A következő oldalakon található összefoglaló táblázat egybeveti az egyes nyelvvizsgák feladattípusait a vizsgaközpontok leírásai alapján.

A mintatesztek konkrét példákkal szemléltetik az egyes szóbeli német tanár ár ft vizsgafeladatokat.

De lehetséges-e egyetlen gyakorlókönyvben különböző vizsgatípusokhoz nyújtani segítséget? Feltétlenül. Hiszen az eltérések ellenére valamennyi vizsgának eleme a vizsgázó saját álláspontjának érvelő kifejtése, véleményének kétnyelvű gyerek nevelés megfogalmazása, álláspontjának megvitatása és egy téma összefüggő kifejtése.

Szintén sok vizsgatípusban találkozhatunk képleírással és egy gondolatébresztő szöveg elolvasásával, amellyel összefüggésben a vizsgázó kifejti véleményét. Az irányító német tanítás online kérdésekre válaszolás, valamint egy szervezési feladat megoldása szintén hagyományos szóbeli vizsgafeladatok.

Mivel különböző szóbeli vizsgákat mutatunk be egyszerre, a feladatok nem tanár orosz kispest felelhetnek meg mindig maradéktalanul az egyes vizsgaközpontok követelményeinek. A vizsgára készülés során ezért fontos, hogy a megfelelő vizsga kiválasztása után tájékozódj pontosan az adott vizsga részleteiről, és végezz tesztfeladatokat!

A könyv a B2-es szintű nyelvvizsgák témaköreiből 20 témát dolgoz fel, figyelembe véve a különböző nyelvvizsgák és az emelt szintű érettségi vizsgakövetelményeinek témakörleírásait.

1. Minden fejezet egy gondolatébresztő szöveggel és képekkel indul. A szöveg és a képek a következő fejezetrész, a vizsgafeladatok kiinduló alapjául is szolgálnak.

2. A Vizsgafeladatok (Prüfungsfragen) német nyelvtörténet című részben három nyelvvizsgaközpont (Goethe Intézet, tele és ECL) feladataival ismerkedhet meg a nyelvtanuló a gondolatébresztő szöveghez és a képekhez kapcsolódva.

3. A Vita és érvelés (Diskussion /Argumentieren) című rész az érvelő véleménykifejtésre készít fel. Egy kijelentés mellett vagy ellen kell - első lépésként önállóan - érveket gyűjteni, majd a könyv által felkínált érvek ellenérveit megkeresni.

Tipográfiailag is igyekeztünk kiemelni azokat a nyelvi kifejezőeszközöket, amelyek igényessé, szabatossá teszik az érvelő feladatok megvalósítását.

pic

4. A Képleírás és témakifejtés (Bildbeschreibung / Ein Thema prasentieren) rész az összefüggő témakifejtést gyakoroltatja képek és vázlatpontok alapján.

Három vagy négy - a témával összefüggő - képet kínál fejezetenként a könyv, amelyek kiinduló alapul szolgálnak a téma részletes kifejtéséhez.

A témakifejtés logikus felépítésének tudatosítása érdekében javasoljuk a vizsgára készülőknek, hogy készítsenek rövid, címszavas vázlatot a téma kifejtéséhez. Majd ezt a vázlatot hasonlítsák össze az általunk javasolt témavázlattal.

Ezt követi a vázlat részletes, kérdésekkel strukturált kifejtése, német tanítás online amely segítséget nyújt a téma szókincsének rendszerezéséhez is.

Mind a Vita és érvelés (Diskussion / Argumentieren), mind a Képleírás és témakifejtés (Bildbeschreibung / Ein Thema präsentieren) című fejezetrész Önálló, gondolkodó feladatmegvalósítást vár el, így növeli a vizsgára készülés hatékonyságát.

A fejezeteken belül a feladatok megfogalmazása az emelt szintű érettségi vizsga feladatait követi.

5. A fejezeteket egy kétnyelvű, német - magyar szó- és kifejezésgyűjtemény zárja (Vokabeln und Ausdrücke).

A szószedet terjedelmi korlátai miatt is fontos kiegészítői a gyakorlókönyvnek a weboldalon található elektronikus formájú bővített szószedetek, amelyek részletesen tartalmazzák egyfelől a könyv B2-es szintű szóanyagát, másfelől egy B1-es szókinccsel bővített tematikus szószedetet minden témához. online orosz tanár Ez utóbbi kiegészítés a B1-ről a B2 szintre jutás megkönnyítését szolgálja.

