Hívás! Skype!

A tolmácsolás kihívásairól

Jogszolgáltatás, üzleti tárgyalások, orvosi konzultációk, céges rendezvények, konferenciák - tolmácsokat sokféle helyzetben alkalmaznak.

A szinkrontolmácsolás kihívásai

Mivel a magyar és a német mondatok szórendje eltér, a szinkrontolmácsolás tempójának tartása érdekében előfordul, hogy a tolmács úgy kezdi el a mondatot, hogy csak sejti, miről fog szólni a vége. Könnyebbséget jelent, hogy az élőbeszédben a mondatok összefüggnek egymással, sok az ismétlés, és ami új, az gyakran az előbbiekből következik, tehát sok minden kikövetkeztethető. Lejegyzett tolmácsszövegeknél figyelhető meg, hogy a gyakorlott tolmácsok eleve úgy fogalmaznak, hogy a mondat 'menet közben' igazítható legyen. A témában való jártasság, a felek ismerete persze szintén javít az eredményen.

A szinkrontolmácsolás jó műszaki feltételek mellett - pl. konferenciákon - úgy zajlik, hogy a beszélők mikrofont használnak (ideális esetben asztali mikrofonokat), a tolmács kabinban hallgatja fülhallgatóval, miközben mikrofonba beszél, és beszédét a konferencia-résztvevőknek rádióvevős fülhallgatóval közvetítik.

A többnyelvű konferenciákon minden nyelvnek, ergo tolmácsnak külön csatornája van.

A hallgatóság, ill. a nemzetiségek számától és a terem méretétől függően ehhez képest léteznek kompromisszumos megoldások; pl. a résztvevőknek nincs mikrofonja, csak fülhallgatója, és a tolmács valahol a terem sarkában foglal helyet.

Egyszerre figyelni és beszélni kimerítő feladat, de a tolmácsokat erre képezik ki. Természetesen a szinkrontolmácsolásnak megvannak az időbeli korlátai: kinél 2 óra, kinél 3, kinél több. Megerőltető szaknyelveknél és/vagy fontos eseményen a tolmácsok kb. 15 percenként váltják egymást. A tolmácsok hozzá vannak szokva az olyan helyzetekhez, amelyek állóképességüket próbára teszik. De mint minden agy, a tolmácsé is elfárad, pihenésre van szüksége.

Nehéz helyzetbe hozhatják a tolmácsot a rövid, de átgondolatlan reagálások hiányos mondatokban - különösen, ha olyasmiről folyik a szó, amiről jelenlévők közül a tolmács a legkevésbé tájékozott. Sajnos olykor elfelejtik, hogy a tolmácsnak meg is kell értenie a gondolatokat azok lefordításához. Puszta fordítás megértés nélkül nemigen létezik.

A konszekutív tolmácsolás kihívásai

A legtöbb üzleti tárgyaláson, de ünnepélyen, fogadáson is konszekutív tolmácsolás zajlik; a beszélő pár gondolatonként időt hagy a fordításra. Profi tolmácsok képesek akár 5 perces szövegek visszaadására is; minél járatosabbak a témában, annál hosszabbakra, de legfeljebb 8-10 percesekre. A 'hosszúszakaszos konszek' valóban embert próbáló feladat. Hogy minél kevesebb információ vesszen el, a tolmács a beszéd alatt sajátos technikával jegyzetel. Egy idő után persze a memóriabajnokok fordításának minősége is kezd alábbhagyni. Jó eredményről beszélhetünk, ha a fordítás az összes lényeges információt tartalmazza és a közlési szándék érvényesül - hogy melyik információ milyen súllyal bír, és azokhoz milyen a beszélő hozzáállása.

A konszekutív tolmácsolás akkor nehezebb a szinkronnál, ha a beszélő belefeledkezik a beszédébe, és a tolmács ódzkodik őt erre figyelmeztetni, pl. mert népesebb hallgatóság előtt állnak.

Telefonos tolmácsolás

A telefonon érintkező személyek közötti tolmácsolás nem mindig könnyű feladat. Ilyenkor a telefonkonferenciák sajátosságaiból, sőt a rossz vonalból adódó minőségi csorbát is a tolmácson kérhetik számon.

