Hívás! Skype!

Német nyelvtan: Melléknévragozás

A német nyelv második legvirulensebb témája

német melléknév ragozás

Rejtélyesek a német nyelv indokai a kommunikáció bonyolítására, de attól függően, hogy a jelzős szerkezet (melléknév + főnév) előtt milyen névmás, számnév vagy névelő áll, a melléknévragozásnak gyenge, erős és vegyes eljárásait különböztetjük meg.

Az ebből kialakuló táblázatok tanulmányozása és gyakorlása teszi ki a német nyelvtanulás 90%-át. A nem-anyanyelvi beszélők általában soha nem sajátítják el egészen, vagy nem lesznek képesek azzal a sebességgel korrektül beszélni, mint az anyanyelviek. (Egyszerűsítésül sokan egészen száműzik a részes esetet beszédükből.) Aber keine Panik! Bizalmas légkörben néhány Schnaps után az anyanyelviek is elismerik: ők sem beszélnek korrektül.

A gyenge melléknévragozás

A melléknevet akkor ragozzuk "gyengén", ha előtte állnak a...

névmások vagy az...

határozatlan számnevek.

Eset Egyes szám
Hímnem Nőnem Semleges
N
A
D
G
der alte Mann
den alten Mann
dem alten Mann
des alten Mannes
die alte Frau
die alte Frau
der alten Frau
der alten Frau
das alte Haus
das alte Haus
dem alten Haus
des alten Hauses
Eset Többes szám
Hímnem Nőnem Semleges
N
A
D
G
die alten Männer
die alten Männer
den alten Männern
der alten Männer
die alten Frauen
die alten Frauen
den alten Frauen
der alten Frauen
die alten Häuser
die alten Häuser
den alten Häusern
der alten Häuser

A gyenge ragozású melléknévre a welcher? stb. kérdő névmással kérdezünk:

Er liest jedes wichtige Buch. - Welches Buch liest er?

Az erős melléknévragozás

A melléknevet akkor ragozzuk "erősen", ha előtte...

Eset Egyes szám
Hímnem Nőnem Semleges
N
A
D
G
alter Mann
alten Mann
altem Mann
alten Mannes
alte Frau
alte Frau
alter Frau
alter Frau
altes Haus
altes Haus
altem Haus
alten Hauses
Eset Többes szám
Hímnem Nőnem Semleges
N
A
D
G
alte Männer
alte Männer
alten Männern
alter Männer
alte Frauen
alte Frauen
alten Frauen
alter Frauen
alte Häuser
alte Häuser
alten Häusern
alter Häuser

Az erős ragozású melléknévre a was für? kérdő névmással kérdezünk:

Bei solch einem schönen Wetter gehen wir spazieren. - Bei was für einem Wetter geht ihr spazieren?

Wir lesen zwei deutsche Zeitungen. - Was für Zeitungen liest ihr?

A vegyes melléknévragozás

A melléknevet akkor ragozzuk "vegyesen", ha előtte áll...

Eset Egyes szám
Hímnem Nőnem Semleges
N
A
D
G
mein alter Mann
meinen alten Mann
meinem alten Mann
meines alten Mannes
meine alte Frau
meine alte Frau
meiner alten Frau
meiner alten Frau
mein altes Haus
mein altes Haus
meinem alten Haus
meines alten Hauses
Eset Többes szám
Hímnem Nőnem Semleges
N
A
D
G
eure alten Männer
eure alten Männer
euren alten Männern
eurer alten Männer
eure alten Frauen
eure alten Frauen
euren alten Frauen
eurer alten Frauen
eure alten Häuser
eure alten Häuser
eure alten Häusern
eurer alten Häuser

A vegyes ragozású melléknévre egyes számban a was für ein? stb, többes számban a was für? kérdő névmással kérdezünk:

Wir brauchen ein neues Fahrrad. - Was für ein Fahrrad braucht ihr?

Wir brauchen keine neuen Fahrräder. - Was für Fahrräder braucht ihr?