Szintén a kiadó honlapján lehet megtalálni a mintamegoldások írásbeli változatát. A honlapon található mintamegoldások között adunk példát a vizsgák elején jellemző bemutatkozó, kapcsolatfelvevő beszélgetésekre, valamint a "tele" nyelvvizsgaközpont prezentációs feladatára, amely állandó jellegére tekintettel nem kapott helyet a könyvben.

Módszertani tippek a szóbeli vizsgákra készülőknek

Ha e könyv szerzője egyetlen jó tanácsot fogalmazhatna meg a nyelvtanuló számára, az úgy hangzana: "Használd gondolkodva, önállóan és intelligensen a kezedben tartott könyvet!" Fontos, hogy saját gondolataiddal, nyelvi tudásoddal próbáld elvégezni a feladatokat, és csak segítségül hívd a könyv anyagát.

Die Übungen zur Grammatik bilden einen organischen Teil des Lehrmaterials. Die überwiegende Anzahl der Übungen besteht aus Sätzen gleicher Struktur, die bezwecken, daß der Benutzer die erworbenen Kenntnisse in der lehrer ungarisch 10. bezirk Grammatik vertieft. Die Übersetzung des Mustersatzes ist bei diesen Übungen angegeben. Ein kleinerer Teil der Übungen dient vorwiegend der Selbstkontrolle, wo laut Anweisung konjugierte, deklinierte oder abgeleitete Formen in vollständige Sätze eingesetzt werden sollen. Die Übungen bieten weitere Beispiele für die Anwendung des in den Lektionen benutzten Wortschatzes. Sie enthalten auch einige zusätzliche Wörter, deren Verstehen jedoch mit Hilfe eines Wörterbuches keine besonderen Schwierigkeiten macht. Alle Übungen sollten im annähernd normalen Sprechtempo laut oder wenigstens halblaut gelöst werden.

Das Praktische Lehrbuch Ungarisch ist in erster Linie für ungarisch intensivkurs 10. bezirk den Selbstunterricht gedacht. Deshalb wird auf Wiederholungen verzichtet. Der Lernende hat die Möglichkeit, jederzeit die eine oder andere noch nicht ganz verstandene Erläuterung noch einmal zu lesen, ohne dass dafür spezielle Wiederholungslektionen nötig wären. Ein Überblick über die wichtigsten grammatischen Erscheinungen findet sich in Form von Tabellen im Anhang. Die Übersetzungen der einzelnen Lektionen sowie die Lösung der Übungen und Aufgaben sind in dem getrennt erhältlichen "Schlüssel zum Praktischen Lehrbuch Ungarisch" enthalten.

In 20 Lektionen kann man freilich keine Sprache vollständig erlernen. Das vorliegende Lehrbuch versucht jedoch, eine ausreichende Grundlage zu bieten, auf der sich ohne größere Schwierigkeiten weitere Kenntnisse aufbauen lassen.

Fremdsprachenunterricht ist weltweit aus den Grundschulen nicht mehr wegzudenken. Er stellt eine enorme Bereicherung der pädagogischen Landschaft dar, setzt aber - will er langfristig erfolgreich wirken - hohe sprachliche und methodische Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den Unterrichtenden voraus.

Das vorliegende Aus- und Fortbildungsangebot Fokus Grundschule will helfen, diese anspruchsvollen Standards zu erreichen und zu festigen, indem es sprachliche, methodisch-didaktische, pädagogische und landeskundliche Kompetenzen integriert vermittelt.

Fokus Grundschule ist ein reichhaltiges Materialienpaket für Lehrerinnen und Lehrer, die

•  Deutsch als Fremdsprache im Primärbereich unterrichten

•  ihre Sprachkenntnisse - vor allem für den Unterrichtsgebrauch - auffrischen und erweitern wollen

•  ihr methodisch-didaktisches 'Repertoire' bereichern möchten

•  an pädagogischen Fragen interessiert sind

•  aktuelle landeskundliche Informationen aus der Arbeit deutscher Grundschullehrerinnen bekommen wollen

•  über ihren Arbeitsalltag gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen nachdenken und darüber diskutieren wollen

BACK