Német tolmácsolás

Tolmácsolás árak

Alapdíj (általános szöveg, Budapesten) 9.000 Ft/óra1
Aznapi megbízás alapdíj 11.000 Ft/óra1
Szaknyelvi felár - jogi, üzleti, stb.
(nehézségtől / felkészülési időtől függően)
az alapdíj 10-50%-a
Útiköltség budapesten kívül
(ha az utaztatás nem megoldható)
130 Ft/km
Tolmácstechnika
(tour-guide rendszer 1 db mikrofonos adóval és 4 db mikroportos fülhallgatóval)
20.000 Ft / alkalom

1A tolmácsolás időtartama általában a helyszínre érkezéstől a távozásig tart. Tört órák esetén negyedórás elszámolás. (Nincsenek "megkezdett órák" vagy "félnapok".) Megrendelésenként legalább 1 óra tolmácsolás díját felszámítjuk. Többnapos munka esetén a Megrendelő gondoskodik a tolmács ellátásáról és elszállásolásáról. A nevezett árak a fizetendő, bruttó árak. Fizetés számla ellenében előre utalással vagy készpénzben a helyszínen.

Ajánlatkérés

Név*
E-mail*
Telefonszám*
Szakterület
Tolmácsolás napja(i), helye(i) és időtartama(i)
Budapesten kívül: Tudja biztosítani a tolmács utaztatását?
Itt feltölthet egy dokumentumot.
A feladat leírása (esemény körülményei, program, előadók és hallgatóság nyelve, létszáma, stb.), webcím, ami segítheti a felkészülést.

Adatait nem szolgáltatjuk ki harmadik félnek. Hírlevelünk nincs.

Tippek Megrendelőknek

A rendezvény külső körülményeinek (időtartam, szakterületek, előadók, hallgatóság létszáma, nemzetisége) ismerete nélkül szakszerű fordítóiroda ajánlatot sem ad. Komolyabb rendezvények esetében ennél is többet kell tudnunk. A megfelelő minőségű nyelvi közvetítéshez nem elég a nyelvtudás meg a gyorsan pergő nyelv; a tolmácsnak értenie is kell, ki mire gondol. Ezért szükséges előre tudnia, miről lesz szó. A sikeres tolmácsolás létfontosságú eleme a felkészülés. Ehhez minden írásban vagy más formában rögzített segédanyag (beszédek, felszólalók neve, rövidítések jegyzéke) fontos lehet.

Bizalmas üzleti vagy bírósági tárgyalásoknál szoktunk találkozni azzal a kontraproduktív nézettel, hogy a tolmácsot szükségtelen mindenbe beavatni, hisz "az ő feladata csak a fordítás". Ó, hát persze. Ez működne is, amennyiben minden nyelv teljesen azonosan lenne felépítve, minden szófordulatnak lenne egy azonos szavakból álló párja, azaz világszerte mindent ugyanúgy fejeznének ki. Akkor valóban elég lenne elvégezni a lexikai cseréket és kész.

Aki használt már gépi fordítót, vagy akár csak egyetlen nyelvórát vett már életében, tudja, hogy a fordítás másról szól.

A többieknek kell ilyen esetekben érvelnünk: a tolmács legkésőbb a tárgyaláson úgyis birtokába jut a féltett információknak.

Nem várható el mindenkitől, hogy vakon megbízzon egy ismeretlenben, de éppenséggel meg lehet küldeni a dokumentumokat a kritikus adatok kitakarásával is. A tolmács titoktartási kötelezettségét Adatvédelmi Nyilatkozatunk 3. pontja rögzíti.

Üzleti tárgyalásokon, amikor nagyon sok múlhat a tárgyalási technikán, kifejezetten előnyös, ha a tolmács is tisztában van vele, melyik oldalon mi számít soknak, mi kevésnek, mi minden van a ’tarsolyban’, melyek a minimálisan elérendő célok. A nyelvi közvetítő bevonását annyival letudni, hogy „csak fordítsa pontosan, amit mondok”, kész öngól.

Esetenként a valóságban előadói feladatokat álcáznak tolmácsolási megbízásnak. Ezzel önmagában nincs semmi baj, mert tolmácsaink profi előadók, a felkészülésre fordítandó időt pedig árképzésünkben figyelembe vesszük. Ezek a feladatok csak azért lehetnek aggályosak, mert ha a tolmács be is gyakorolja az előadandókat, a hallgatóság kérdéseire nem lehet felkészülve. Ezért tisztázni kell, nemcsak a Megrendelő, hanem még a prezentáció kezdetén a hallgatóság felé is, hogy ki fog kérdéseikre válaszolni. A Megrendelő és a tolmács közötti előzetes egyeztetés tehát itt is alapvető.