Rosszabb sávszélesség esetén a telefon- és VoIP-vonalak időnként csak egyirányú adatforgalmat biztosítanak. Azaz ha az egyik fél egy időre elhallgat, kisvártatva egyáltalán nem lesz közvetítve (a hallgatást jező háttérzaj sem). Ezt a jelenséget mindennapos Skype-hívásainkból is ismerhetjük. Ilyenkor a felek sokkal inkább csak felváltva beszélhetnek, mert közbevetéseiknek társuk többnyire nem enged teret - hiszen nem hallja. Mint minden kommunikációs eszköz sajátosságaihoz, ehhez is hozzászokhattunk, és nem hisszük társunkat erőszakosnak.

A 2010-es évek végén új szolgáltatók jelentek meg a nemzetközi piacon, akik a videotolmácsolással ellentétben, nem a laptop előtti ügyeletet várnak el dolgozóiktól, hanem telefonos készültséget. A "sima" telefonos kapcsolatok új, átgondolt szoftveres rendszerekkel bővültek, amelyek a szükséges adminisztrálás nagy részét levszik a vállunkról. Mivel a telefonos tolmácsok is fordítók, többnyire nyugodt körüölmények között éri őket a hívás; ha mégsem, és visszautasítják a megbízást, a rendszer kapcsolja a következő rendelkezésre álló tolmácsot az adott nyelvpárban. A telefonos kapcsolatok átlagos minősége is sokat javult. A kelet-európai munkavállalók korlátozásának 2011-es feloldásával és a 2015 óta tartó keleti migrációs hullámokkal járó hatalmas tolmácsolási többletigény adminisztrációs, szociális, jogi és orvosi területeken egyszerűen kikényszerítette a telefonos tolmácsolás felfejlesztését. Így az a videotolmácsolás alacsonyabb árú alternatívájaként ismét hódit.

Hogy minél jobb minőségű vonalat biztosítsanak, ami folyamatosan közvetíti mindkét fél rezdüléseit, az a telefonszolgáltatókon múlik, azaz nincs ráhatása sem a megrendelőnek, sem a tolmácsnak. Azonban utóbbi feladata a beszélők figyelmének felhívása arra, hogy az optimális eredmény érdekében hogyan kommunikáljanak. Meg kell értetni a felekkel, hogy a lehető legtömörebben, érthetően artikulálva adják elő a mondandójukat, és lehetőleg egész mondatokban beszéljenek, amelyek végére pontot is tesznek.

A Megrendelő szerepéről

Fontos, hogy Megrendelőnk ismertesse velünk az esemény körülményeit; rendezvények esetén ennek két pillére a gépelt program és a felszólalók listája. Minden egyes információval pontosabb képet nyerünk arról, hogyan készülhetünk. Ha kérés ellenére sem érkezik semmiféle írásos program, nekünk is nehezebb dolgunk lesz. Túlterheli a tolmácsot az is, ha a szerepek tisztázatlanok, ha a kommunikációs helyzet nem világos.

Amennyire megteheti, készítse fel tolmácsunkat a várható szakmai tartalmakra. Függetlenül a tolmácsolás típusától, a tolmács életét elsősorban az nehezítheti meg, ha a beszélő váratlan terminusokkal áll elő. Ezért minden tolmácsesemény előtt megkérjük a Megrendelőt, hogy küldjön meg minden tartalmi anyagot, ami a tolmácsolás során hasznos lehet; az internet korában ez legtöbbször nem okoz gondot.

Fentiek alapján irodánk ajánlása egyfajta checklistre a következő:

Tartalmi kihívások

Kényelmetlen helyzetekhez vezethet, ha a felek szerepe tisztázatlan, vagy amikor a felek valamelyike a másik fél nyelvét valamelyest beszéli, és maga is meg-megszólal idegen nyelven. Ilyenkor mérlegelni kell, hogy a tolmács megpróbálja -e visszanyerni szerepét; előfordul, hogy helyesebb nem zavarni. Náha csak "terepen" merül fel a közvetítő nélküli értekezés igénye. Ha úgy tűnik, befejezték, a tolmács indítványozhatja a kommunikációs helyzet tisztázását.

Személyügyi beszélgetéseknél a tolmácsnak könnyebbsége van, ami a szakzsargont illeti, viszont annál nagyobb lehet a stressz-terhelés. Különösen fontos minden szó hű tolmácsolása; pl. elmarasztalásait a főnök okkal teszi. Jó, ha tudja a dolgozó, hogy meddig mehet el, mielőtt még meglepetések érik. Túlkapásaikat azonban nem szerencsés egyből lefordítani. A komoly következményekkel járó kijelentéseket úgyis mindig megismétlik, többször is.

