Hívás! Skype!

Blog

Érdekességek a szakmáról

Off-topic: Posztok, levlisták, chat: Hogyan kerülhető el a vérfürdő?

Írta: Admin Dátum: 2017.02.17.

Az okostelefon megvásárlása után a felhasználó heteken belül az állandó információ-megosztás állapotában találja magát. Okos eszközeink lassan több simogatást kapnak, mint embertársaink.

Német frazeológiák és magyar megfelelőik

Írta: Admin Dátum: 2017.01.23.

Sok frazeológia (és közmondás) az egész kultúrkörre jellemző, de vannak nemzet-specifikusak is. A frazeológia a kultúra nívós márkajelzése a kommunikáción.

Skype-tolmácsolás

Írta: Admin Dátum: 2015.12.26.

Videotolmácsolának (vagy Skype-tolmácsolásnak) nevezzük az internetes (VoIP-) technológia segítségével, audio- és videoátvitellel történő szóbeli nyelvi közvetítést, ami a tolmács és akár több, távoli tárgyaló fél segítségével történhet.

Ingyenes online német szótárak és fordítók

Írta: Admin Dátum: 2014.07.10.

Míg korábban a fordítók polcán vaskos kötetek sorakoztak, mára mindent eluraltak a képernyőn használható eszközök. Az általunk ajánlott két ingyenes online szótár pedig...

A nyelvről és a néplélekről

Írta: Admin Dátum: 2016.02.19.

A német legszívesebben mindent főnevekkel írna le, és semmit nem szeret, ami nem olyan konkrét, mint a dolgok, amik a világ tetejétől az aljáig birtokviszonyok hierarchikus láncolatába illeszkednek.

A német legvirulensebb témája: A főnevek neme

Írta: Admin Dátum: 2015.11.08.

A német észjárás rendkívüli módon tiszteli a tárgyakat és az elvont fogalmakat. Azzal, hogy a németben minden főnév nagybetűvel írandó, nem is lenne semmi gond - istenkém, most kinek nincs valamilyen fétise?

A német második legvirulensebb témája: A melléknévragozás

Írta: Admin Dátum: 2015.11.09.

Rejtélyesek a német nyelv indokai a kommunikáció bonyolítására, de attól függően, hogy a jelzős szerkezet (melléknév + főnév) előtt mi áll (milyen névmás, számnév, ill. névelő), a melléknévragozásnak gyenge, erős és vegyes eljárásait különböztetjük meg.

A tolmácsolás kihívásairól

Írta: Admin Dátum: 2013.09.23.

Tolmácsot leggyakrabban jogügyletek tárgyalásaira, üzleti tárgyalásokra és orvosi konzultációkra, vagy hasonló helyzetek telefonos intézéséhez rendelnek. A sokféle helyzet a kiváló képességeken kívül megkívánja a szakma ajánlásainak ismeretét.

Az IT-fordításról

Írta: Admin Dátum: 2012.04.07.

A laikusok nevetni fognak: Nem mindent lehet lefordítani anélkül, hogy értenénk. Az egyik ilyen terület az informatika.

Kapcsolatfelvétel