Hívás! Skype!

Adatkezelési tájékoztató

1. Definíciók

 • személyes adat: olyan információ, amely alapján valaki beazonosítható (pl. név, e-mail cím, vagy az általa használt eszköz IP-címe)
 • érintett: szolgáltatásunk iránt érdeklődő magánszemély vagy vállalkozás, ügyfél, vagy a Fordítóiroda munkatársa
 • adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza
 • adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (pl. a fordítást vagy a könyvelést elkészítő személy vagy vállalkozás)
 • al-adatfeldolgozó: az adatfeldolgozó alvállalkozója (pl. egy egyéni vállalkozó fordító)

2. Alaptétel

Az alábbi a személyes adatok nyerésének, feldolgozásának és felhasználásának módjáról, terjedelméről és céljáról szóló adatvédelmi nyilatkozat csak a weboldalunk, a http://nemet-fordito-tolmacs.eu lapjaira vontakozik. Amennyiben Ön linkeken más weboldalakra irányítódna át, adatainak kezeléséről a mindenkori üzemeltetőnél tudakozódhat.

3. Titoktartás

A Német fordító- & tolmácsiroda minden, a Megrendelőtől beszerzett adatot (űrlapokon megadott adatokat, a weboldalunkon feltöltött vagy e-mailben megküldött dokumentumokat, az ügyfeleinkkel történő elektronikus levelezést) bizalmasan kezel, és csak abban az esetben és olyan mértékben továbbít harmadik félnek, amennyiben az a Megrendelő által rábízott feladat (pl. fordítás, lektorálás, feliratozás hangalámondás vagy kiadványszerkesztés) elvégzéséhez okvetlenül szükséges, valamely jogi kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. számlázás, könyvelés) vagy ha a folyamatainak szervezéséhez szükséges (mint amilyen adatbázisának biztonsági másolata).

Adatairól évente kétszer biztonsági mentés készül - ameddig nem kéri adatai elfelejtését. Adataihoz kizárólag az arra jogosult projektmanager, fordítók és adatkezelő alvállalkozók férhetnek hozzá olyan mértékben, amennyiben az megrendelésének teljesítéséhez szükséges. A megrendelések lebonyolításához átadott, ill. a teljesítésük során keletkezett anyagok és kapcsolódó dokumentáció kezelésére vonatkozóan az ISO 17100:2015 szabvány irányelveit követjük.

4. Kinek adhatunk át adatokat a munkavégzés során?

5. A fordítóiroda mint adatkezelő

5.1. Milyen személyes adatokat kérhetünk ügyfeleinktől?

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • számlázási adatok (név, adószám, cím)

5.1.1. Milyen céllal kezelhetjük ezeket?

A nevezett adatok mindegyikét elsősorban a szerződés-teljesítés jogalapján kezelhetjük, kapcsolattartásra és egyeztetésre használjuk az ajánlatadástól a számlázáson át a teljesítésig, majd jövendő projektjeinek gyorsabb lebonyolítása érdekében megőrizzük. Ezen felül jogos érdekünk érvényesítéséhez használhatjuk adatait. Adatainak minden további felhasználásáról előzetesen tájékoztatjuk, és hozzájárulását kérjük.

5.1.2. Ki férhet hozzá adataihoz?

Adataihoz a Német fordító- & tolmácsiroda projektmanagerei, egy részükhöz a fordításukkal megbízott fordító(k), más részükhöz a szamlazz.hu rendszeren keresztül könyvelőnk férhet hozzá. Hozzáférés engedélyezésénél mindenkor szem előtt tartjuk az adattakarékosság elvét.

5.1.3. Meddig őrizzük meg adatait?

Minden tervezett vagy megvalósult projekthez kapcsolódó adatot 5 évig megőrzünk - ha Ön előbb nem él elfelejtéshez való jogával.

