Fordítás árak

Alapárak (bruttó)1

  Normál napi 1-5 oldal Sürgős
napi 6+ oldal
Német - magyar fordítás
Magyar - német fordítás
Angol - magyar fordítás
Magyar - angol fordítás
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2
Angol - német fordítás
Német - angol fordítás
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2

Felárak1

Szaknyelv: marketing, idegenforgalom %
Szaknyelv: kereskedelmi %
Szaknyelv: jogi, hatósági, hivatali (közigazgatási), műszaki (pl. fogyasztói használati útmutatók,) gazdasági %
Szaknyelv: jogi (pl. másodfokú iratok, jogtudomány), speciális műszaki (pl. útmutatók szakembereknek), ipari, pénzügyi, orvosi %
Hivatalos záradék (nyomtatott, lepecsételt dokumentum) Ft + Ft / oldal
Elektronikusan bélyegzett (PDF) dokumentum Ft + Ft / oldal
Hanganyag legépelése (transzkripció) a fordítási ár - %-a

Kedvezmények

Mennyiségi kedvezmény 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 ezer leütés felett
(vagyis kb. 25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 oldal felett)
%   %   %  %  %  %
Kedvezmény diákoknak, álláskeresőknek, fogyatékkal élőknek %

Korrektúrázás, lektorálás

Korrektúrázás (nyelvi ellenőrzés) a fordítási ár %-a
Lektorálás (nyelvi és stiláris ellenőrzés) a fordítási ár %-a

1Nevezett értékek alapja egy teleírt oldal avagy leütés szóközöket beleértve. Megrendelésenként legalább 1 átlagos oldal fordítási díját kiszámlázzuk; A postaköltségek: US: Ft + Ft / oldal. Fizetés számla (kívánságra díjbekérő) ellenében banki átutalással vagy készpénzben. Nálunk azt fizeti, ami az ajánlatunkban szerepelt (nincs utólagos kalkuláció).

2A nevezett értékek alapjául egy teleírt oldalt ( leütés minden írásjelet beleértve) választottunk. Megrendelésenként legalább 1 átlagos oldal fordítási díját felszámítjuk.

Hivatalos német fordítás árak1

E-hiteles dokumentum Nyomtatva, záradékolva E-hiteles + 1 nyomtatott, záradékolt példány
Erkölcsi bizonyítvány Ft Ft Ft
Anyakönyvi kivonat: születési, házassági, halotti Ft Ft Ft
Általános iskolai, gimnáziumi éves bizonyítvány Ft Ft Ft
Szakképző iskolák éves bizonyítványa Ft Ft Ft
Gimnáziumi érettségi bizonyítvány,
OKJ szakmai modulok nélkül
Ft Ft Ft
Szakképző iskolák végbizonyítványa,
OKJ szakmai modulokkal
Ft Ft Ft
Érettségi mellékletek: emelt szintű tárgy / nyelvvizsga Ft Ft Ft
Iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolás Ft Ft Ft
Főiskolai, egyetemi éves bizonyítvány Ft Ft Ft
Főiskolai, egyetemi, doktori diploma Ft Ft Ft
Magyar gépkezelői jogosítvány Ft Ft Ft
Ingatlan tulajdoni lap (2 oldalig) Ft Ft Ft
Személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, magyar jogosítvány Ft Ft Ft
Bizonyítványok, jogosítványok törzslapjai, "Tudnivalók", stb. Ft
Rossz képminőség feljavítása (DTP) Ft

1A minimális rendelési mennyiség: 1 átlagos oldal. A fenti árak a fizetendő, bruttó árak. Fenti nyomtatott, záradékolt fordítási árak tartalmaznak egy belföldi postaköltséget is (ajánlott küldemény elsőbbséggel). Külföldi postázás felára: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal. Fizetés – kívánságára díjbekérő számla ellenében – előre utalással vagy készpénzben HUF, EUR, CHF, GBP vagy USD valutában. Átadás e-mailben illetve postai úton vagy személyesen XIX. kerületi irodánkban.

Mennyiségi kedvezmény:

 

e-hiteles dokumentumokra

nyomtatott dokumentumokra,
kombi ajánlatra

2 tétel 2 % 5 %
3 tétel 4 % 7 %
4 tétel 6 % 9 %
5 tétel 8 % 11 %
6 tétel 10 % 13 %
7 tétel 12 % 15 %
8 tétel 14 % 17 %
9 tétel 16 % 19 %
10+ tétel 18 % 21 %

*A fenti árak a fizetendő, bruttó árak. Fizetés számla (kívánságra díjbekérő) ellenében banki utalással vagy készpénzben. Átadás e-mailben, postán ill. személyesen a budapesti irodában. A külföldi postázás költségei: AT: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal.

Trükkök, melyekkel NEM élünk

Trükk #1: Utólagos kalkuláció

Az utólagos árkalkuláció gyakorlata arra sarkallhatja a fordítóirodákat, hogy szükségtelenül terjengősen fogalmazzanak. Mi mindig a megküldött forrásanyag alapján, előre közöljük az árat.

