Adatkezelési tájékoztató

Auch auf Deutsch zugänglich | Also available in German | Német nyelven is elérhető

1. Fogalmak

2. Alaptétel

Alábbi, a személyes adatok nyerésének, feldolgozásának és felhasználásának módjáról, terjedelméről és céljáról szóló Adatkezelési tájékoztató a fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda) weboldalaira vontakozik. Amennyiben Ön linkeken más weboldalakra irányítódna át, adatainak kezeléséről azok mindenkori üzemeltetőinél tudakozódhat.

3. Titoktartás

A Fordítóiroda valamennyi, a Megrendelőtől beszerzett adatot (weboldal űrlapjain megadott adatokat, a weboldalon feltöltött vagy e-mailben megküldött dokumentumokat, ügyfeleivel történő elektronikus levelezést és szóbeli információkat) bizalmasan kezeli, és csak abban az esetben és olyan mértékben továbbít harmadik félnek, amennyiben az a Megrendelő által rábízott feladat (pl. fordítás, lektorálás, stb.) elvégzéséhez okvetlenül szükséges, valamely jogi kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. számlázás, könyvelés, a Megrendelő által esetlegesen indított eljárás) vagy ha a folyamatainak szervezéséhez szükséges (pl. adatbázisának biztonsági másolata). A Fordítóiroda ajánlatának elfogadásával a Megrendelő visszavonásig hozzájárul ahhoz, hogy adatait feldolgozzák, adathordozón elmentsék, és a következő 8 évben megőrizzék.

Megrendelőnk dokumentumairól és azok fordításairól évente biztonsági mentés készül - ameddig nem kéri adatai törlését. A Megrendelő adataihoz kizárólag az arra jogosult projektmanager, fordítók és adatkezelő alvállalkozók férhetnek hozzá olyan mértékben, amennyiben az a megrendelés teljesítéséhez szükséges.

4. Kinek adhat át a Fordítóiroda adatokat a munkavégzés során?

5. A Fordítóiroda mint adatkezelő

5.1. Milyen személyes adatokat kérhet a Fordítóiroda ügyfeleitől?

5.1.1. Milyen céllal kezelheti a Fordítóiroda ezeket?

A Fordítóiroda a nevezett adatok mindegyikét a szerződés-teljesítés jogalapján kezelheti, és kapcsolattartásra, egyeztetésre és jogos érdekének érvényesítéséhez használhatja, majd a Megrendelő későbbi projektjeinek gyorsabb lebonyolítása érdekében megőrzi. Az adatok minden további felhasználásáról a Fordítóiroda Megrendelőjének előzetes hozzájárulását kéri.

5.1.2. Ki férhet hozzá a Megrendelő adataihoz?

Adataihoz a Fordítóiroda projektmanagere, dokumentumai tartalmaihoz a fordításukkal megbízott fordító(k), és egyes adminisztratív adatokhoz a Fordítóiroda könyvelője férhet hozzá. Hozzáférés engedélyezésénél mindenkor szem előtt tartjuk az adattakarékosság elvét.

5.1.3. Meddig őrzi meg a Fordítóiroda a Megrendelő adatait?

A megvalósult projektekhez kapcsolódó adatokat 5 évig őrizzük meg - ha Ön előbb nem él elfelejtéshez való jogával.

5.1.4. Milyen jogai vannak a Megrendelőnek?

Ha a Fordítóiroda adatkezelése kizárólag a Megrendelő hozzájárulásán alapul, úgy ezt a hozzájárulást egy e-mail küldésével vagy postai úton bármikor visszavonhatja.

5.2. Milyen személyes adatokat kérhet a Fordítóiroda munkatársaitól, alvállalkozóitól?

5.2.1. Milyen céllal kezelheti ezeket a Fordítóiroda?

A fenti adatokat elsősorban a szerződés-teljesítés jogalapján kezelheti, kapcsolattartásra és egyeztetésre használhatja a kapcsolatfelvételtől az utolsó közös projekt lezárásáig - ezt követően esetleges jogi kötelezettségei teljesítése végett, jogos érdeke érvényesítéséhez. Minden további felhasználáshoz a Megrendelő hozzájárulása szükséges.

5.2.2. Ki férhet hozzá a Fordítóiroda munkatársainak, alvállalkozóinak adataihoz?

Ezekhez az adatokhoz a Fordítóiroda projektmanagere, és bizonyos részükhöz a szamlazz.hu rendszerén keresztül könyvelőnk férhet hozzá. A tolmács kollégák kapcsolattartáshoz szükséges adatait (név, telefonszám, kvalifikáció) a Fordítóiroda megosztja a megrendelővel az esemény előtt. Hozzáférés biztosításakor szem előtt tartjuk az adattakarékosság elvét.

5.2.3. Meddig őrzi meg a Fordítóiroda munkatársainak, alvállalkozóinak adatait?

A magyar törvényeknek és szabályozásnak megfelelően a Fordítóiroda a megrendelések pénzügyi adatait 8 éven át megőrzi. Emellett 5 évig megőrzi a munkához kapcsolódó dokumentumokat is.

