" szó

A "Sachsen" alatt a szászok történelmi népét értik (ma az alsó-szász nyelvterületet).

▪ Észt: saksa
▪ Finn: saksa
▪ Inari számi: säksikiela

Az ír és a walesi nyelvben a Sasanach ill. a Saesneg szavak a Nagy-Britanniát meghódító angolszászokat és a mai angolokat jelölik.

2.3. A "*němьcь" szó

A szláv nyelvekben a "deutsch" fogalom az ősi szláv *něm- (mint néma) gyökérre vezethető vissza. Ez eredetileg egy általános megjelölés volt minden nyugat-európai idegenre, akik a szláv nyelveket nem értették, és akikkel a kommunikáció nehéz vagy lehetetlen volt (vö. görög barbaros). Kivételt képez a macedón nyelv, amelyben a germanski (германски) fogalom jutott érvényre. A részben a szláv jövevényszavak által meghatározott nyelvekben, mint amilyen a magyar vagy a kazah, hasonló hangzású fogalmak, mint a magyar ’német’ vagy a kazah nemis (неміс). A múltban a románban a szláv nyelvekből kölcsönzött nemțește fogalom volt megszokott; ma egyre inkább a germană fogalmat használják. A "deutsch[e Sprache]" jelenleg használatos fordításai a következők:

▪ Bosnyák/horvát/montenegrói: njemački
▪ Bolgár: немски (nemski)
▪ Kazah: неміс (nemis)
▪ Kasub: miemiecczi
▪ Kirgiz: неміс (nemis)
▪ Alsó-szorb: nimšćina
▪ Felső-szorb: němčina
▪ Lengyel: niemiecki
▪ Román: nemțește (a germană mellett)
▪ Orosz: немецкий (nyemeckíj)
▪ Szerb: немачки / nemački
▪ Szlovák: nemčina
▪ Szlovén: nemščina
▪ Cseh: nemčina
▪ Ukrán: німецька (nimez’ka)
▪ Fehérorosz: немецкий (njamezkaja)
▪ Magyar: német

A németnyelvű ausztriai lakosságot jelölő arab fogalom, az an-Nimsā (النمسا) szintén szláv eredetű. A "Deutsch" családnevet viseli többek között Przemysław Niemiec lengyel kerékpáros, Adam Nemec szlovák labdarúgó, Reinhard Nemetz osztrák jogász, vagy a cseh írónő Božena Němcová.

2.4. Az "Alamannen" szóból származó glottonímák

Az alemannok a nyugati germán kultúrkör népcsoportja volt, amelynek területe a "Welschland" (Franciaország, Olaszország) határán feküdt. A németre használt alemann kifejezés elsősorban a francián keresztül terjedt el.

Arab ألمانية (almāniyya)
Baszk aleman
Breton alamaneg
Francia allemand
Galíciai alemán
Katalán alemany
Cornish Almaynek
Korzikai alimanu
Kurd Almanî
Lingala lialémani
Perzsa آلمانى (ālmānī)
Portugál alemão
Spanyol alemán
Tetum alemaun
Török Almanca
Walesi Almaeneg

2.5. A "germán" szó

A "Germane" vagy "Germania" egy fiatalabb jelenség, ami a reneszánszt követően alakult ki. Elterjedése az Európán kívüli nyelvekben főleg az angol közvetítésével történt.

▪ Albán: Gjermanisht (határozatlan), Gjermanishtja (határozott)
▪ Örmény: Գերմաներեն (Germaneren)
▪ Bolgár: германски (Germanski)
▪ Angol: German (a hollandra egyébként a fentebb tárgyalt formához hasonló Dutch szót használják)
▪ Eszperantó: germana (lingvo)
▪ Grúz: Germanuli (ena - nyelv)
▪ Héber: גרמנית (germanit)
▪ Hindi: जर्मन (jarman)
▪ Ido: Germana linguo
▪ Indonéz: Jerman
▪ Ír: Gearmáinis
▪ Kiswahili: Kijerumani
▪ Manx: Germaanish
▪ Macedón: германски (germanski)
▪ Mongol: Герман (German)
▪ Újgörög: Γερμανικά (Jermaniká)
▪ Román: germană (a neamț mellett)
▪ Skót gael: Gearmailtis
▪ Thai: (ภาษา) เยอรมัน, (phasa) yoeraman

3. Különleges formák

▪ Héber: אשכנזית aschkenasit, a német nyelvű országok középkori nevéből: Aschkenas.[5]
▪ Litván: vokiečių
▪ Lett: vācu vagy ritkábban vāciešu
▪ Ó-porosz: miksiskāi

4. Jelnyelvek

A német, brit és néhány további jelnyelvben a ’német’ jele a homlokra tett, felfelé tartott mutatóujj, ami a hegyes porosz sisakot mintázza.

Forrás: a német nyelvű Wikipedia Deutsche Sprache c. bejegyzése

Irodalomjegyzék

Wikipedia Deutsche Sprache c. cikke, valamint:

  1. Hans K. Schulze: Vom Reich der Franken zum Land der Deutschen. Merowinger und Karolinger. 1998, S. 12.
  2. Werner Betz: Karl der Grosse und die Lingua Theodisca. In: Wolfgang Braunfels (Hrsg.): Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben. Band II: Das Geistige Leben. Düsseldorf 1965, S. 305.
  3. Werner Betz: Karl der Grosse und die Lingua Theodisca. In: Wolfgang Braunfels (Hrsg.): Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben. Band II: Das Geistige Leben. Düsseldorf 1965, S. 306.
  4. Real Academia Española
  5. Ivan G. Marcus: In: YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. 9. Juli 2010, abgerufen am 23. April 2013 (englisch).

 

angol zászló német zászló