Trükk #2: Megkezdett órák és „félnapok”

2 óra és 5 perc tolmácsolás az nem 3 óra tolmácsolás. 3 óra tolmácsolás pedig nem "félnap" azaz 4 óra. Órabéres elszámolásunk negyedórás alapú (amint azt ajánlatunkban félreérthetetlenül le is szögezzük).

Fordítási díjak kiszámítása

Az olcsó (billig) szó a németben kifejezetten leértékelő fogalommá vált. Helyette sokkal inkább a kedvezőt (günstig) használják, ami a jó ár-érték arányra utal. Olcsónak lenni könnyű, kedvezőnek lenni csak a tehetséges és szorgalmas szolgáltató képes.

Az alábbiakban kísérletet teszünk ügyfeleink eligazítására egy nagyon sokrétű iparág – ég és föld között ingadozó – árképzésében.

1. Terjedelem

A szövegek mennyiségét mindjárt ötféle mértékegységben is számolják:

A legtöbb fordítóiroda szavakban számol. A leütésszám-alapú számítás a CAT-eszközök elterjedésével vesztett jelentőségéből, de sok helyütt még mindig használják. A kettőt hozzávetőlegesen át is lehet váltani egymásra:

A gépelt dokumentumok terjedelme automatikusan megállapítható (akkor is, ha megjárták már a papír fizikai világát, azaz vissza lettek scanelve). Előfordulhat azonban, hogy az anyag homályos fénymásolatokból, zajos faxüzenetekből, kézírásból vagy ezek kombinációjából áll és még a mennyiség is nagy (mint pl. a nyomozati anyagok). Ilyenkor folyamodunk a rugalmas, oldal-alapú árképzéshez.

A nagy mennyiség természetesen ebben az iparágban is árcsökkentő tényező, hiszen könnyebb hetekig 1 projekten dolgozni, mint ugyanezt a mennyiséget sok különböző projekt keretében ledolgozni.

2. Nyelvpár és nyelvi irány

Angolból és németből nagy mennyiséget is bonyolítanak magyar fordítók, és sok jelentkező is van a feladatra. Így ezek a legolcsóbb nyelvek. Minél ritkábbnak számít egy nyelv, annál drágább, de a ritka nyelvek között is drágábbak a gazdaságilag jobb helyzetű országok nyelvei.

Az idegen nyelvre fordítás drágább, mint a helyi nyelvre történő. A legdrágább a két idegen nyelv közötti fordítás. Az árak itt is tovább differenciálódnak aszerint, hogy a két idegen nyelv legalább egy nyelvcsaládba tartozik-e, pl. két frankofón vagy két germán nyelv. A több idegennyelvű fordítók és tolmácsok ugyanis gyakran azonos nyelvcsaládhoz tartozó nyelveket beszélnek. Ha azonban a két idegen nyelv egyike nagyon távoli, azt nehéz egy kézből (belátható időn belül) megoldani. Így még az is előfordulhat, hogy csak egy közvetítő nyelv (mint pl. az angol) beiktatásával tudják lefedni az igényt, ami dupla munkamennyiséget jelent.

3. Ismétlődések

Két 5.000 szavas dokumentum munkaigénye között nagy különbségek lehetnek. A fordítástámogató szoftverek elemzési lehetőségei megmutatják, hogy a dokumentumban hányszor szerepelnek egyéni szegmensek és hány százaléka szerepel kétszer / háromszor, hány négyszer és így tovább. Ezek az elemzők vannak annyira intelligensek, hogy két, csupán egyetlen eltérő számot tartalmazó, egyébként megegyező szegmenst azonosnak is tekintsenek.

A szövegek repetitivitása szakterületenként eltér. A műszaki dokumentációk, kezelési útmutatók pl. nagy számban tartalmaznak ismétlődéseket (pl. biztonsági figyelmeztetéseket).

Az ismétlődő szegmensek árára csillapító szorzót alkalmazunk:

szorzóval csillapítjuk.

4. Szaknyelviség

Szinte kivétel nélkül minden hozzánk beérkező szöveg: szakszöveg. Az iparágban négy nagy szakterületet különböztetnek meg: a műszaki, a gazdasági, a jogi és az orvosi szövegek területét.

A fordítók vagy tanulmányaik, végzettségük vagy munkatapasztalat, vagy személyes érdeklődés révén alapján kapcsolódnak valamelyik nagy szakterülethez. A kapcsolat a szöveg tartalmával azért fontos, mert minél mélyebben és/vagy minél kevesebb erőfeszítéssel érti azt a fordító, annál kevésbé (ill. később) fárad el a terjedelmesebb munkákban. Fordítás közben ugyanis sok kifejezésnek utána is kell nézni.

Szaknyelven belül is nagyon eltérő a szövegtípusok nehézsége, pl. az elsőfokú bíróságok viszonylag közérthető határozatainál, ítéleteinél kifinomultabb gondolkodást igényelnek a másodfokú jogászi értekezések. A fogyasztóknak írt használati utasításoknál pedig több előismeretet igényelnek az ipari szakembereknek szánt dokumentációk.

