Hívás! Skype!

Német nyelvtan: A főnevek neme

A német nyelv legvirulensebb témája

der die das

A német észjárás rendkívüli módon tiszteli a tárgyakat és az elvont fogalmakat.

Azzal, hogy a németben minden főnév nagybetűvel írandó, nem is lenne semmi gond - istenkém, most kinek nincs valamilyen fétise? Azonban - mint az indoeurópai nyelvekben általában - a német főnevek nemi identitással is rendelkeznek. Hogy az élettelen dolgok vagy elvont fogalmak kisfiúk vagy kislányok lehetnek, még meg tudnánk szokni.

Csakhogy. A németben. A dolgoknak. 3 neme is lehet.

Az, hogy ezt a harmadik nemet semlegesnek nevezik, a vele való adminisztrálást semmivel sem csökkenti.

Tudni szeretnék, hogy mi a haszna főnevek nemekbe sorolásának?

Igen! - kiáltanak fel most Önök - Mondja el nekünk, mindig is szerettük volna tudni! - húzkodják ingünket gyermeki izgalommal - Mi a haszna? - lelkendeznek csillogó szemekkel - Mi a haszna, mi a haszna, árulja el!!

A kijózanító válasz erre:

Semmi.

Nincs haszna. Léteznek két névelővel és kettős jelentéssel rendelkező főnevek, de egyébként a nemekkel csak a munka van, mert a névszókat így nemcsak számban és esetben, hanem nemben is egyeztetni kell.

A nonpluszultra az, hogy attól függően, hogy a jelzős szerkezet előtt mi áll, a melléknévragozásnak gyenge, erős és vegyes eljárásait különböztetjük meg; erről bővebben ezen a linken olvashat.

Ennek az oktalan bürokráciának van még egy olyan kellemetlen vonzata, hogy amikor a beszélő menet közben meggondolja magát, és egy sorban következő főnevet másikra cserélne (néha mindenki újragondolja mondatai egyes részeit), ha az történetesen másik nemű, akkor az egész névelőből plusz melléknevekből álló konstrukciót ismételheti megfele.

Azaz a nyelvtani nem és szövődményei csak a hibalehetőségeket gyarapítják.

A tartalmakat, a jelentésárnyalatok skáláját nem.

Sok német ajkú barátunk remekül szórakozik azon, hogy hasztalanul komplikált nyelvüket a külföldiek helytelenül beszélik. (ld. "Deutsches Welle Polen")

De mivel nyelvet forradalommal még sosem döntöttek meg, az alábbiakban közöljük a német főnevek nemének szabályait és kivételeit, valamint ezen a linken a melléknévragozás szabályait.

Autista embertársainknak jó szórakozást, a többieknek sok kitartást kívánunk!

Hímnemű főnevek: Jelentés szerint

Kivételek

hímnemű élőlények

der Mann, der Vater, der Hahn

napok, hónapok, évszakok és égtájak

der Montag, der Januar, der Frühling, der Norden

die Woche, das Jahr

kőzetek

der Stein, der Granit

die Kreide

csapadékok, szelek

der Schnee, der Regen, der Föhn

die Bora

autómárkák

der Volkswagen, der Ford

Hímnemű főnevek: Végződés szerint

Kivételek

AND
ANT
ÄR
AST
ENT
EUR
IER
IST
OPH
OR

der Konfirmand, der Proband
der Spekulant, der Garant
der Revolutionär, der Aktionär
der Kontrast, der Enthusiast
der Kontinent, der Präsident - kivétel: das Talent
der Spediteur, der Ingenieur
der Offizier, der Kavalier
der Germanist, der Sozialist
der Philosoph
der Lektor, der Korrektor

EE

der Kaffee, der Tee, der See, der Schnee, der Klee

EL

der Nagel, der Giebel, der Hebel, der Hobel, der Rüssel

die Achsel, die Bibel, die Fabel, die Vokabel, die Nadel, die Tafel, die Angel, die Kugel, die Regel

das Bündel, das Segel, das Übel, das Rätsel, das Mittel, das Drittel, das Viertel, das Fünftel