Idekívánkozik a hangsúlyozás kérdése is. Az alkalmazott abból is megérti, hogy pl. mennyire sürgős egy feladat, ha azt megismétlik, az érzelmek az eredeti szövegből is kihallhatók, a mimika, a gesztusok messzemenően interkulturálisak. A hangnem utánzása tehát szükségtelen, az ingerült hangnemé egyenesen kontraproduktív. Mindez nem jelenti azt, hogy fahangon kellene beszélni. A minden hangsúlyozást nélkülöző beszéd értelmezése is problematikus. Legjobb, ha a tolmács minden apró közlési szándékkal együtt reprodukálja a beszélgetést, ám hangsúlyozását egyöntetűen visszafogja. Tehát a sürgetésre, a megnyugtatásra, a költői kérdésekre, stb. jellemző hangsúlyok, "mini-érzelmek" jelenjenek meg, az eredetivel azonos mértékben hangsúlyozni azonban túlzás.

Ha a felek összevesznek, és egymás szavába vágnak, azzal igencsak kifáraszthatják a tolmácsot. A bíróságokon szigorú eljárásmenet és protokoll van, amit rendszerint mindenki tiszteletben is tart, de jegyzőnél - pl. hagyatéki tárgyalásokon -, munkahelyek, szervezetek belső tárgyalásain olykor elszabadulnak az indulatok. Tolmácsként a végsőkig ragaszkodni kell a forma megőrzéséhez, az udvarias megszólításokhoz és a pallérozott szóhasználathoz. Míg a szellemi fáradtság csak órák múltán ütközik ki, az érzelmi elfáradás hamar a tolmácsteljesítmény romlásához vezet. A jó hír az, hogy mint mindent, a környezet hangulataitól való függetlenséget is be lehet gyakorolni.

Társadalmunk igen összetett, akár egy több száz különböző szeletből álló torta. Párhuzamos társadalmak élnek egymás mellett úgy, hogy a saját szociális közegétől távol esőkkel kevés vagy semmilyen kapcsolatuk sincs. Ahány társadalmi réteg, annyiféle szövegkörnyezet van. Egészen más közeg egy egyházi konferencia és egy autógyár értekezlete. Többnapos esemény során a tolmács fejében éjszaka érik be a rengeteg információ; az új szavak is, de nem csak azok. A Megrendelő és a többi résztvevő szándékának, kívánságainak is le kell ülepednie. Püspökök, mérnökök, üzletemberek és sportolók nagyon eltérő módon kommunikálnak egymással és a külvilággal.

A tolmácsmegbízások 2/3-a jogi aktusokhoz köthető (bírósági, jegyzői, ügyvédi tárgyalások, hivatali nyilatkozatok, üzleti tárgyalások), előfordul az is, hogy egészségügyi segítség igénybevételéhez szorul tolmácsolásra egy külföldön rekedt személy. A tolmács tehát belelát ügyfelei életébe. A legmegtisztelőbb dolog a tolmácsszakmában az a bizalom, amit ügyfeleinktől kapunk. Igyekszünk is méltók maradni rá.

A tolmácsolás minőségének ismérvei

Ha egy költségesen megszervezett rendezvényen rossz a tolmácsolás, a kár tetemes. Hogyan kerülhető ez el?

1. Szakirányú végzettség és referencia - az adott tartalmi szakterületen való jártasság pedig a hab a tortán.

2. A tolmácsnak általában hangosnak, prezensnek kell lennie, mégsem helyezheti magát túlzottan előtérbe.

3. Néha a tolmácsra hárulnak olyan moderátori feladatok, hogy a strukturát vigyen a beszélgetésbe.

a. Saját optimális teljesítménye érdekében a tolmácsnak nagyon is feladata, hogy tolmácsolható helyzetet teremtsen, és a kimondottan rossz szöveget produkáló beszélőket figyelmeztesse.

b. Amikor olyan lehetetlen elvárással találkozik, hogy közvetítsen le egy adatokkal teletűzdelt, gyorsan elhadart szöveget, amelyről előzőleg nem kapott írásban semmit, a tolmácsnak meg kell kérnie a beszélőt, hogy lassítson.

c. Ha egy tárgyalás kezdetén nincs világos ülésrend, a tolmács rákérdezhet. A mi szempontunkból a legcélszerűbb az ha a felek elkülönülten ülnek - és mi közöttük.