Tehát ne sajnáljuk az időt a tolmáccsal való egyeztetésre, beszéljünk neki a helyzetről, vonjuk be abba is, amit külsősként nem tudhat! Segítsünk neki, hogy segíthessen!

A tolmácsolás típusai

Konszekutív tolmácsolás

A tolmácsolás nem a beszéddel egyidejűleg történik, hanem tartalmi egységenként, gondolatonként. A beszélő szüneteket hagy a tolmácsolásra. A nagy kérdés itt mindig: Mekkora legyen – lehet – a gondolati egység, milyen hosszú, mennyire tartalmas. Erre a szaknyelviség, a tolmács szaknyelvi jártassága, a beszélő és a tolmács kapcsolata adják a választ. A gyakorlatban a mondatról-mondatra haladástól egészen a 10 perces blokkok összefoglaló tolmácsolásáig terjed a skála. A hosszabb gondolati egységek rögzítéséhez a tolmács általában jegyzetel (a szakmában erre sajátos jegyzetelés-technika alakult ki). A konszekutív tolmácsolás az előadást megnyújtja; nem a duplájára, mert a tolmács tömörít; kb. másfélszeres időtartammal érdemes számolni.

Konszekutív tolmácsolással találkozunk, amikor kétnyelvű közönségnek tartanak előadást, azaz fogadásokon, avatókon, ünnepségeken, de bírósági tárgyalásokon (ahol mindent jegyzőkönyveznek), sajtótájékoztatókon, termékprezentációkon vagy külföldről meghívott szakértők előadásain is.

A konszekutív tolmácsolás nehezebb a szinkrontolmácsolásnál, mert jobban megköveteli a tartalmak megértését, és az emlékezetet is jobban igénybe veszi.

Szinkrontolmácsolás

Szinkrontolmácsolásnál a célszöveg a forrásszöveggel egy időben hangzik el. A tolmács néhány szótól kb. 1 mondatig terjedő késéssel követi a beszélőt. Tehát az éppen elhangzó szöveget értelmezi, közben a korábban elhangzottakat fogalmazza és realizálja. A képesség fejlesztésére a formális oktatás kínál lehetőségeket, de többnyire azok szinkrontolmácsolnak, akik „ilyennek születtek”.

A szinkrontolmácsolás szituációtól függő speciális esetei:

Fülbesúgó tolmácsolás

Fülbesúgó tolmácsolást akkor alkalmazunk, amikor egy rendezvényen a hallgatóságból csak 1 személy szorul tolmácsolásra. A tolmács közvetlenül a vendég mellett ül, és az előadással szinkronban tolmácsol. Megfelelő ültetéssel két embert még ki lehet szolgálni íly módon, többnél azonban már technikára van szükség; mikroportos headsetekre.

Konferenciatolmácsolás

A konferenciákon sok személy szorul szinkrontolmácsolásra. Ideális esetben a tolmács hangszigetelt fülkében ül, az előadó beszédét fejhallgatóból hallgatja, és mikrofonba beszél, amelyet rádióadó továbbít a teremben használt mikroportok felé, amelyeket kis fülhallgatókkal használnak a résztvevők.

Médiatolmácsolás

Olyan szinkrontolmácsolás, melyre élő televíziós adások, sajtókonferenciák, interjúk alkalmával van szükség. Ideális esetben a médiatolmács hangszigetelt fülkében foglal helyet, a beszélőket monitoron figyelve.

Kísérő tolmácsolás

A kísérő tolmácsolás idegenvezetői, tolmács- és hostess-szakmai elvárásokat ötvöz. Kísérő tolmácsolásról beszélünk, amikor a tolmács a külföldi vendéget annak látogatása egész tartama alatt, többféle helyzetben támogatja nyelvi szolgáltatásaival (hol konszekutív, hol szinkrontolmácsolással, hol pedig írásbeli fordítással), úgymint:

  • a vendég reptéren / pályaudvaron történő fogadása
  • szállásra való bejelentés
  • tárgyalások tolmácsolása
  • idegenvezetés
  • szervezési feladatok, pl. időpont-egyeztetés, a szállás- / repülőjegy-foglalás ellátása
  • a vendég bármilyen egyéni óhajának megvalósítása
Ajánlatkérés Árak