EN

der Faden, der Wagen, der Ofen, der Streifen, der Tropfen

das Becken, das Kissen, das Laken, das Leben, das Wesen, das Zeichen

ER, LER, NER

der Wecker, der Bäcker, der Lehrer
der Künstler, der Angler, der Hochstapler
der Gärtner, der Lügner

továbbá: der Hammer, der Kummer, der Acker, der Finger

die Ader, die Dauer, die Mauer, die Trauer, die Leber, die Feder, die Faser, die Feier, die Folter, die Nummer, die Oper, die Ziffer

das Alter, das Fenster, das Wasser, das Fieber, das Kloster, das Lager, das Messer, das Wunder, das Zimmer

IG, ICH, LING

der Honig, der Essig, der Käfig, der König,
der Rettich, der Pfirsich, der Kranich, der Teppich
der Lehrling, der Säugling, der Sonderling, der Fremdling

die Reling

US

der Kommunismus, der Kapitalismus

M

der Atem, der Arm, der Darm, der Damm, der Kamm, der Schlamm, der Schwamm, der Gram, der Kram, der Baum, der Raum, der Saum, der Schaum, der Halm, der Helm, der Film, der Leim, der Reim, der Dom, der Strom, der Ruhm, der Sturm, der Wurm

die Form, die Norm, die Scham

das Gram, das Lamm, das Programm, das Heim

latin -um végződésű szavak: das Universum

görög -em végződésű szavak: das System

S

der Schnaps, der Knicks

gyenge és erős igékből származó főnevek

der Tanz, der Schmutz, der Plan, der Preis

der Befehl, der Beginn, der Biß, der Band, der Bund, der Bruch, der Drang, der Schreck, der Schritt, der Tritt

igekötőkkel is: der Verband, der Verstand, der Vertrag

das Ding, das Band (szalag)

Nőnemű főnevek: Jelentés szerint

Kivételek

nőnemű élőlények

die Tochter, die Frau, die Dame, die Kuh

das Weib, das Mädchen, das Fräulein, das Huhn, das Mannequin
der Backfisch

számjegyként álló tőszámok

die Null, die Eins, die Fünf

sok folyónév

die Donau, die Elbe, die Weser, die Theiß, die Oder

der Main, der Rhein, der Po

sok fa- és virágnév

die Rose, die Eiche

Nőnemű főnevek: Végződésük szerint

Kivételek

E

die Erde, die Grube, die Hilfe, die Komödie, die Partie, die Sonne, die Sprache

EI
HEIT
KEIT

die Konditorei, die Bäckerei, die Lauferei
die Krankheit, die Gelegenheit
die Möglichkeit, die Billigkeit

SCHAFT

die Freundschaft, die Gesellschaft

UNG

die Heizung, die Wohnung, die Übung

IN

die Freundin, die Lehrerin

T/D (egyszótagú főnevek)

die Acht, die Nacht, die Wacht, die Wucht, die Brust, die Bucht, die Frucht, die Fracht, die Furcht, die Welt, die Jagd

der Bericht, der Dienst, der Draht, der Durst, der Monat, der Ort, der Rat, der Schacht, der Staat, der Verlust

das Amt, das Bett, das Blatt, das Boot, das Haupt, das Wort, das Blut

idegen eredetű képzővel képzett főnevek:
AGE (francia)
ÄT (latin)
ANZ (latin)
ENZ (latin)
EUSE (francia)
ESSE (francia)
IK (görög)
ION (latin)
ITIS (latin)
UR (latin)


die Etage, die Spionage, die Gage
die Mentalität, die Universität, die Normalität
die Kulanz, die Redundanz, die Resonanz
die Differenz, die Koherenz, die Kadenz
die Friseuse, die Masseuse
die Delikatesse, die Hornisse
die Politik, die Technik
die Nation, die Migration, die Station
die Bronchitis, die Meningitis, die Enteritis
die Politur, die Klaviatur, die Kultur, die Diktatur

Semleges főnevek: Jelentésük szerint

Kivételek

fiatal élőlények

das Kind, das Küken, das Kalb

hím- és nőnemű élőlények közös neve

das Rind, das Schwein

települések és világrészek neve jelzős szerkezetekben das alte Rom, das heutige Asien
a legtöbb országnév das schöne Italien

-ei végződésű országnevek: die Türkei, die Mongolei, die Slowakei

die Schweiz

minden ami Union, Republik, Staaten, pl. die Deutsche Bundesrepublik, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten von Amerika