5.1.4. Milyen jogai vannak ügyfeleinknek?

 • tájékoztatást kérni általunk kezelt adatairól, a tárolás és hozzáférés körülményeiről
 • adatait (dokumentumait) átadás után is lekérni
 • tiltakozni jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen
 • kérnie minden adatának törlését

Ha adatkezelésünk kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul - pl. minden szolgáltatásunkról, a cégünkről szóló tájékoztatók fogadása e-mailben, úgy ezt a hozzájárulást egy e-mail küldésével vagy postai úton bármikor visszavonhatja.

5.2. Milyen személyes adatokat kérhetünk munkatársunktól, alvállalkozónktól?

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • számlázási adatok (név, adószám, cím)
 • szakterület(ek)
 • szakmai képzettséget és tapasztalatot igazoló iratok

5.2.1. Milyen céllal kezelhetjük ezeket?

A fenti adatokat elsősorban a szerződés-teljesítés jogalapján kezelhetjük, kapcsolattartásra és egyeztetésre használjuk a kapcsolatfelvételtől az utolsó közös projektünk lezárásáig - ezt követően esetleges jogi kötelezettségeink teljesítése miatt még őrizhetjük. Ezen felül jogos érdekünk érvényesítéséhez használhatjuk adatait. Ide tartozik alvállalkozói adatbázisunk fejlesztése és a pályázatokon való részvétel, mindannyiunk fejlődését szem előtt tartva. Adatainak pályázati anyagban szerepeltetéséről és minden további felhasználásáról előzetesen tájékoztatjuk, és ezekhez hozzájárulását kérjük.

5.2.2. Ki férhet hozzá adataihoz?

Adataihoz a Német fordító- & tolmácsiroda projektmanagerei, más részükhöz a szamlazz.hu rendszeren keresztül könyvelőnk férhet hozzá. A tolmács kollégák kapcsolattartáshoz szükséges adatait (név és telefonszám) megosztjuk a megrendelőnkkel az esemény előtt, hogy a helyszínen már közvetlenül tudjanak kommunikálni. Hozzáférés engedélyezésénél mindenkor szem előtt tartjuk az adattakarékosság elvét.

5.2.3. Meddig őrizzük meg adatait?

A magyar törvények és szabályozás értelmében minden megrendelés pénzügyi adatait 8 éven át kell őriznünk. A fordítói piacra szabott ISO-szabványok betartásával azonban azt vállaltuk, hogy minden megrendeléshez kapcsolódó adatot 10 éven át őrzünk - a lehető legnagyobb biztonságban.

5.2.4. Milyen jogai vannak munkatársunknak, alvállalkozónknak?

 • tájékoztatást kérni általunk kezelt adatairól, a tárolás és hozzáférés körülményeiről
 • adatait (dokumentumait) átadás után is lekérni
 • tiltakozni jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen
 • kérnie minden adatának törlését

Kizárólag személyes hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy e-mail küldésével vagy postai úton.

6. A fordítóiroda mint adatfeldolgozó

Ha Ön fordítási, lektorálási, feliratozási, kiadványszerkesztési vagy egyéb feladatok elvégzésére kér bennünket, akkor a feldolgozandó dokumentumok és file-ok vonatkozásában a Német fordító- & tolmácsiroda adatfeldolgozói szerepbe lép. Ezek adatkezelési jogaival Ön rendelkezik, felhasználási céljait Ön határozza meg, az adatvédelem felelősségében pedig osztozunk Önnel. Minden fordítandó dokumentumot és file-t a személyes adatok védelméről szóló mindenkori törvénynek, szabályzásnak és legjobb gyakorlatnak megfelelően kezelünk.