4. Az egyik legalapvetőbb szabály, hogy a tolmács beszélők nyilatkozatait nem egészítheti ki, mert hallgatója azt hiheti, hogy azt is a beszélgetőpartnere mondta, és reagálhat rá. A tolmács nyelvi szolgáltató; a felmerülő kérdéseket nem maga válaszolja meg, csupán közvetíti, még akkor is, ha úgy gondolja, ismeri rájuk a választ. Ha téved, félreértések keletkezhetnek - a profi tolmács messze elkerüli ezt a veszélyt. Ez alól kivételt képeznek azok a kísérő tolmácsolások, amikor a tolmács szerepe keveredik a tanácsadóéval is, pl. mert a célszemély az idegen környezet sajátosságait nem ismeri. Mindenesetre fontos elválasztani azokat a helyzeteket, amelyekben maga a tolmács is beszélgető partner azoktól, amelyekben puszta nyelvi szolgáltató.

5. A tolmács nem avatkozhat a szolgálatait igénybe vevő közösség életébe, pl. olyan érzékenyebb szituációkban, mint amilyen egy munkaügyi tárgyalás. A felhasználóktól nem várható el, hogy a tolmácsot szakmai etikája betartásában támogassák. Előfordul például hogy az ügyfél környezetében lévő emberek faggatóznak, tudni szeretnék, mi történt a zárt ajtók mögött - ezt udvariasan, de határozottan vissza kell utasítani. A tolmács csak a Megrendelőjéhez lehet annyira lojális, hogy megosztja vele, amit maga észlelt.

Megrendelője iránti lojalitásához tartozik, hogy az üzleties helyzetekben szokásos névjegykártya-osztogatásnál a tolmács maga nem cserél kártyát az idegen felekkel, kivéve ha előzőleg négyszemközt engedélyt kért Megrendelőjétől.

6. Új helyzetekben a tolmácsolás kulcsa a felkészülés. Sokszor a tolmács előrelátására és lelkiismeretére van bízva, hogy egy adott szaknyelvből önállóan felkészüljön. Szerencsére ma már az internet segítségével akár rövid határidővel is ráhangolódhat egy új szakterületre, és megismerheti az adott nyelvezet sűrűn használt szófordulatait.

7. A tolmács legyen bizalomgerjesztő fellépésű. Ünnepélyes eseményeken, a médiában való szereplés esetén felértékelődik a jó megjelenés, és ami közszereplőktől általában elvárható: udvariasság, megfelelő nyugodtság.

8. A tolmács feladata olykor szervezési feladatokkal keveredik. Távolról érkező ügyfelek mindennapos elvárása, hogy szerezzünk ingatlanértékesítőt, foglaljunk időpontot egy ügyvédnél, rendeljünk villanyszerelőt, vagy "találjunk ki valamit estére". Itt kellő óvatosságra van szükség, mert egy nyelvi szolgáltató nem tud mindent elvégezni, és nem is kötelessége.

9. Ha egy tárgyaláson volt lehetősége jegyzetelni, vagy hangfelvételt készíteni, a tolmács akár kétnyelvű jegyzőkönyvet is készíthet - irodánk ez esetben az átlagos fordítói órabért számítja fel, ami a tolmács-órabéreknek kb. a harmada.

10. Elvárások bírósági tárgyalásokon:

Néha az ember puszta jelenléte is elegendő, tehát amikor az eseményen mégis részt vesz valaki, aki mindkét nyelvet beszéli, esetleg jártas is a témában. A tolmácsnak ilyenkor annyi a dolga, hogy minél többet megfigyel a szituációból, mert máskor talán rá lesz szükség. Előfordul az is, hogy egy másik tolmács ellenőrzésére hívják, pl. bírósági tárgyalásoknál. Puszta jelenlétével arra ösztönzi a szolgálatban lévő bírósági tolmácsot, hogy ne hibázzon az ügyfél nyilatkozatainak fordításában.

11. Mondjuk ki kereken: A tolmács a 'szükséges rossz'. Bevetése során ne hozzá kelljen alkalmazkodni, ő alkalmazkodjon. Az olyan körülmények tisztázásához, mint az utazás, ellátás és szállás, rendesen meg kell írni az ajánlatot.

II III IV

További érdekességek a német nyelvről és a fordító szakmáról

Kapcsolatfelvétel