Semleges főnevek: Végződésük szerint

Kivételek

CHEN

das Hünchen, das Mädchen, das Häuschen

EM (a görögből)

das Problem, das System

ET
ETT

das Paket
das Menüett, das Lazarett

LEIN

das Tischlein, das Fräulein, das Vöglein

MA (a görögből)

das Klima, das Thema

MENT

das Sakrament, das Firmament, das Parlament, das Regiment

NIS

das Bedürfnis, das Hindernis, das Gefängnis, das Ereignis

die Kenntnis, die Erknentnis, die Erlaubnis, die Finsternis

SAL

das Scheusal, das Schicksal

die Drangsal, die Trübsal

TUM képzős főnevek nagy része

das Eigentum

der Reichtum, der Irrtum

UM

das Gymnasium, das Museum, das Quantum

GE-

das Gefühl, das Getränk, das Gehör, das Geweine

der Gebrauch, der Gedanke, der Geruch, der Geschmack, der Gewinn

die Geburt, die Geschichte, die Gestalt

a legtöbb francia jövevényszó

das Dragee, das Gelee, das Hotel, das Hospital, das Klischee, das Kupee, das Modell, das Restaurant

der Kaffee, der Tee, der Teint, der Waggon

die Allee, die Armee, die Idee, die Bouillon, die Saison

Azonos alakú, különböző nemű eltérő jelentésű főnevek

der Band
das Band
kötet
szalag
der Bulle
die Bulle
bika
bulla
der Bund
das Bund
szövetség
köteg, nyaláb
der Flur
die Flur
előszoba, folyosó
mező
der Erbe
das Erbe
örökös
örökség
der Heide
die Heide
pogány
puszta
der Gehalt
das Gehalt
tartalom
fizetés
der Hut
die Hut
kalap
oltalom
der Kaffe
das Café
kávé
kávéház
der Kiefer
die Kiefer
állkapocs
fenyő
der Militär
das Militär
katona
hadsereg
der Kunde
die Kunde
vevő, ügyfél
hír
der Positiv
das Positiv
alapfok
pozitív
der Leiter
die Leiter
vezető
létra
der Reis
das Reis
rizs
oltóág
der See
die See

tenger
der Schild
das Schild
pajzs
cégtábla
der Weise
die Weise
bölcs
mód, dallam
der Tau
das Tau
harmat
hajókötél
die Mark
das Mark
márka (pénzegység)
csont(velő)
der Tor
das Tor
balga, bolond
kapu
die Steuer
das Steuer
adó
kormány (járművön)
der Verdienst
das Verdienst
kereset
érdem

Német nyelvtan: A főnevek ragozása

Egyes szám

Eset Hímnem Nőnem Semleges
N der Vater
ein
die Mutter
eine
das Kind
ein
A den Vater
einen
die Mutter
eine
das Kind
ein
D dem Vater
einem
der Mutter
einer
dem Kind
einem
G des Vaters
eines
der Mutter
einer
des Kindes
eines

Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semleges
N die Väter die Mütter die Kinder
A die Väter die Mütter die Kinder
D den Vätern der Müttern den Kindern
G der Väter der Mütter die Kinder

A hímnemű és a semleges főnevek egyes számú birtokos esetének ragjai: -s

-es rag járul a következő főnevekhez:

Az -us és az -os képzős főnevek egyes szám birtokos esetben nem kapnak ragot (pl. das Epos - des Epos).

Az "n" ragozású hímnemű főnevek

Eset Egyesszám Többesszám
N der Mensch
ein
die Menschen
A den Menschen
einen
die Menschen
D dem Menschen
einem
den Menschen
G des Menschen
eines
der Menschen

Gyakori "n" ragozású hímnemű főnevek

Az -e végződésű hímnemű főnevek többsége

der Affe des Affen der Held des Helden
der Bär des Bären der Herr des Herren
der Bauer des Bauern der Junge des Jungen
der Bote des Boten der Kamerad des Kameraden
der Bulle des Bullen der Knabe des Knaben
der Erbe des Erben der Kollege des Kollegen
der Fürst des Fürsten der Löwe des Löwen
der Graf des Grafen der Mensch des Menschen
der Hase des Hasen der Nachbar des Nachbarn
der Heide des Heiden der Prinz des Prinzen
der Narr des Narren der Riese des Riesen
der Neffe des Neffen der Soldat des Soldaten
der Ochse des Ochsen der Zeugen des Zeugen
der Pate des Paten

Minden -and, -ant, -ent, -ist végződésű hímnemű főnév

der Doktorand des Doktoranden der Präsident des Präsidenten
der Elefant des Elefanten der Idealist des Idealisten