A melléknévragozás néhány sajátossága

1. Az -el és az -er végződésű mellékneveknél az e kiesik:

2. A hoch melléknév ch hangja néma h hanggá változik, ha a végződés -e-vel kezdődik:

Das Gebäude ist hoch. - Ein hohes Gebäude verdeckte die Sonne.

3. Az idegen eredetű, színeket jelölő melléknevek ragozhatatlanok:

lila, rosa, prima

Das Mädchen hatte ein lila Band m Haar.

4. A városnevekből -er-rel képzett melléknevek ragozhatatlanok (nagy kezdőbetű!), csakúgy, mint a -lei képzős melléknevek ill. határozatlan számnevek:

Wir fahren zum New Yorker Flughafen.

Der Schweizer Käse ist weltberühmt.

Man hat vielerlei Möglichkeiten.

Mark Twain: Az a fránya német nyelv (részlet)

Nomármost nézzük csak a melléknevet. Az egyszerűség itt igazán előnyös lett volna - következésképpen a nyelv feltalálója annyira összekuszálta a dolgot, amennyire csak telt tőle. Amikor mi tulajdon felvilágosult nyelvünkön "jó barátunkról vagy barátainkról" akarunk beszélni, kitartunk egyetlen alaknál, és se bajunk, se bosszúságunk nincs vele - csakhogy a német nyelvben ez másként van ám. Amikor a német ráteszi a kezét egy melléknévre, tüstént elkezdi deklinálni, és addig deklinálja, amíg minden józan észt ki nem deklinál belőle. Pont olyan rémes, mint a latin. Azt mondja például:

EGYES SZÁM

Nominatívusz: Mein guter Freund - jó barátom 
Genitívusz: Meines guten Freundes - jó barátomnak a 
Datívusz: Meinem guten Freunde - jó barátomnak
Akkuzatívusz: Meinen guten Freund - jó barátomat

TÖBBES SZÁM

N.: Meine guten Freunde - jó barátaim
G.: Meiner guten Freunde - jó barátaimnak a 
D.: Meinen guten Freunden - jó barátaimnak 
A.: Meine guten Freunde - jó barátaimat

Mármost bízzuk csak a tébolyda várományosára, próbálja emlékezetébe vésni ezeket a variációkat, aztán meglátjuk, milyen hamar bekerül. Az ember alighanem jobban elboldogul Németországban barátok nélkül, mintha ennyi bajt vesz a nyakába miattuk. Bemutattam, milyen vesződséges eldeklinálni egy jó (hímnemű) barátot; ám ez csak egyharmada a munkának, hiszen a melléknévnek különféle más facsarulatait kell megtanulnunk, amikor a főnév nőnemű, és megint másokat, amikor semleges nemű. Mármost ebben a nyelvben több a melléknév, mint Svájcban a fekete macska, és mindet szakasztott olyan műgonddal kell deklinálni, mint a fentebb bemutatott példában. Nehéz? Fáradságos? Ezek a szavak halovány képet sem adhatnak róla. Hallottam, amint Heidelbergben egy kaliforniai diák kijelentette, hogy szívesebben deklinál, azaz hajtogat tíz korsó meleg sört, mint egyetlen német melléknevet.

E nyelv feltalálójának láthatólag gyönyörűsége telt benne, hogy a lehető legbonyolultabbá tegye. Például ha csak úgy szóba kerül egy ház, Haus, egy ló, Pferdvagy egy kutya, Hund, az ember úgy ejti ezeket a szavakat, ahogy leírtam. Igen ám, de ha datívuszban emlegeti őket, menten hozzáragaszt egy ostoba és fölösleges e-t, és úgy ejti őket, hogy HausePferdeHunde. Mivel pedig a szó végére tett e gyakran a többes számot jelzi, a kezdő nyelvtanuló valószínűleg egy álló hónapig ikrekké szaporítja a datívuszba tett kutyát, mire rájön a tévedésére; ugyanakkor sok kezdő nyelvtanuló két kutyát vásárol és fizet ki, de csak egyet kap, mivel tudatlanságában egyes szám datívuszban vásárolta az ebet, holott azt hitte, többes számban beszél [...].

További érdekességek a német nyelvről és a fordító szakmáról

Kapcsolatfelvétel