Nagy általánosságban olcsón mennek az idegenforgalmi és a marketing-szövegek, közepes árúnak számítanak a bírósági, kereskedelmi szövegek és használati útmutatók, és drágák a másodfokú jogászi értekezések, speciális ipari szövegek, orvosi leletek.

5. Határidő

Minél gyorsabban kell a fordítás, annál drágább lesz, mert adott mennyiség felett több fordítót is igénybe kell hozzá venni. Itt számít a fordítóiroda leterheltsége; az árak az őszi konjunktúrában magasabbak, mint nyáron.

Ha egy terjedelmes feladat igazán a megrendelő körmére égett, akkor csak nagyobb, sok fordítót (és lektort) foglalkoztató iroda tudja elvállalni. Mivel ehhez szoftveres platformra és minőségbiztosításra van szükség, ill. lemondásokkal járhat a feladat elvégzőinek, az ár szükségszerűen magasabb lesz.

Tapasztalatától, fordítómemóriája terjedelmétől függően egy fordító naponta kb. 8 teleírt oldalt vagy 2700 szónyi szakszöveget tud tartósan fordítani állandó minőségben. (Nagyon sok körülménytől függ azonban, hogy ténylegesen mennyit fordítnak.) A biztos oldalon akkor állunk, ha rendelkezésre áll +10% idő az átolvasásra és néhány további százalék az internetes keresésekre és a fordítók egymás közötti kommunikációjára.

6. Átalánydíjak

Az olyan hatósági iratokkal, mint a bizonyítványokkal, anyakönyvi kivonatokkal, igazolványokkal ugyan kevés a fordítói munka, de az adatokat a legpontosabban kell átvinni, és munka van a záradékolással, a postázással is. Ezekre átalánydíjak vonatkoznak.

7. Kiegészítő szolgáltatások

 1. Anyanyelvi lektorálás
  • Szakszövegek fordításánál nem feltétel, hogy a lektor anyanyelvi beszélő legyen. A nyelvi ökonómia eszközeit és a trendi szófordulatokat azonban legjobban az anyanyelviek ismerik.
  • Anyanyelvi lektorra akkor szokás áldozni, ha a célnyelvi szövegnek különösen természetesnek kell hatnia, pl. a turisztikai, reklám vagy kortárs kulturális szövegek esetében.
  • Az anyanyelvi lektorálás ára függ a nyelv gyakoriságától és a szakmaiságától (ld. 2, 4 pontok); általában egy 30-40%-os felárat jelent a fordítási díjon felül.
 2. Záradékolás
  • A nyomtatott dokumentumok záradékolása manuális munkával és postázással jár, ezért ennek költsége egy átalányárból és egy oldalárból adódik össze. Fordítóirodánk esetében ez Ft / dokumentum + Ft / oldal, ami tartalmazza a belföldi postázás költségét is.
 3. Postázás
  • Záradékolt fordítás igénylése esetén a belföldi postázás ingyenes (ajánlott és elsőbbségi).
  • Osztrák címekre , német és svájci címekre , Egyesült Királyság-beli címekre és Egyesült Államok-beli címekre Ft + Ft / oldal postaköltséget számítunk fel. Minden esetben legalább ajánlott küldeményként postázunk.
 4. Hangzóanyag transzkripciója
  • A videókban, hangfelvételeken elhangzott beszédek legépelése időkóddal vagy anélkül szintén feláras, ezt az árat azonban csak az anyag ismeretében lehet megállapítani, ugyanis a felvételek beszédsűrűsége igen eltérő. Fordítóirodánkban már az ajánlattételhez lefordítunk egy rövid szövegrészletet, és ennek időigényéből következtetünk a teljes munkaigényre.
  • A hangzóanyag hossza és az annak legépeléséhez szükséges idő között egy 6-9-szeres különbség szokott lenni, az óradíjak pedig 7.000 és 9.000 Ft között mozognak, így 1 óra hangzóanyag legépelésének díja 42 és 81 ezer Ft között mozog.
 5. Videófeliratozás
  • A videófeliratozás időköltsége a hangzóanyag legépeléséhez hasonló; a szövegeket ugyanis megfelelően tördelni, majd egy speciális szoftverrel az elhangzottakhoz kell igazítani időben. Itt is jó, ha már ajánlattétel előtt megkaphatjuk az anyag egy részét; 1 perc elkészítése segít pontosan megbecsülni a munkaigényt (így megrendelőnk is kedvezőbb ajánlatot kaphat).

8. Egyéb ártényezők

 1. Kézírásos szöveg fordítása
  • A kézírásokat karakterfelismerő szoftverrel sem lehet gép által is értelmezhető szöveggé alakítani. Az ilyen megrendelések esetében felkínáljuk az eredeti transzkripcióját is; ez többletköltséggel jár a megrendelőnek, de ebből valamennyit a kedvezőbb fordítási díjon megspórolhat.
 2. Vállalati terminológia
  • Az iparban minden héten új szavak tucatjai keletkeznek. Ha egy vállalat tud figyelmet szánni arra, hogy szószedetét folyamatosan építse, ápolja, azzal csökkentheti a fordítóiroda munkaidőköltségét – minden egyes fordításkor.
angol zászló német zászló