Többnyire foglalkozást jelölő, görög eredetű főnevek

der Architekt des Architekten der Katholik des Katholiken
der Automat des Automaten der Monarch des Monarchen
der Biologe des Biologen der Philosoph des Philosophen
der Fotograf des Fotografen

Kivételt képeznek azok az -e-re végződő főnevek, amelyek egyes szám birtokos esetben -ns végződést kapnak

der Buchstabe des Buchstabens der Glaube des Glaubens
der Drache des Drachens der Haufe des Haufens
der Friede des Friedens der Name des Namens
der Funke des Funkens der Same des Samens
der Gedanke des Gedankens der Wille des Willens

A semleges Herz főnév

N

A

D

G

das Herz das Herz dem Herzen des Herzens

Mark Twain: Az a fránya német nyelv (részlet)

Minden főnévnek nyelvtani neme van, de a nemek megoszlásában nincs se értelem, se rendszer, így aztán minden egyes főnévnek a nemét külön-külön be kell biflázni. Más módszer nincs. Ehhez viszont az embernek olyan emlékezőtehetsége legyen, mint egy kalendáriumnak. Németül egy ifjú hölgynek nincs neme, a marharépának viszont van. Gondoljuk csak meg, micsoda eltúlzott tiszteletre mutat ez a répa, és micsoda goromba tiszteletlenségre a lány iránt!

Egy kis ízelítő a német nyelvtani nemekből: a fa hímnemű, a bimbója nőnemű, a levelei semleges neműek; a lovaknak nincs nemük, a kutyák hím-, a macskák nőneműek, természetesen a kandúrokat is beleértve; az ember szája, nyaka, keble, könyöke, ujja, körme, lába és teste hímnemű, a feje pedig vagy hím-, vagy semleges nemű aszerint, hogy melyik szót választja rá, és nem aszerint, hogy milyen nemű az illető, aki a nyakán viseli - mert Németországban minden nőnek vagy férfifeje, vagy nem nélküli feje van; az ember orra, ajka, válla, melle, keze és lábujja nőnemű, míg a hajának, a fülének, a szemének, az állának, a lábszárának, a térdének, a szívének és a lelkiismeretének semmiféle neme nincsen. Amit a nyelv feltalálója a lelkiismeretről tudott, azt valószínűleg hallomásból szedte össze.

A fenti boncolás után az olvasónak be kell látnia, hogy Németországban a férfi ugyan férfinak tarthatja magát, mihelyt azonban alaposabban megvizsgálja a dolgot, óhatatlanul kételkednie kell ebben és ráébrednie a keserű igazságra, miszerint csak holmi fölöttébb nevetséges keverék; és ha végül azzal a gondolattal próbálná vigasztalni magát, hogy ennek a gezemicének legalább egyharmadában mégis megbízhat, mert az férfias és hímnemű, reményeit menten elhervasztja a megalázó felismerés, hogy tudniillik e tekintetben semmivel sincs jobban eleresztve, mint hazájának bármelyik asszonya vagy tehene.

Az igaz, hogy a nyelv feltalálójának valamely elnézése folytán az Asszony németül is nőnemű, de a Feleség (Weib) már nem - ami igazán sajnálatos. A német nyelvtan szerint a hal hímnemű, a pikkelye nőnemű, de a halaskofa se ez, se az. A feleséget nem nélkülinek nyilvánítani öreg hiba, de a túljellemzés alighanem még rosszabb. A német úgy emlegeti az angolt, hogy Engländer; ha meg akarja változtatni a nemét, hozzácsapja, hogy -in; ez jelenti az angol nőt: Engländerin.

[...]

Nos, mondjuk, hogy a nyelvtanuló már bebiflázta nagy csomó főnév nemét - a nehézségeknek azonban még korántsem ért végére. Egyszerűen képtelen rábeszélni a nyelvét, hogy különféle dolgokat nőnek vagy férfinak emlegessen, mikor világéletében megszokta, hogy ezek semleges tárgyak. Valahányszor megfogalmaz magában egy német mondatot, megfelelő helyükre illesztgetve a nőnemű és hímnemű dolgokat, mire összeszedi a bátorságát, hogy ki is mondja, már nem ér az egész semmit - abban a pillanatban, ahogy megszólal, nyelve rátér a megszokott csapásra, és a gondosan kidolgozott hím- és nőnemű alakokból csupa semleges lesz.

További érdekességek a német nyelvről és a fordító szakmáról

Kapcsolatfelvétel