5.2.4. Milyen jogai vannak a Fordítóiroda munkatársainak, alvállalkozóinak?

Ha a Fordítóiroda adatkezelése kizárólag a munkatárs, alvállalkozó hozzájárulásán alapul, úgy ezt a hozzájárulást egy e-mail küldésével vagy postai úton bármikor visszavonhatja.

6. A Fordítóiroda mint adatfeldolgozó

Ha a Megrendelő fordítási, lektorálási, feliratozási, kiadványszerkesztési vagy egyéb feladatok elvégzésére kéri a Fordítóirodát, akkor a feldolgozandó dokumentumok és file-ok vonatkozásában a Fordítóiroda adatfeldolgozói szerepbe lép. A Megrendelő meghatározhatja ezen adatok felhasználási céljait. Az adatvédelem felelősségében a Fordítóiroda osztozik a Megrendelővel. A Fordítóiroda minden fordítandó dokumentumot és file-t a személyes adatok védelméről szóló mindenkori törvénynek és szabályzásnak megfelelően kezeli.

6.1. Ki férhet hozzá a Megrendelő adataihoz?

Az átadott anyagokkal elsősorban a Fordítóiroda projektmanagere kerül kapcsolatba, aki a nyelvi, kiadványszerkesztési vagy más szakfeladatok elvégzéséhez a szükséges mértékben bevonhat a folyamatba munkatársat vagy alvállalkozót. Utóbbiakat titoktartási szerződés köti; adatvédelmi szempontból al-adatfeldolgozói szerepet töltenek be. A Fordítóiroda a rá bízott feladatok elvégzését követően az elkészült anyagokat a Megrendelő e-mail címére továbbítja, a megadott címre postázza vagy személyesen átadja, ha az átvevő a Megrendelő nevében jár el.

6.2. Meddig őrzi meg a Fordítóiroda az adatokat?

A Fordítóiroda a munka elvégzését követő 5 évig tárolja a munkával kapcsolatos dokumentumokat, hogy megrendelői kérésre másolatokkal szolgálhasson, gyors és kedvező ajánlatokat nyújthasson, és új megrendelések teljesítését hatékonyabban végezhesse. A magyar törvényeknek és szabályozásnak megfelelően a Fordítóiroda a megrendelések pénzügyi adatait 8 éven át őrzi.

7. A Fordítóiroda mint adatkezelő és -feldolgozó adatai

német fordítás

A Megrendelő adataival vagy azok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel vagy kéréseivel e-mailben vagy postán (mindenképpen írásban) veheti fel a kapcsolatot a Fordítóirodával. Ha ezek után úgy érzi, a Fordítóiroda nem tud kielégítő válasszal szolgálni vagy, hogy adatai nincsenek biztonságban, kifogásaival az illetékes hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: https://naih.hu

8. Sütik használata

A Fordítóiroda által üzemeltetett weboldalakra való belépéssel a weboldal automatikusan információkat menthet a látogatóról és eszközéről, illetve azon e célból ún. sütiket (cookie) helyezhet el, ha a látogató ezt az oldal első látogatásakor jóváhagyja (Cookies Policy a láblécben). A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül a böngészésre használt eszközökre, ha azokon weboldalt látogatnak meg. Általánosságban a sütik megkönnyítik a weboldal használatát, ill. segítik a weboldal zavartalan és megfelelő színvonalú üzemeltetését. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A látogató vissza tudja utasítani a sütik használatát a böngésző beállításain keresztül.

A Fordítóiroda weboldalai sütik által a látogatóról, illetve böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítheti:

Ezekkel a sütikkel NEM lehet a látogatót személy szerint beazonosítani. Statisztikákba kerülnek, melyekből nem követhető vissza, hogy adott Megrendelőhöz milyen böngésző, operációs rendszer, keresőkifejezés, milyen látogatási idő tartozik.

Az ún. munkamenet sütik többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra korlátozódik; a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával törlődnek a számítógépről (ha az nincs másképpen beállítva).
Az ún. teljesítményt biztosító sütiket az üzemeltetők arra használják, hogy információt gyűjtsenek azzal kapcsolatban, hogy látogatóik hogyan használják a weboldalt. Mindezek célja a weboldalak és funkcióik fejlesztése, a felhasználói élmény javítása.
A Fordítóiroda weboldalai igénybe veszik a Google webanalitikai és hirdetési szolgáltatását, amelyek szintén használnak anonimizált sütiket.

A weboldalon a Fordítóirodától független, külső weboldalra mutató hivatkozások is találhatók. E hivatkozások céloldalainak esetleges adatgyűjtéseire a Fordítóiroda semmilyen befolyással nincs, és azokért semmiféle felelősséget nem vállal.

9. Szerzői jog

Minden, az oldalon közzétett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Felhasználásukhoz (pl. átdolgozás, fordítás, sokszorosítás, tárolás vagy lejátszás) a jogosultak előzetes írásbeli engedélye szükséges.

Budapest, 2021.11.22.


fordítóiroda
angol zászlónémet zászló