6.1. Ki férhet hozzá adataihoz?

Az átadott anyagokkal elsősorban projektmanagereink kerülnek kapcsolatba, és ők a nyelvi, kiadványszerkesztési vagy más szakfeladatok elvégzéséhez a szükséges mértékben bevonhatnak a folyamatba munkatársat vagy alvállalkozót. Utóbbiakkal titoktartási szerződést fogadtatunk el; adatvédelmi szempontból al-adatfeldolgozói szerepet töltenek be. A ránk bízott feladatok elvégzését követően az elkészült anyagokat az Ön e-mail címére továbbítjuk, vagy e-mail címére továbbított linkkel adunk lehetőséget Önnek az anyagok saját tárhelyünkről való letöltésére. Személyes átvétel esetén csak akkor adjuk át az elkészült anyagokat, ha megbizonyosodtunk arról, hogy az átvevő a Megrendelő nevében jár el.

6.2. Meddig őrizzük meg adatait?

Amennyiben szolgáltatást rendel tőlünk, azzal egyúttal kifejezi azon jogos érdekét, hogy rendelkezésre álló információink alapján a lehető legelőnyösebb ajánlatot adjuk minden megkeresésekor. Ehhez felhasználhatjuk az általunk Önnek készített korábbi fordításokat, pl. hogy megbecsüljük egy még félkész vagy kézírásos forrásanyag terjedelmét, szaknyelviségét. A fordítói piacra szabott ISO-szabványok betartásával azt vállaltuk, hogy minden megrendeléshez kapcsolódó adatot 10 éven át megőrzünk - a lehető legnagyobb biztonságban.

7. A fordítóiroda mint adatkezelő és -feldolgozó adatai

adatvédelem

Adataival vagy azok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel vagy kéréseivel e-mailben vagy postán (mindenképpen írásban) veheti fel velünk a kapcsolatot. Ha úgy érzi, munkatársunk nem tud kielégítő válasszal szolgálni vagy hogy adatai nincsenek biztonságban, kifogásaival közvetlenül az illetékes hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

8. Sütik használata

A Német fordító- & tolmácsiroda által üzemeltetett weboldalakra való belépéssel, ha ezt a látogató által használt böngésző beállításai engedik, vagy azt az oldal első látogatásakor jóváhagyja, a weboldal automatikusan információkat menthet a látogatóról és eszközéről, illetve azon e célból ún. sütiket (cookie) helyezhet el. A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a böngészésre használt eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. Általánosságban a sütik megkönnyítik a weboldal használatát és a tájékozódás hatékonyságát, ill. segítik a weboldal zavartalan és megfelelő színvonalú üzemeltetését. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát a böngésző beállításain keresztül, azonban sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni weboldalunk minden funkcióját.

A sütik által Önről, illetve az Ön böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzít(het)jük:

 • az Ön által használt IP-cím,
 • a böngésző típusa,
 • az operációs rendszer jellemzői (típus, beállított nyelv),
 • a látogatás időpontja,
 • az előzőleg kereséshez használt keresőkifejezés,
 • a megtekintett lapok, használt funkciók vagy szolgáltatások,
 • az oldalon eltöltött idő.

Ezekkel a sütikkel nem lehet a látogatót személy szerint beazonosítani.

Az ún. munkamenet sütik többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra korlátozódik; a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről (ha az nincs másképpen beállítva). Az ún. teljesítményt biztosító sütiket pedig arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogy látogatóink hogyan használják weboldalunkat. Mindezek célja weboldalunk és funkcióinak fejlesztése, optimalizálása, a felhasználói élmény javítása.Weboldalunk igénybe veszi a Google webanalitikai szolgáltatását, amely szintén használ anonimizált sütiket.

A weboldalon a Német fordító- & tolmácsiroda-től független, külső weboldalra mutató hivatkozások is találhatók. E hivatkozások céloldalainak szolgáltatói esetleg gyűjthetnek felhasználói adatokat (akár olyan ország területén, amely adatkezelési szempontból nem minősül biztonságosnak). Ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

9. Szerzői jog

Minden, az oldalon közzétett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Felhasználásukhoz (pl. átdolgozás, fordítás, sokszorosítás, tárolás vagy lejátszás) a jogosultak előzetes írásbeli engedélye szükséges.

Fordítás Tolmácsolás Tanulás Course Übersetzungsbüro

Kapcsolatfelvétel